Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Společně to dokážeme (2. díl) – „Dům, ve...

Společně to dokážeme (2. díl) – „Dům, ve kterém bydlím“

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Článek je druhým ze série stejnojmenných článků navazujících na teoretický úvod v prvním z nich. Praktické ukázky přinášejí příklady společného tvoření předškolních dětí. Popsané aktivity v sérii článků posilují jeden z možných způsobů, jak nejen posilovat vzájemné vztahy při plnění společného úkolu, ale také vedou k upevňování odpovídajících dovedností v oblasti jemné motoriky, výtvarného vyjadřovaní a posilují pracovní a činnostní kompetence. Závěr každé popsané a zdokumentované aktivity pak tvoří pedagogická reflexe.

DŮM, VE KTERÉM BYDLÍM

Další záměry pedagoga

Rozvíjet konstruktivní dovednosti v rámci dětské skupiny. Vést děti ke třídění obrázků dle předem určeného pravidla a stavění z kostek na předem určenou plochu. Vnímat psanou podobu jazyka prostřednictvím popisu názvů pokojů a obrázků na kartičkách.

Popis aktivity

Tato aktivita byla závěrečnou částí týdenního bloku s názvem: „Kde bydlíme“. V průběhu týdne jsme si povídali o tom, kde kdo bydlí, jak to tam vypadá, kolik a jaké místnosti tam najdeme... Děti následně třídily černobílé obrázky s popisem předmětů v bytě ve dvojím vyhotovení, vždy jeden ze dvojice měl oddělený popis od obrázku. Z těchto tvořily skupiny dle jednotlivých pokojů a přiřazovaly popis k vyobrazení dle vzoru na nerozstřiženém obrázku.

Poté děti třídily obrázky na kartičkách s vyobrazením vybavení bytu, co do které místnosti patří. V závěrečné aktivitě pak použily všechny druhy dřevěných kostek, které ve třídě máme, a na připravené petexové podložky z nich stavěly jednotlivé možné pokoje v domě. Každá podložka tu byla připravena pro jeden pokoj. Tyto pokoje byly vyznačené nápisem s velkých tiskacích písmen a děti do nich následně umístily kartičky s odpovídajícím obrázkem.

Autor díla: Marie Čermáková


Obrázek č. 1, 2, 3 – třídění černobílých obrázků dle pokojů, přiřazování názvů k obrázku

Autor díla: Marie Čermáková
Autor díla: Marie Čermáková

 

Autor díla: Marie Čermáková


Obrázek č. 4, 5, 6, 7 – společné stavění – „Dům, ve kterém bydlím“

Autor díla: Marie Čermáková
Autor díla: Marie Čermáková
Autor díla: Marie Čermáková


Reflexe

V průběhu obou uvedených aktivit se děti naučily spolupracovat při plnění společného úkolu. Zde je nutné uvést, že tato forma práce je uplatňována průběžně, během celého školního roku. Na začátku měsíce září mají děti většinou problém pochopit rozdíl mezi tím, co je „mé a naše“. Poté, co jsou skupinové práce pravidelně zařazovány do denního programu v MŠ, se děti naučí, že práce ve skupině vyžaduje zapojení se do společného úkolu, ne vytváření mimo – vedle ostatních.

Děti se dále naučily třídit a přiřazovat slova dle předlohy pod odpovídající obrázek a vnímat psanou podobu jazyka. Tuto aktivitu je nutné zařadit opakovaně, aby děti pochopily její smysl. K tomu máme obrázky z různých oblastí, nicméně podstata zůstává stejná. Ke každé skupině obrázků je leporelo, které děti používají zpětně jako kontrolu, zda skupina obsahuje všechny obrázky.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek