Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Z pohádky do pohádky

Z pohádky do pohádky

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Zdeňka Benešová
Pohádky O Koblížkovi, O veliké řepě jsou motivačním prvkem různorodých činností – děti se učí vnímat obsah pohádky, dramatizovat, vyjadřují své pocity apod. Završením celého tématu je vystoupení pro rodiče, které je oboustranným obohacením rodinných vztahů.

Otevírá se pohádka pro holky a kluky - zaťukejte na vrátka ťuky, ťuky, ťuky!

Naším záměrem je podpořit u dětí přirozený vztah k pohádkám prostřednictvím poslechových, dramatických, tělesných, hudebních, pracovních a dalších činností. Vedeme děti k rozlišení prózy a veršované pohádky. Dalšími cíli je seznamování s některými druhy potravin, uvědomění si lidských vlastností (dobro, zlo, lstivost, chytrost, hloupost, pýcha), vysvětlení podmínek pro růst rostlin, zdokonalování hrubé a jemné motoriky. Děti si rozvíjejí také jazykové dovednosti, obohacují si slovní zásobu. Měly by také pochopit, že pohádka může mít různé verze,

Očekávané výstupy

 • projevovat zájem o knihy
 • sledovat a reprodukovat děj
 • dramatizovat pohádku
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo, intonaci řeči
 • spolupracovat s ostatními dětmi
 • ovládat koordinaci ruky a oka
 • poznat a určit barvy
 • určit geometrické tvary
 • rozlišovat pojmy „před", „za", „uprostřed", „první", „poslední" apod.
 • seznamovat se s číselnou řadou, jednoduchými počty (jeden ubyl, přibyl)

Pohádka: Já, malý koblížek

Nabídka činností
 • prohlížení pohádkových knih, leporel
 • seznamování s různými podobami textu stejné pohádky
  • poslech vyprávěné (čtené) pohádky „O Koblížkovi" (kniha, leporelo, kazeta, CD)
  • poslech veršované pohádky „Dědeček a koblížek" - Špalíček veršů a pohádek (F. Hrubín)
 • vypravování pohádky podle obrázků (obrázkový seriál)
 • pojmenování geometrických tvarů
 • rozlišování barev - barva a příchuť marmelády v koblížku
 • připravování „koblížkové" hostiny - po dohodě s hospodářkou nebo rodiči
  • seznamování s některými druhy potravin (co je potřeba k přípravě koblížků? - mouka, vejce, mléko, droždí, cukr, marmeláda, olej) - ukázka potravin popř. návštěva školní kuchyně
 • cvičení - koulení míče v prostoru, převaly v lehu na zádech (skrčené nohy, ruce spojené pod koleny)
 • říkanka s pohybem - nápodoba pohybů a zvuků zvířat, se kterými se Koblížek během svého putování setkal (kocour, pes, zajíc, medvěd, liška), příprava na dramatizaci pohádky

Kutálí se koblížek jako malý talířek.
kutálí se dopředu a pak zase dozadu.
kutálí se doprava a pak zase doleva.

 • seznamování s pohybovou hrou Koblížek a liška (děti sedí v kruhu a kutálí si míč, který představuje koblížek; uprostřed kruhu je jedno z dětí, které představuje lištku a chytá koulející se míč)
 • seznamování s novou básní, vysvětlení a pochopení vtipu

Koblížek
(autor neznámý)

Kam se koulíš, koblížku?
Jestli jsi ten pohádkový,
dej si pozor na lišku!

Au, au, to to bolí,
kdo by myslel na lišku!
Spěchám k panu doktorovi,
spálil jsem se na bříšku.

Seznamování s příslovími (pochopení významu):

 • Petr Kukal.: Říkejme si přísloví. Praha: Portál, 2005
 • Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp (chytrá liška)
 • Pýcha předchází pád (pyšný Koblížek)
 • Nechval dne před večerem
 • Neříkej hop, dokud nepřeskočíš
 • Padla kosa na kámen
 • Dočkej času jako husa klasu (kynutí těsta)
 • Dobrá rada nad zlato (Co bychom poradili Koblížkovi?)
 • Důvěřuj, ale prověřuj (nebezpečí od neznámého člověka, zvířete)

Další aktivity:

 • vybarvování omalovánek - obrázky z pohádky Plicková, E.: O Koblížkovi. Praha: Axióma, 2001.
 • výtvarná chvilka - modelování nebo práce s odpadovým materiálem (kulatá krabička od sýrů
 • dramatizace pohádky „O Koblížkovi" - dětský muzikál (s dobrým koncem - další varianta pohádky)

Příloha:
Motivační prvky

Hodnocení

Pohádce „O veliké řepě" předcházela pohádka „O Koblížkovi". Děti projevily velký zájem o dramatizaci pohádek. Přínosné pro děti bylo mravní ponaučení pohádky (vysvětlení různých přísloví), poznaly různé verze pohádek, pochopily slovní vtip.

Dětem se líbila hudebně-pohybová verze pohádky s dobrým koncem (liška Koblížka nesnědla, zůstal s babičkou a dědečkem jako jejich kamarád). Obě pohádky jsme zahráli jako divadlo pro ostatní třídy a na besídce pro rodiče.

Použitá literatura

KUKAL, P.: Říkejme si přísloví. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-953-4.
PLICKOVÁ, E.: O Koblížkovi. Praha: Axióma, 2001. ISBN 80-85788-95-0.
HRUBÍN, F.: Špalíček veršů a pohádek. Praha: Albatros, 2006. ISBN 80-00-01652-4.
DUFEK, A.: O veliké řepě. V Ostravě: Librex, 1998. ISBN 80-7228-036-8.
ČERNÍK, M.: První pohádky. Praha: Sid & Nero, 1996. ISBN 80-85886-18-9.
HORÁČKOVÁ, J.: Pohádko, pojď k nám. Kroměříž: Plus, 2007. ISBN 978-80-903992-6-6.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf415 kBMotivační prvky
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám