Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Básničky v obrázcích – k rychlejšímu zapamatování...

Básničky v obrázcích – k rychlejšímu zapamatování a k samostatnému čtení

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Příspěvek přináší několik básniček pro předškolní děti rozpracovaných do obrázků. Čtení básničky z obrázku podporuje snadnější zapamatování, ale také to, že si je děti samy mohou z obrázků „přečíst“.

Texty písní a básní byly vybrány z volně přístupných internetových zdrojů. 

Příspěvek přináší několik jednoduchých básniček či písní pro předškolní děti – většinou ve věku od pěti do šesti let. Básničky a písničky jsou rozpracované do obrázků, které při řazení za sebou do řádek, v rytmu básně, přesně vystihují její děj. Podklady k básničkám je možno zvětšit a rozstříhat tak, aby je děti viděly i z dálky, a mohlo se s nimi pracovat například v ranním komunikačním kruhu. 

Na tomto místě je nutné uvést, že podklady pro uvedené aktivity vznikaly v návaznosti na uplatňování prvků NTC sytému učení, kde se mimo jiné pracuje se znaky. Činnosti, které byly s dětmi systematicky prováděny po dobu více než jednoho kalendářního roku, byly součástí bakalářské práce zabývající se stimulací rozvoje intelektových schopností dětí předškolního věku. 

Obrázky k básničkám či písničkám v přílohách byly použity z volně přístupných internetových zdrojů a není nutné je brát jako neměnný vzor, který nemusí vyhovovat každému. Pokud je však u každého z nich dětem vysvětlen jeho význam v kontextu textu, pak je důležitý účel, který má splnit. Pokud však vyučující upřednostňuje samostatné nakreslení doprovodných obrázků či zapojení dětí do jejich kresby, pak je jen na ní, jakou formu zvolí. V našem případě se také stalo, že se zapojila jedna maminka, která sama vyhledala obrázky, a zaslala nám zpracování básničky v obrázcích. Ačkoliv podstata spočívá v tom, že chceme dětem usnadnit zapamatování a zpestřit práci s textem, forma a její zpracování je na vyučující, která ji vždy přizpůsobí konkrétní třídě. Z tohoto důvodu jsou přílohy k článku pouze inspirací, ne však neměnným vzorem.

Děti tuto aktivitu většinou přijímaly velmi vstřícně, byla pro ně něčím zcela novým. Rozstříhané a zvětšené obrázky jsme si většinou položili na zem, přesně podle vzoru zápisu básně či písně v textu, a pak dětem ukazuji jednotlivé obrázky spolu s textem básničky či písničky. 

Prostřednictvím dané aktivity se rozvíjí u dětí schopnost vnímat symbol, sledovat pohyb na ploše zleva doprava tak, jako tomu bude pak ve škole, až se budou učit číst a psát. Obrázky také podporují snadnější zapamatování texu. Po osvojení textu dokáží děti samy ukazovat obrázky za sebou tak, jak jsou v textu, „přečtou“ text básničky či písničky z obrázků.

Níže uvádím příklady textů (básniček či písniček), ke kterým je vložena příloha s obrázky

Příloha v PDF je připravena k případnému tisku, ke zvětšení a k zalaminování. Poté je možno obrázky rozstříhat a volně s nimi manipulovat, sestavit je za sebou tak, aby přesně kopírovaly text básně či písně. Tam, kde je v MŠ k dispozici interaktivní tabule, lze obrázky přímo promítat na plátno a ukazovat dětem aktuální obrázek k vyslovené části textu.

1/ BARVIČKY – viz příloha č. 1

Mám zelenou barvičku, tou nakreslím travičku.

Žlutou tužkou housata, zasvítí jak ze zlata.

A červená barvička? Ta nakreslí jablíčka.

Už jsou zralá, nízko visí, pojďte děti, kousněte si!

2/ KAŠTAN – viz příloha č. 2

Shoď mi kaštan, kaštane,

vždyť se ti nic nestane,

když mi jeden kaštan shodíš,

jenom trochu hlavou hodíš.

3/ DÉŠŤ – viz příloha č. 3

Ťap, ťap, ťapy ťap,

ťape voda pod okap.

Vezmu deštník, klobouk, boty,

Budu ťapat taky tak.

4/ JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA – píseň – notový doprovod, viz příloha č. 4

A

Jaro, léto, podzim, zima, 

to je celý rok.

Stejně letos, jako loni, 

tak i napřesrok.

REF:

Po jaru je vždycky léto, 

podzim po létu,

a nežli se nadějeme,

zima už je tu.

B

Když je jaro v plné kráse,

když má zelenou, 

na trávníku kluci hrají 

s míčem kopanou.

REF:

C

Když se hlásí horké léto,

rostou jahody, 

sejdeme se všichni spolu

někde u vody.

REF:

D

Na podzim, když padá listí,

z lip a javorů, 

páni draci koukají se 

lidem do dvorů.

REF:

E

A když je tu bílá zima,

už jsme na konci, 

chcete-li, tak na shledanou 

někde na kopci.

REF:

5/ PODZIME, PODZIME – viz příloha č. 5

Podzime, podzime, zas už nosíš deště,

pěkně tě prosíme, počkej chvíli ještě.

Kam vkročíš podzime, tam je plačtivý den,

pěkně tě prosíme, počkej ještě týden.

6/ VÁNOČNÍ Červená, zlatá, zelená – viz přílohy č. 6 – A – obrázky – 6 – B – noty

Červená, zlatá, zelená, 

co to asi znamená. 

Červená je pro jablíčko, 

zlatá svítí ořechům, 

zelená zas jednou v roce

rozsvítí se na vánoce. 

Červená, zlatá, zelená, 

vánoce to znamená.

7/ PŘEDVÁNOČNÍ – viz příloha č. 7 – obrázky s textem a notovým záznamem

Vánoce čarovně zavoní, 

vánoce přichází k nám.

Vánoce pohádka z oříšku, 

co komu, k ježíšku dám.

Dávání a usmívání, 

pohoda, pohoda.

Vánoce, každý má někoho

a nikdo nebude sám.

8/ KE DNI MATEK – viz příloha č. 8

Večer sladce spíš tichounce na oušku,

maminka spravuje rozbitou ponožku.

Přišije knoflíky, kabátek zašívá,

vyžehlí košilku, potom si zazpívá.

Potom tě pohladí, políbí a jde spát,

Kdo by svou maminku nechtěl mít rád?

9/ KDE DOMOV MŮJ, KDE DOMOV MŮJ – Česká hymna – viz příloha č. 9 – obrázky, text, notový záznam

Kde domov můj,

kde domov můj?

Voda hučí po lučinách, 

bory šumí po skalinách,

v sadě skví se jara květ, 

zemský ráj to na pohled!

A to je to krásná země, 

země česká, domov můj, 

země česká, domov můj.                                                           

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek