Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Čarodějnický týden

Čarodějnický týden

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Ludmila Burianová
Spoluautor: Ilona Samoláková
Inspirací pro tvorbu projektu byl zájem dětí o četbu pohádkových knih, které si děti z domova přináší do MŠ. Projekt nabízí činnosti, které lze přizpůsobit všem věkovým skupinám. Učitelka zvolí do čarodějnického týdnu pouze některé, a to s ohledem na zastoupení všech pěti oblastí RVP PV. Příspěvek přispěje k seznámení dětí s tradicemi a zejména lidovými zvyky. Účinně napomůže k rozlišování dobra a zla.

Hlavní zaměření:
 • poskytnout dětem příležitosti k pochopení dobra a zla
 • seznámit děti s lidovými zvyky a tradicemi

Motto - Čarodějky, je náš den, oprašte koště a pojďte ven!

Motivační pohádka O perníkové chaloupce
 • práce s textem
 • řazení obrázků dle posloupnosti děje
Jazyk a řeč
 • povídání o čarodějnicích, vytváření charakteristiky
 • Kdo je čarodějnice?
 • Kde všude jsme se v pohádce s čarodějnicí setkali?
 • Jak ji poznáš? (má koště, bradavici)
 • Co všechno umí?
 • Jaké měla vlastnosti? (rytmizace slov).
 • Jsou zlé i hodné - věštkyně, léčitelky, které zahánějí nemoci, znají kouzelnou moc bylinek, vůni koření)
 • vytváření čarodějnické řeči, doprovod na hudební nástroje (činely, ozvučná dřívka, hrnce, pokličky, vařečky...)
 • rytmizace říkadel s čarodějnickou tématikou, hry se slovy (viz příloha)
 • Kdo pomáhá čarodějnici? (černý kocour, havran, netopýr, had, žába, pavouci, kouzelná hůlka, létající koště, brouci, můry)
 • Co bys vykouzlil, kdybys uměl čarovat?
Výtvarné a pracovní činnosti
 • kolektivní práce - čarodějnice (hlava - kašírovaný nafouknutý balonek, vlasy z proužků novin, šaty z pytloviny, koště z klacíků)
 • omalovánky čarodějnic-kresba voskovým pastelem
 • výtvarné čarování - výtvarná technika i námět dle výběru dětí
 • experimenty s barvou (míchání barev červená-zelená, červená-modrá, modrá-žlutá)
 • výroba loutky čarodějnice - do čtverce látky umístíme chomáč vaty, látku stáhneme provázkem, tak nám vznikne hlava loutky, na kterou připevníme vlasy ze sisalu a dokreslíme obličeje
 • šátek pro čarodějnici - zapouštění barev na látku
 • stavba perníkové chaloupky (využití žebřin, kusů látek, pomalovaný papírový karton polepený perníčky, postupné vybavovaní obydlí)
 • vytváření pavučin provlékáním provázku na žebřinách
  perníčky - malování, vystřihování, dekorativní zdobení (špejle, běloba, tuš)
 • příprava perníkového těsta, vykrajování perníčků tvořítky, pečení, ochutnávka
  vaření bylinkového čaje proti zlobení
Pomocníci čarodějnice
 • kocour - vystřihování a vymalování šablony, nalepování kousků vlny
 • havran - tisk korkem nebo houbičkou
 • had - navlékání ruliček od toaletního papíru nebo kalíšků z plata na vajíčka
 • pavoučci - kresba tuší, vystřižení, nalepení na pavučinu
Grafomotorika
 • ježibaba čaruje (uvolnění zápěstí ruky, krouživý pohyb zápěstí)
 • kouř - jak se kouří z lektvaru (uvolňování paže, krouživý pohyb paže)
 • pavoučí síť (uvolňování ramenního kloubu, vytváření linií spojováním bodů)
Operace s materiálem
 • manipulace s perníčky - třídění dle tvaru, velikosti, počítání 1-6
 • hledání cesty do chaloupky (cesta krátká x dlouhá, využití barevných stuh, práce ve dvojicích)
Pracovní listy
 • hledání stínů (malá čarodějka, kocour, žába)
 • labyrint - čarodějnice hledá cestu domů (zakreslení fixem)
Seznamování se zvyky a tradicemi
 • vyprávění na téma Magická noc čarodějnic

30. dubna mají kouzelné síly největší moc. Lidé věřili, že poletují čarodějnice a letí na Tajemný vrch, kde provádějí svoje reje. Proti kouzlům se lidé bránili hlukem (bušení do hrnců) a pálením ohně (čarodějnic), aby čarodějnice zahnaly a zlomily tak jejich čáry.

Literární a dramatické činnosti
 • prohlížení pohádkových knížek, kde vystupují čarodějnice
 • poslech pohádkových příběhů (O Čarodějnici - Alenčina čítanka, str. 182, Bětčina kouzla - Martínkova čítanka, str. 125, Perníková chaloupka - Dvakrát sedm pohádek
 • dramatická improvizace - ztvárnění postavy čarodějnice (šmatlavá chůze, kulhá, tančí, vysmívá se, vyhrožuje, čaruje, apod.).
Hudebně pohybové činnosti
 • poslech písně Hop, hop, hop (MC Písničky čtyř ročních období dětem)
 • nácvik písní Čarodějnice (Malým zpěváčkům, str. 220), Kolíbala bába čerta (napodobení pohybu, kolébavá chůze), vytváření strašidelných zvuků (hra na pokličky, vařečky)
 • čarodějnické kolo (chůze v kruhu pozpátku) při písni Saxana z filmu Dívka na koštěti, čarodějnický tanec - improvizovaný pohyb, skákání na koštěti
Pohybové činnosti
 • čarodějnická překážková dráha (chůze pozadu - račí polévka, chůze po laně-had, běh s tyčí mezi překážkami - létání na koštěti, podlézání pod stavbou z molitanových kostek - obelstít obra, výstup a sestup na žebřiny - vylézt na perníkovou chaloupku, skluz v sedu po lavičce zavěšené na žebřinách-sjezd do pekla, přetahování lanem v sedě, prolézání strachovým pytlem - lezení komínem
 • pohybové hry Loupu, loupu perníček
Hry pohybové, smyslové a didaktické
 • na babu dřevěnou, skleněnou, červenou (poznávání materiálu, barev); baba honí jen toho, kdo nedrží předmět s určitými vlastnostmi
 • hra Kočičí ocásek (orientace na ploše se zavázanýma očima); děti přikládají na magnetickou tabuli kocourovi ocásek
 • kouzelné znamení (Cvičíme s malými dětmi, str. 96)
 • na lepidlo (Cvičíme s malými dětmi, str. 92)
 • pomíchané předměty (ztráta kouzelné hůlky - třídění předmětů dle barvy, tvaru, velikosti)
 • co máš na sobě - vnímání změny (Třída plná pohody, str. 66)
 • divotvorná hůlka (Třída plná pohody, str. 176)
 • chybějící osoba (Třída plná pohody, str. 51)
 • kouzelná krabice (Hrajeme si barevné kamínky, část jaro, str. 15)
 • co se tu změnilo (cvičení postřehu)
Slet čarodějnic na školní zahradě
 • výzdoba prostředí - rozvěšení čarodějnic, výstava dětských prací - kocourů, havranů, hadů
 • slavnostní průvod dětí převlečených za čarodějnice (kostýmy zdomova - spolupráce srodiči)
Zábavné disciplíny:
 • let na koštěti - běh mezi překážkami
 • prohazování míčku dírami v síti - pavučina
 • postrkování míče klacíky k metě
 • čarodějnická jízda zručnosti na koloběžkách
 • skákání v pytli

Po splnění všech disciplín získání čarodějnického průkazu

 • taneční rej - improvizovaný pohyb dle hudby
Zásobník říkadel

Čáry, máry, okolo páry,
čarovala rybička, aby byla chybička,
čaroval rak, aby bylo tak.

Támhle je černej dům.
Co v tom domě?
Černá paní.
Co tam vaří?
Černou kaši.
Čím ji mastí?
Kolomastí.
Čím ji bere?
Lopatou, má palici chlupatou.

Hade, hade, mourovatej,
máš ocásek jedovatej.

Netopýr, poleť blíž,
jsi-li žába nebo myš?

Příšera je divné zvíře,
co si samo uši líže.
Chodí lesem sem a tam,
žere lidi ham, ham, ham.

Další použitá literatura:
PETIŠKA, E.: Martínkova čítanka. Praha: Albatros, 1971.
PŘIKRYLOVÁ, G; PŘIKRYLOVÁ M.: Hrajeme si barevné kamínky. Kroměříž: Plus, 2002.
Písničky čtyř ročních období dětem (zvukový záznam). Praha: Rotag, 1998. Zpěvník pro MŠ Janovská, O.: Malým zpěváčkům. Praha: SPN, 1988.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek