Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Naši malí kamarádi aneb ze života hmyzu

Naši malí kamarádi aneb ze života hmyzu

Praktický příspěvek
inspirace
lekce
Autor Jana Udatná
Spoluautor: Bc Jana Smolková
Cílem aktivity je posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) a vytváření základů pro práci s informacemi.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

IB: Hmyz, aktivita: Beruška nebo Slunéčko sedmitečné?

Věk: 3–6 let

RVP PV – vzdělávací oblasti: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a svět.

Rozvíjené gramotnosti: čtenářská, digitální, matematická, (také přírodovědná).                                                                                

Časová dotace: dopolední vzdělávací blok

Pomůcky: kniha „Vstupte do světa zvířátek“ – text příloha č. 1, sada obrázků + text říkanky Beruška – příloha č. 2, chytrý telefon (tablet nebo PC), modely vývojového stádia slunéčka sedmitečného.

Místo a čas, podmínky: třída, pozdní jaro/léto.

Předchozí zkušenosti: této aktivitě předcházely situace (situační učení), kdy děti nacházely těla různého hmyzu (ve třídě na okně, na zahradě – vosu, včelu, mravence, čmeláka, vážku). Venku na zahradě objevovaly další lezoucí hmyz, který je zaujal – mravence, ploštice, slunéčka sedmitečná, pavučiny. Seběhly se k nim a pozorovaly je. Nalezená těla uhynulého hmyzu za pomoci učitelky umístily do krabiček a děti je lupou pozorovaly. Nejstarší děti začaly vyhledávat další informace o hmyzu, hledaly další informace v knihách (příběhy, encyklopedie, atlasy, časopisy, obrázky).

Realizace

  • Motivace, navození – příběh s hádankou.
    Učitelka čte dětem krátký příběh o slunéčku sedmitečném z knihy „Vstupte do světa zvířátek“. V textu vždy nahradí název slunéčko sedmitečné obecným označením brouk/brouček. Cílem je, aby děti z příběhu poznaly, o jakého broučka jde. Příloha č. 1.
  • Po identifikování slunéčka sedmitečného učitelka příběh zopakuje, nyní v textu vždy uvede celý název – slunéčko sedmitečné. Společně s dětmi skládá (sada modelů) vývojová stádia slunéčka sedmitečného (vajíčka, larva, kukla, sluníčko sedmitečné). Pokládá dětem různé otázky: jakou má barvu, tvar, kolik má nohou larva, kolik slunéčko, společně počítají tečky 1–7.
  • Na základě diskuze o možných barvách a počtu teček dojdou k závěru, že je více druhů slunéček. Učitelka využije svůj chytrý telefon k vyhledání dalších informací a zajímavostí ze života slunéček (je možné využít to, co MŠ má – telefon, tablet, PC, IT s připojením na internet). Diferenciace – skupinky dle věku: mladší děti prohlíží, manipulují s modely, pojmenovávají, přiřazují k modelu stejný obrázek. Starší děti s učitelkou pomocí IT vyhledávají informace o jiných druzích slunéček, společně je prohlížejí, vyhledávají další zajímavosti, vzájemně si sdělují.
  • Rýmovaná říkanka s obrázky a nápisy. Učitelka přednáší říkanku a pokládá na zem obrázky (s textem – velká tiskací písmena) tak, jak jdou za sebou (dějový sled). Když skončí, vyzve děti, aby se přidaly – zopakují znovu společně + vizualizace za pomoci obrázků.
    Diferenciace dle věku – rozdělení na skupinky (starší, mladší děti). Samostatná práce předškoláků ve skupině (rozvoj kooperace): Mají za úkol poskládat (dějový sled) příběh podle obrázků (sada karet obrázků bez nápisů) a doplnit stejné nápisy na obrázky (zrakové rozlišování, poznávání některých písmen – tvarů). Mladší děti společně s učitelkou recitují říkanku „Beruška“, Miroslav Sekera + doprovodné pohyby. Děti nápodobou opakují pohyby po učitelce, viz příloha č. 2.

Doporučení pro individualizaci: sadu obrázků k básničce Beruška lze využít pro cizince (vizualizace pomocí obrázků pomůže k lepšímu pochopení obsahu), tutéž sadu obrázků s textem lze využít pro děti nadané – raného čtenáře.

Reflexe: navození pomocí příběhu, který v sobě ukrýval hádanku, byl pedagogický záměr – podporovat u dětí jejich přirozenou zvídavost a uspokojit jejich zájem o hádanky. Proto jsem zvolila tuto úpravu textu. Nejstarší děti tuto hádanku rozluštily. Dokázaly si propojit předcházející zkušenosti a znalosti z jejich pozorování na zahradě, prohlížení knih a obrázků. Mladší děti se našly v říkance doplněné pohybem. Chtěly ji znovu a znovu opakovat.

Komentář: činnosti s digitálními technologiemi jsou zde primárně zaměřeny na rozvíjení kompetencí učitelů a jako doplněk pro děti při ukazování cesty k hledání dalších informací, či zkoumání, objevování. Jako vhodná je také práce s digitální fotografií.

Doporučení pro další rozvíjející aktivity: práce s mikroskopem – prohlížení těl a vzorků hmyzu. Výtvarné činnosti a práce s digitální fotografií: malování na kamínky/oblázky „Slunéčka“. Z hotových slunéček z oblázků lze v rámci aktivity na zahradě sestavit skupinky/zákoutí, doplnit přírodninami. Tato zákoutí mohou děti za pomoci učitelky vyfotografovat DF, fotografie vytisknout, zarámovat, obrázky umístit ve třídě.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc12 kBPříloha 2
doc624 kBPříloha 1
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek