Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Z pohádky do pohádky

Ikona prakticky

Z pohádky do pohádky

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Zdeňka Benešová
Anotace: Pohádky O Koblížkovi, O veliké řepě jsou motivačním prvkem různorodých činností – děti se učí vnímat obsah pohádky, dramatizovat, vyjadřují své pocity apod. Završením celého tématu je vystoupení pro rodiče, které je oboustranným obohacením rodinných vztahů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Otevírá se pohádka pro holky a kluky - zaťukejte na vrátka ťuky, ťuky, ťuky!

Naším záměrem je podpořit u dětí přirozený vztah k pohádkám prostřednictvím poslechových, dramatických, tělesných, hudebních, pracovních a dalších činností. Vedeme děti k rozlišení prózy a veršované pohádky. Dalšími cíli je seznamování s některými druhy potravin, uvědomění si lidských vlastností (dobro, zlo, lstivost, chytrost, hloupost, pýcha), vysvětlení podmínek pro růst rostlin, zdokonalování hrubé a jemné motoriky. Děti si rozvíjejí také jazykové dovednosti, obohacují si slovní zásobu. Měly by také pochopit, že pohádka může mít různé verze,

Očekávané výstupy

 • projevovat zájem o knihy
 • sledovat a reprodukovat děj
 • dramatizovat pohádku
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo, intonaci řeči
 • spolupracovat s ostatními dětmi
 • ovládat koordinaci ruky a oka
 • poznat a určit barvy
 • určit geometrické tvary
 • rozlišovat pojmy „před", „za", „uprostřed", „první", „poslední" apod.
 • seznamovat se s číselnou řadou, jednoduchými počty (jeden ubyl, přibyl)

Pohádka: Já, malý koblížek

Nabídka činností
 • prohlížení pohádkových knih, leporel
 • seznamování s různými podobami textu stejné pohádky
  • poslech vyprávěné (čtené) pohádky „O Koblížkovi" (kniha, leporelo, kazeta, CD)
  • poslech veršované pohádky „Dědeček a koblížek" - Špalíček veršů a pohádek (F. Hrubín)
 • vypravování pohádky podle obrázků (obrázkový seriál)
 • pojmenování geometrických tvarů
 • rozlišování barev - barva a příchuť marmelády v koblížku
 • připravování „koblížkové" hostiny - po dohodě s hospodářkou nebo rodiči
  • seznamování s některými druhy potravin (co je potřeba k přípravě koblížků? - mouka, vejce, mléko, droždí, cukr, marmeláda, olej) - ukázka potravin popř. návštěva školní kuchyně
 • cvičení - koulení míče v prostoru, převaly v lehu na zádech (skrčené nohy, ruce spojené pod koleny)
 • říkanka s pohybem - nápodoba pohybů a zvuků zvířat, se kterými se Koblížek během svého putování setkal (kocour, pes, zajíc, medvěd, liška), příprava na dramatizaci pohádky

Kutálí se koblížek jako malý talířek.
kutálí se dopředu a pak zase dozadu.
kutálí se doprava a pak zase doleva.

 • seznamování s pohybovou hrou Koblížek a liška (děti sedí v kruhu a kutálí si míč, který představuje koblížek; uprostřed kruhu je jedno z dětí, které představuje lištku a chytá koulející se míč)
 • seznamování s novou básní, vysvětlení a pochopení vtipu

Koblížek
(autor neznámý)

Kam se koulíš, koblížku?
Jestli jsi ten pohádkový,
dej si pozor na lišku!

Au, au, to to bolí,
kdo by myslel na lišku!
Spěchám k panu doktorovi,
spálil jsem se na bříšku.

Seznamování s příslovími (pochopení významu):

 • Petr Kukal.: Říkejme si přísloví. Praha: Portál, 2005
 • Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp (chytrá liška)
 • Pýcha předchází pád (pyšný Koblížek)
 • Nechval dne před večerem
 • Neříkej hop, dokud nepřeskočíš
 • Padla kosa na kámen
 • Dočkej času jako husa klasu (kynutí těsta)
 • Dobrá rada nad zlato (Co bychom poradili Koblížkovi?)
 • Důvěřuj, ale prověřuj (nebezpečí od neznámého člověka, zvířete)

Další aktivity:

 • vybarvování omalovánek - obrázky z pohádky Plicková, E.: O Koblížkovi. Praha: Axióma, 2001.
 • výtvarná chvilka - modelování nebo práce s odpadovým materiálem (kulatá krabička od sýrů
 • dramatizace pohádky „O Koblížkovi" - dětský muzikál (s dobrým koncem - další varianta pohádky)

Příloha:
Motivační prvky

Hodnocení

Pohádce „O veliké řepě" předcházela pohádka „O Koblížkovi". Děti projevily velký zájem o dramatizaci pohádek. Přínosné pro děti bylo mravní ponaučení pohádky (vysvětlení různých přísloví), poznaly různé verze pohádek, pochopily slovní vtip.

Dětem se líbila hudebně-pohybová verze pohádky s dobrým koncem (liška Koblížka nesnědla, zůstal s babičkou a dědečkem jako jejich kamarád). Obě pohádky jsme zahráli jako divadlo pro ostatní třídy a na besídce pro rodiče.

Použitá literatura

KUKAL, P.: Říkejme si přísloví. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-953-4.
PLICKOVÁ, E.: O Koblížkovi. Praha: Axióma, 2001. ISBN 80-85788-95-0.
HRUBÍN, F.: Špalíček veršů a pohádek. Praha: Albatros, 2006. ISBN 80-00-01652-4.
DUFEK, A.: O veliké řepě. V Ostravě: Librex, 1998. ISBN 80-7228-036-8.
ČERNÍK, M.: První pohádky. Praha: Sid & Nero, 1996. ISBN 80-85886-18-9.
HORÁČKOVÁ, J.: Pohádko, pojď k nám. Kroměříž: Plus, 2007. ISBN 978-80-903992-6-6.

Citace a použitá literatura:
[1] - KUKAL, P. Říkejme si přísloví. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-953-4. 
[2] - PLICKOVÁ, E. O Koblížkovi. Praha : Axióma, 2001. ISBN 80-85788-95-0. 
[3] - HRUBÍN, F. Špalíček veršů a pohádek. Praha : Albatros, 2006. ISBN 80-00-01652-4. 
[4] - DUFEK, A. O veliké řepě. Ostrava : Librex, 1998. ISBN 80-7228-036-8. 
[5] - ČERNÍK, M. První pohádky. Praha : Sid & Nero, 1996. ISBN 80-85886-18-9. 
[6] - HORÁČKOVÁ, J. Pohádko, pojď k nám. Kroměříž : Plus, 2007. ISBN 978-80-903992-6-6. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf415 kBMotivační prvky
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 02. 05. 2008
Zobrazeno: 35913krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BENEŠOVÁ, . Z pohádky do pohádky. Metodický portál: Články [online]. 02. 05. 2008, [cit. 2020-07-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/2266/Z-POHADKY-DO-POHADKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.