Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Práce a řemesla

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Dana Moravcová
Integrovaný blok zaměřený na seznamování dětí s různými profesemi, vytváření pozitivního vztahu a podtržení významu jednotlivých profesí.

Pomůcky

 • soubor obrazů pro výuku prvouky, televizní seriál Kostičky, CD Elce, pelce, tuš, tempera, čtvrtky, špejle, štětec, kostýmy
 • mouka, vejce, olej, mléko, prášek do pečiva, vanilinový cukr, cukr, ovoce, pekáč.
1. den

Sledování seriálu Kostičky - díl Dědova mísa.

 • rozhovor v návaznosti na zhlédnutý program v televizi
 • beseda - kde pracují rodiče dětí, jak vypadá jejich práce
 • práce s obrazovým materiálem ze souboru Soubor obrazů - popis profese, jaké nářadí potřebují, náplň řemesla
 • práce se slovem, rozklad slov - názvů profesí - na slabiky, vyčlenění hlásky na počátku slova
 • hledání souvislostí mezi názvem a obsahem profese
 • pantomima - nápodoba různých profesí (1. předvádí učitelka - děti hádají, 2. předvádí děti - ostatní hádají)
 • cvičení podle CD Elce, pelce - nápodoba profesí
2. den
 • Motivační rozhovor s dětmi na téma práce
  • Proč chodí lidé do práce?
  • Co dělá maminka, která se stará o miminko? Chodí do práce?
  • Co to znamená, když je někdo nezaměstnaný?
  • Co by se stalo, kdyby nikdo nepracoval?
  • Co by se stalo, kdyby rodiče neměli zaměstnání?
 • poslech pohádky O líném Honzovi nebo O třech prasátkách - práce s obsahem pohádky vzhledem k tématu - ptáme se dětí, proč je potřeba pracovat
 • nácvik hry se zpěvem Na řemeslníky (viz použitá literatura)
 • vysvětlení přísloví Bez práce nejsou koláče, Komu se nelení tomu se zelení
 • práce s knihou Říkejme si přísloví (rozvoj logického myšlení)
3. den

 • rozhovor s dětmi na téma Čím bych chtěl být až budu velký? Proč?
 • kolorovaná malba tuší a temperou na téma Čím bych chtěl být až budu velký?
 • hra se zpěvem Na ševce (Mišurcová, V.: Hry se zpěvem. SPN: Praha, 1958. s. 26)
 • báseň Hodinář (Plicková, E., Štíplová, L.: Hrajeme si celý rok. Ostrava: Librex, 2006.)
Opravovat hodiny není žádná věda,
Kolečko se zakutálí, hodinář jej hledá.
Náhodou to věda je, to ví každé děcko.
Když hodinky netikají, člověk zmešká všechno.

4. den

 • určování profesí podle charakteristických znaků - děti přiřazují oblečení k určité profesi, učitelka určí skupinu dětí, která z připravených částí oblečení vybere převlek pro dané povolání
 • pantomima - poznej, jaké povolání předvádím
 • porovnávání, určování počtu prvků apod. - v rámci činností procvičujeme porovnávání donesených předmětů - více x méně, procvičujeme číselnou řadu do 10
 • hra se slovy - procvičování rozkladu slov na slabiky, vyčlenění hlásek, atd.
5. den

 • práce s básní

Kuchař (Kabát, M.)

Hrnce, pánve, pokličky, talíře a hrníčky.

Místo žezla, panečku, drží v ruce vařečku.
Vaří, peče, dusí, smaží, z vaření má sílu v paži.
Krupicová kaše vařící, představte si, utíká mu čepicí.

A) Báseň nejprve dětem přednese učitelka. Seznámení s dosud neznámými pojmy a přirovnáními (co je to žezlo, kdo nosí žezlo, přirovnání žezlo - vařečka). Proč má kuchař sílu v paži? Už děti někdy míchaly těsto? atd.
B) Pohybové ztvárnění básně.
C) Vyzkoušíme si míchání těsta. Upečeme hrnečkovou bublaninu. Děti dle instrukce učitelky podávají suroviny a každý chvilku míchá těsto. Poté těsto vylijeme na pekáč, nasypeme rybíz nebo jiné ovoce a dáme do kuchyně péct.
D) Rozcvička motivovaná činnostmi, které vykonává kuchař.

Další činnosti:

 • námětové hry podle profesí (Na doktora, kuchaře, učitele apod.)
 • sledování příběhu ze seriálu „A je to!"
 • práce s pohádkou Krtek a kalhoty
 • seznámení se zajímavým povoláním, exkurze, např. návštěva policejní stanice

Další použitá literatura:
Mišurcová, V.: Hry se zpěvem. SPN: Praha, 1958.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek