Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

O Sněhurce

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Marcela Janšová
Děti se v tomto projektu hravou a přirozenou formou seznamují s dosud neznámou pohádkou a s postavami, které v ní vystupují. Děti využijí loutek a dalších rekvizit, písniček a říkadel k dramatizaci pohádky (muzikál). Pohádka poukazuje na dobro a zlo, které by děti měly umět rozlišit.

Dílčí cíle:
 • zvládnutí srozumitelného přednesu, dramatizace a zpěvu
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • rozvoj slovní zásoby
 • rozvoj hudebního cítění
 • rozvoj tvořivosti a představ
 • rozvoj tolerance, respektu, sociální citlivosti
Očekávané výstupy:
 • pohybovat se ve skupině dětí a zapojit se do společné činnosti
 • sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • poznat některé číslice 1-7
 • chápat číselnou řadu
 • umět poznat a určit pravou stranu, ruku
 • uvědomit si příjemné a nepříjemné pocity-radost, strach, lásku, starost
 • spolupracovat s ostatními
 • poslouchat a sledovat se zájmem dramatizační představení
 • vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik a dovedností - barvy, skládání papíru, zapouštění barev a další
 • poznávat nové věci, pochopit nová slova
Nabízené činnosti
 • poslech čtené pohádky, reakce na otázky
 • učení se zpaměti - nový text, písničky, dětský muzikál
 • hádání hádanek
 • pohybová cvičení (házení prstýnku na cíl, házení vrchním obloukem)
 • pohybové hry ( HPH Na rytířstvo)
 • nácvik tanečku - mazurka
 • procvičování gymnastiky mluvidel před zrcadlem
 • hledání čísel ve třídě-číselná řada
 • práce s grafomotorickými pracovní listy
 • dramatizace loutkami
 • třídění geometrických tvarů
 • porovnávání předmětů podle délky
 • sbírání sirek jednou rukou
 • navlékání korálků
 • skládání papírové čepice dle slovního návodu
 • hledání stop dle velikosti nohy, papírové stopy
 • najdi ztracený předmět mezi ostatními-paměťové hry
 • trefování cíle vrchním obloukem
 • hledání stejných předmětů
 • zpívání ukolébavky
 • práce s hudebními nástrojky
 • výroba trpaslíka z přírodního materiálu
 • hledání rozdílů mezi obrázky
 • poslech popletené pohádky-umět ji správně doplnit
 • poznávání ukolébavek
 • vyprávění pohádky podle obrázku
 • vybarvování omalovánek
 • stříhání, lepení
 • správně najít v obrázku sedm trpaslíků
 • vystřihování princezny z papíru, lepení a skládání
 • hledání správné cesty - labyrint
 • najít rozdíl mezi pohádkami
 • puzzle s trpaslíky - skládání
 • stříhání, lepení, výroba masky na klacíku - trpaslík
 • malování sytou barvou - lidská postava, trpaslík, Sněhurka
 • seznámení s novými písničkami
Muzikál pro děti

Materiál pro dětský muzikál byl čerpán ze dvou různých zdrojů - „O Sněhurce", text: M. Černík, hudba: P. Jistel a „Pohádková jóga-O Sněhurce " od Milady Motyčkové. Texty a hudbu jsem různě propojila a obměnila podle potřeby.

O Sněhurce (hudební pohádka)

Trpaslíci:

Přišli domů trpaslíci, raz, dva, raz, dva,
koukají se po světnici, raz, dva, raz, dva.

1. trpaslík: Kdo mi ustlal postýlku? - Kdopak?
2. trpaslík: Kdo mi vypral košilku? - Kdopak?
3. trpaslík: Kdo mi umyl misku, lžičku? - Kdopak?
4. trpaslík: Kdo uvařil polívčičku? - Kdopak?
5. trpaslík: Kdo nám tady uklidil?
Všichni: Ani smítko nevidím.

Sněhurka:

Já Sněhurka, já to byla,
já jsem v lese zabloudila.
Nechte mě tu trpaslíci,
budu vaší pomocnicí.

Trpaslíci:

Máme doma pomocnici,
uklidila ve světnici,
hopsa, hejsa, tralala,
uvařila, vyprala!

Sněhurka:

Vidím, že jste hajdaláci,
naučím vás tuhle práci:

Tak se stele postýlka! - Jakpak?
Tak se pere košilka! - Takhle?
Tak se vaří, tak se smaží! - Tak jó?
Tak se správně hospodaří! - No tohle?
Tak se jí a nedrobí! - Správně?
Tak se myje nádobí! - Neumím?
Tak se mete koštětem!
Ať to nikdo nesplete!

Trpaslíci:

Sněhurečko, moc a moc,
děkujem ti za pomoc!
Líbí se nám v chaloupce,
teď už víme, co to chce.

Všichni:
Potom zívli, jenom krátce,
A už spali ach tak sladce.
(text: M. Černík)

Hádanky

V domku sedm trpaslíků,
ona vaří, uklízí,
převlečená zlá královna
jablko jí nabízí.
(Sněhurka a sedm trpaslíků)

Sněhurka se s nimi radí,
jsou to její kamarádi.
Potkáváš je v pohádkách
nebo taky v zahrádkách.
(Trpaslíci)

Písničky

(Trpaslíci - autor neznámý)
Běží malý trpaslíček - zpívání s Pusíkem
Rok v pohádkové zemi - text: Miroslav Jalovecký
Pohádkové muzicírování - zvonkohra (improvizace)
Písničky zpívané v muzikálu O Sněhurce
- seznámení s novým textem a melodií

Pohádka

Poslech několika různých verzí, poznat rozdíly:

 • čtená ze Špalíčku
 • zknihy:326 pohádek
Pohádková ukolébavka

Až chlapečku zavřeš víčka - hudba: P. Jurkovič, text: J. Seifert

HPH:" Hra na rytířstvo"
Děti vytvoří dvě řady čelem k sobě, dívky a chlapci, taneček postupuje dle přiloženého návodu.
(Hudbu upravil P. Jurkovič)Popletená pohádka:

Jitka Moravcová - Povídám, povídám pohádku

 • pozorný poslech textu
 • hledat a najít chyby v pohádce
 • společně chyby opravit

Pracovní listy - (čerpány z různých dětských časopisů):

 • hledání dvou stejných klíčů
 • najít rozdíly mezi obrázky
 • najít trpaslíka, který tam je 2x
 • hledání stejné koruny pro krále
 • dokresli na zámku všechna okna
 • vybarvování dle počtu puntíků
 • poznat do jaké pohádky patří obrázek

Vyrábíme:

 • Trpaslík z vařečky
 • Trpaslík z přírodního materiálu
 • Trpaslík z brambory

Pohybové a smyslové hry

Trefujeme trpaslíka - děti utvoří kruh, v kruhu je trpaslík, vrchním obloukem trefit cíl (drátěnky, malé míčky, papírové koule)
Házení prstýnkem na cíl
- házení prstýnku na cíl, obrázek Sněhurky
Kam zmizela věc - na stole je několik věcí, jedno dítě se otočí, učitelka odstraní jednu věc, dítě hádá, co chybí
Pleskaná - děti uchopí oběma rukama lano, učitelka chodí a zkouší plesknout přes ruku, dítě musí uhnout, pustit lano, ale jen jednou rukou (postřeh dětí)
Poznej princeznu, prince hmatem - jedno dítě má zavázané oči, hmatem poznává kamaráda
Poznej, kdo jsem po hlase - děti sedí v kruhu ze židlí, jedno dítě židli nemá; má zavázané oči, chodí kolem, a tam, kde si chce sednout, řekne: Princezno, ozvi se mi! Pokud pozná jméno kamaráda po hlase, vymění se!
Najdi střevíčky - papírové stopy, najít si svou velikost a stoupnout na ni
Sbírání zápalek - jednou rukou sebrat zápalky a dát je do krabičky (úkol pro prince)
Třídění mincí - kolečka různé velikosti, se zavázanýma oči se třídí hmatem dle velikosti
Rovnání kouzelných hůlek - tyčky dvojí délky, jeden se zavázanýma očima třídí dle velikosti (kouzelná hůlka)
Rovnání cukroví na zámku (geometrické tvary) - třídění geometrických tvarů
Navlékání korálků - soutěžení na čas určitý počet korálků
Hledáme Sněhurku - lano, přechod po třídě se zavřenýma očima, hmatem po nataženém laně
Kolik je trpaslíků? - kartičky s čísly a stejným počtem trpaslíků, různé obměny her, (cesta v dole dle čísel apod.) - číselná řada
Trpaslík ztratil čepičku - stejný postup jako čáp ztratil....
Sněhurko, pípni - všechny děti mají zavázané oči šátky, kromě princezny, ta má zvoneček, rolničku, chodí po třídě, ostatní princové se ji smějí dotknout, výměna role
Na čísla - dvě družstva, děti mají kartičky s různými čísly, družstva stojí na každé straně třídy, uprostřed je loutka princezny; učitelka zavolá číslo, dítě s daným číslem běží a dotkne se princezny a vrací se zpět, rychlejší družstvo vyhrává

Skládání čepice pro trpaslíka
 • skládání papíru dle slovní instrukce učitelky
 • vyzdobení, dokreslení
Jména trpaslíků
 • Šmudla, Prófa, Kejchal, Rejpal, Stydlín, Štístko, Dřímal
 • umět si zapamatovat šest jmen trpaslíků, poznat podle čeho se tak jmenují, hádanky na jména
Malujeme
 • sytou barvou a štětcem namalovat podobu princezny, prince
 • pracovat čistě, nepřetírat mokré barvy do sebe
Papírová princezna
 • stříhání dle čáry
 • stříhání proužků
 • lepení a sestavení princezny z papíru (podle šablony)
Labyrinty
 • práce s pracovním listem - princ hledá cestu k princezně
Schovaný trpaslík
 • najít v nakresleném obrázku sedm trpaslíků
 • vybarvit různě barevné čepičky
Hodnocení

Všechny děti měly možnost zahrát si v dětském muzikálu. Dokázaly rozpoznat povahové vlastnosti jednotlivých postav, naučily se zpaměti jména trpaslíků, pantomimou a vtipnou formou předvedly, od čeho je jméno odvozeno. Společně vytvořily výstavu z knížek O Sněhurce donesených z domova. Na závěr týdne dokázaly vyprávět pohádku samostatně, postupně každý z nich část. Smyslové a pohybové hry se na přání dětí neustále opakovaly, měly velký úspěch. Holčičky si vzájemně půjčovaly šaty, stavěly si hrady a zámek, kde žily jako v pohádce. Byl to velice příjemný týden s pohádkovými bytostmi, při hrách se užilo mnoho legrace.

Další použitá literatura:

ČERNÍK, M.: První pohádky. (CD), GZ Digital Media Loděnice, 1997.
MOTYČKOVÁ, M.: Pohádková jóga. Jana Jelínková, 2002.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf262 kBNoty k hudební pohádce
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek