Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Společně to dokážeme (5. díl) – „Naše Země,...

Společně to dokážeme (5. díl) – „Naše Země, děti z celého světa“

Praktický příspěvek
inspirace
střednědobý
Článek je jedním ze série stejnojmenných článků navazujících na úvodní první díl s teoretickým úvodem k popisovaným aktivitám. Aktivity uváděné v sérii článků mají společnou formu práce – děti pracují v různě velkých skupinách. Všechny z uvedených aktivit rozvíjí přirozeně spolupráci mezi dětmi a vzájemné vztahy při plněné společného úkolu, potažmo jsou rozvíjeny i jiné dovednosti, což je uvedeno vždy na začátku každého článku v dalších záměrech pedagoga. Závěr každého článku tvoří reflexe, tedy zpětná vazba pedagoga k uvedené a zdokumentované aktivitě.

Další záměry pedagoga

Podporovat povědomí o existenci různých národů i odlišných kultur, a o názvech kontinentů na planetě Zemi. Posilovat soustředěnost a pozornost při společenské hře „Děti světa“ a práci s encyklopediemi. Rozvoj komunikačních dovedností při popisu obrázků z kartiček k jmenované společenské hře. Podporovat rozvoj jemné motoriky při práci s grafickým materiálem a pracovní i činnostní kompetence při samostatné přípravě a úklidu pomůcek.

Popis aktivity

V týdnu s názvem „Naše Země“ jsme hráli společenskou hru „Děti světa“. Popisovali jsme, co je vyobrazeno na kartičkách ke společenské hře, a přiřazovali je k jednotlivým dřevěným figurkám dětí z různých kontinentů. Prohlíželi jsme si encyklopedie k tématu a v závěru týdne společně nakreslili Zemi a život na ní. Ze čtvrtky byl vystřižen kruh, do kterého děti barevnými lihovými fixami předkreslily kontury, vzduch vybarvily hoblinkami ze strouhané progresy a kolorovaly pak anilinovými barvami. K dispozici měly volně kolem sebe encyklopedie a uvedenou společenskou hru s kontinenty a dřevěnými figurkami. Také světelný globus, jako celý týden, na kterém jsme hledali kontinenty.

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 1 – kresba kontury barevnými lihovými fixami

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 2 – kolorování hoblinkami z progresy strouhané řezátkem, dle pozorování na globusu

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 3 – vybarvování vodovými barvami

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 4 – hotová práce

Reflexe

V průběhu týdenního tématu se děti seznámily s existujícími kontinenty na planetě Zemi. Toto se dělo hravou formou a společně s upevněním pravidel společenské hry „Děti světa“. Prostřednictvím kartiček  (pohlednic z jednotlivých kultur) ze společenské hry děti poznaly různé způsoby života lidí na těchto kontinentech. V této době jsme si také povídali o tom, co to je globus, pojmenovávali na něm jednotlivé kontinenty a porovnávali je s vyobrazením ve společenské hře. V návazné výtvarné aktivitě pak toto měly děti možnost využít při vyobrazení motivů na společné práci „Děti světa“. Pokud by děti tuto aktivitu prováděly před seznámením se s náplní tématu, neměly by reálnou vizuální představu pro výtvarné zpracování. Náročnost výtvarné aktivity byla vykompenzována tím, že se na ní děti podílely společně a práci si mezi sebou rozdělily. V rámci týdenního tématu děti získaly povědomí o existenci jiných kultur na planetě Zemi a o jejich životě. Tyto vědomosti byly utvářeny až v rámci uvedených aktivit.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek