Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Pohádka Zvířátka a loupežníci

Pohádka Zvířátka a loupežníci

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý

1. Nejprve děti vezmeme na výpravu do přírody nebo použijeme zvukové CD se zvuky přírody. Zavřeme oči a zaposloucháme se s nimi do zpěvu ptáků, bzučení hmyzu, šumění větru ve stromech listí. Zeptáme se jich, jaké zvuky jsou jim příjemné a které naopak.

Zeptejte se dětí na další otázky:

  1. Jak se nazývá les, ve kterém rostou listnaté i jehličnaté stromy? – (smíšený)
  2. Jaké plody rostou na dubu/jírovci/smrku/buku? (žalud/kaštan/šiška/bukvice)
  3. Jak se říká prostoru v lese, kde jsou jen pařezy? (mýtina)
  4. Proč některá zvířátka v noci nespí? (hledají potravu)…

2. Sedneme si s dětmi do kruhu a uprostřed rozmístíme různé obrázky lesních, domácích, vodních zvířat. Potom je necháme, aby vybraly ta, která jsou domácí.

Ze skupinky domácích zvířat můžeme vybrat ta, která budou v pohádce vystupovat, a zeptáme se dětí, jaký užitek mohou mít z těchto domácích zvířat lidé (např. koza – mléko; ovce – vlna, mléko, maso; pes – přítel; kočka – loví myši; husa – peří; kohout/slepice – vajíčka).

Proč si myslíte, že zvířátka chtěla ze statku odejít?

Měli jste také někdy nějaký odvážný nápad, který jste uskutečnily?

3. Učitel přečte dětem pohádku. Po přečtení pohádky rozmístí na zemi obrázky se zvířátky, která v pohádce vystupují, a nechá děti, aby je poskládaly do řady tak, v jakém pořadí v textu odcházela od hospodáře. Poté se ptá dětí, které zvíře bylo první, páté, druhé…?

4. Použijeme část rýmovaného textu: „A tak jdou lesem, tmou, levá, pravá, přední, zadní – pozor, kozle, neupadni!“ a při chůzi v kroužku vyjadřujte atmosféru mimikou i pohybem – vesele, unaveně, bojácně, strašidelně…

5. Výtvarná činnost – koláž zvířátek (stíny zvířátek)

Použijeme obrázky tvarů zvířátek z pohádky (např. koza, ovce, pes, kočka, husa a kohout) a rozstříhané barevné papíry nebo listy z novin a časopisů na malé kousky (můžete připravit s dětmi). Děti dostanou za úkol nalepit jednotlivé části tak, aby zaplnily celý obrázek svého zvířátka. Podle tvaru pak můžeme s dětmi hádat, která zvířátka to jsou.

Další aktivity k pohádce:

6. Dramatický výchova – použijte barvy na obličej a namalujte dětem zvířecí obličeje. Potom si společně zdramatizujte celou pohádku (můžeme zapojit větší skupinu dětí).

7. Překážková dráha – pohybová činnost – učitel společně s dětmi připraví překážkovou dráhu, kudy loupežníci utíkali před zvířátky (můžete zahrnout slalomový běh, přeskoky přes nízké překážky, chůzi po kladině…).

8. Praktická činnost – z přírodních materiálů, které najdete v lese, zkuste navléknout společně řetěz. Podle ročního období vybírejte plody a listy různých tvarů a velikostí.

9. Hra na loupežníky – loupežníci jsou na lupu a zachránit se mohou pouze tak, že se chytnou správné věci, než je zlý šerif zatkne. Rozdělíme děti na 2 skupiny (loupežníky a šerify) a řekneme např.: „Loupežníci, musíte se chytit něčeho ze dřeva, modrého, z látky…“ a necháme jim pět sekund na záchranu. Šerifové poté vyběhnou a snaží se zbylé loupežníky ulovit.

Reflexe: S pohádkou jsme se seznámili velmi pečlivě a při každé činnosti jsme byli v příběhu. Dětem se podařilo pohádku velmi pěkně zdramatizovat.

 

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám