Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Výuka angličtiny v MŠ – dopravní prostře...

Ikona prakticky

Výuka angličtiny v MŠ – dopravní prostředky

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: Dominika Bečáková
Anotace: Výuka anglického jazyka v MŠ, modelová lekce na téma dopravní prostředky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
  2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída

Slovíčka:

  • train
  • boat
  • plane
  • car
  • bus

Úvod:

Každá hodina angličtiny by měla začínat rituálem, aby děti věděly, že začíná angličtina. Od chvíle, kdy rituál proběhne, komunikuje učitelka s dětmi pouze anglicky.

Jako rituál může sloužit písnička s tanečkem, básnička. Jako příklad uvádím písničku „Hello everyone“.

„Hello everyone, tralalalala, (děti mávají, na část tralala se točí ve dvojicích)
hello everyone, tralalalalalalala.  

Text článku:

Děti sedí uprostřed herny v kruhu. Učitelka ukazuje dětem obrázky dopravních prostředků a každý z nich pojmenuje „This is a car“, děti opakují „a car“. Takto si s dětmi projdou všechny názvy dopravních prostředků.

Seznámení se slovíčky

Poté obrázky rozloží v kruhu (je vhodné, aby byl v kruhu každý obrázek alespoň dvakrát) a vyzve děti, aby si vzaly obrázek dopravního prostředku, jehož název si zapamatovaly. Poté se dětí ptá „What is it?“ a ukáže na obrázek, který tázané dítě drží v ruce. Dítě odpovídá př.: „This is a bus.“ Následně učitelka vezme zbývající obrázky a spolu s dětmi je pojmenuje.

Pantomimické předvádění dopravních prostředků

Děti chodí po prostoru třídy, učitelka vysloví název některého z dopravních prostředků a pantomimicky jej předvede. Děti ji napodobí a napodobují tento dopravní prostředek do doby, než učitelka vysloví jiný dopravní prostředek. Pokud učitelka vidí, že minimálně jedno dítě začíná chápat, co které slovíčko znamená, přestane pantomimicky předvádět sama a nechá děti, aby pantomimicky znázorňovaly dopravní prostředky samy. Děti budou sledovat kamarády a učit se od sebe navzájem.

Who is faster?

Učitelka má v ruce vždy dva obrázky. A ptá se dětí: „Who is faster?“ Děti odpovídají v angličtině dle svého uvážení.

Sing a song

Naučíme se s dětmi písničku s pohybem „The wheels on the bus go round and round“ – hudební podklad volně dostupný na internetu (youtube.com).

The wheels on the bus
děti naznačují rukama řízení
go round and round děti se otáčejí kolem vlastní osy
round and round, round and round. děti se otáčejí na druhou stranu
The wheels on the bus děti opět naznačují rukama řízení
go round and round. děti se otáčejí kolem vlastní osy
All through the town.“ děti se zastaví a rukama naznačí velké kolo (okruh okolo města)

Učitelka se ptá: „What is the song about?“ Děti mají za úkol vybrat z obrázků, které učitelka ukazuje, ten, o kterém se zpívalo v písničce.

Závěr

Děti dostanou pracovní list s dopravními prostředky a mají za úkol vybarvit je v pořadí, které určí učitelka. Př.: „Can you color the bus? Dítě vybarví autobus, učitelka chodí a kontroluje, zda děti skutečně vybarvují autobus, a až poté zadá další dopravní prostředek.

Na závěr je opět vhodný rituál v podobě obměněné písničky, kterou jsme použili v úvodní části.

Bye, bye everyone, tralalalala, (děti mávají, na část tralala se točí ve dvojicích)
bye, bye everyone, tralalalalalalala.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 23. 10. 2017
Zobrazeno: 2882krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BEČÁKOVÁ, Dominika. Výuka angličtiny v MŠ – dopravní prostředky. Metodický portál: Články [online]. 23. 10. 2017, [cit. 2020-02-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/21487/VYUKA-ANGLICTINY-V-MS---DOPRAVNI-PROSTREDKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 23. 10. 2017 09:40
Článek je vhodný pro práci s děti v mateřské škole.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.