Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Zimní stopování

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Miroslava Strakatá
Blok vycházející z celoročního programu seznamujícího děti s živočišnou i rostlinnou přírodou. Vede děti k bližšímu poznání a charakteristice jednotlivých zvířecích stop a odlišností u různých druhů živočichů.

HRY A ČINNOSTI

Indiáni - stopaři

Pomůcky: čtvrtky, pastelky, lepidlo.
Popis činnosti:
Učitelka vypráví dětem krátký příběh o Indiánech, kteří hledali zvěř. Indiáni byli nejlepší stopaři a my si na ně zahrajeme. Naučíme se poznávat stopy zvířat a stopovat je. Abychom byli správní Indiáni, musíme mít nejprve čelenku, kterou si vyrobíme. Každé dítě dostane pásku ze čtvrtky, kterou si pokreslí indiánskými znaky a ornamenty (jedna hotová čelenka slouží dětem jako inspirace). Hotové čelenky se slepí nebo se konce sešijí sešívačkou. Indiáni si nasadí čelenky a mohou začít se stopováním.

Sněhová planina

Pomůcky: prostěradlo potištěné zvířecími stopami, knihy, encyklopedie, kartičky se stopami, obrázky zvířat.
Popis činnosti:
Krátký rozhovor učitelky s dětmi - co je to stopa, jak vzniká, ukázka různých zvířecích stop v knize - porovnávání a hledání rozdílů mezi stopami.

Mezitím, co jsme si prohlíželi stopy zvířat, vznikla nám ve třídě velká sněhová planina, po které v noci běhalo spousta zvířátek - na zem jsme rozprostřeli velké prostěradlo, na kterém jsou natištěné stopy některých zvířat (kuna, medvěd, vlk, rys, zajíc, liška, daněk, jelen). Stopy jednotlivých zvířat vedou v řadě a v jednom směru - od jednoho konce prostěradla ke druhému. Děti - stopaři vystopovávají jednotlivá zvířata. Činnost probíhá postupně ve skupinkách. Každý stopař dostane kartičku se stopou nějakého zvířete. Stejnou stopu, jako má na kartičce, se snaží najít na sněhové planině - jde po stopě až na druhý konec planiny (prostěradla), kde na něj čeká obrázek se zvířetem, kterému stopy patří. Podaří se všem stopařům zvíře podle stop vystopovat?

Odlévání stop ze sádry

Popis činnosti:
Učitelka ukáže dětem modely stop jednotlivých zvířat. Děti je zkoumají a slovně popisují, jak stopa vypadá (tvar, velikost atd.). Poté modely stop zkoušíme otisknout do různých povrchů - v mističkách máme například hlínu a písek. Děti zkouší otisknout různé stopy do obou materiálů, pak povrch uhladí a zkouší další stopy. Modely stop mohou také zkusit otisknout do modelíny. Po té děti s učitelkou připraví sádru a kelímky a vyrobí odlitky různých stop ze sádry. Po zaschnutí přiřadí k jednotlivým sádrovým stopám obrázek konkrétního zvířete.

Popletené stopy

Pomůcky: kartičky se zvířecími stopami.
Popis činnosti:
Děti si s učitelkou zahrají pohybovou hru „Na zvířátka". Dle pokynů učitelky skáčou jako zajíčci, chodí jako čápi, poskakují jako ptáčci, plíží se do nory jako liška, chodí jako medvědi apod. Zvířátka se pohybují v prostoru třídy. Po ukončení hry si zvířátka chvilku odpočinou, vydýchají se.

Mezitím učitelka položí do prostoru kartičky se stopy různých zvířat. Stopy jsou vždy ve dvojicích, ale neuspořádaně, každá stopa z páru leží někde jinde. Učitelka dětem vysvětlí, že jak tam běhaly, stopy se pomíchaly a teď musíme najít zase ty, které k sobě patří. Děti hledají dvojice stejných stop (páry), páry řadí do řady pod sebe. Když najdou všechny stopy, pozorně se dívají, zda daly páry správně k sobě. Mohou také zkusit určit, zda poznají u některých stop, kterému zvířeti patří, popřípadě stopy vyhledat v encyklopedii.

Jaké stopy mají dětí

Pomůcky: barevné papíry, vodové barvy (černá), štětce.
Popis činnosti:
Každé dítě si vybere 1 barevný papír (A4). Na dlaň a prsty své ruky nanese štětcem černou barvu a obtiskne ji na barevný papír. Barvu znovu nanáší na dlaň a znovu obtiskne. Obtisky dlaně nanáší na papír dle své fantazie. Děti v obtiscích hledají obrysy zvířat, případně ho dotvoří.

Nácvik básně, rytmizace

Pomůcky: Orffovy nástroje.
Popis činnosti:
Mecháček přednese dětem novou básničku:


Stopy ve sněhu

Kdo tu skákal hop a hop,
sníh nám poví podle stop.
Chodila tu zrána,
chodila tu vrána.
Pak tu čtverák zajíček
otisk čtvero paciček.
Ani bažant nescházel,
taky se tu procházel.
Koroptvičky nakonec
nožkou psaly na tom sněhu:
Byly jsme tu v noci dnes
až do rána na noclehu,
mrazila nás ale zem
nejvíc na nožičky -
Se srdečným pozdravem
Vaše koroptvičky.


(Opravilová, E. - Gebhartová, V.: Zima v mateřské škole. Praha: Portál, 1998, ISBN 80-7178-268-8. str. 48.)

Vysvětlení nových slov a významu básně. Poté děti vyhledávají názvy zvířat, která se v básni vyskytují, a jednotlivá slova vytleskávají. Postupně vymýšlejí názvy dalších zvířátek (mravenec, liška, kuna, jezevec atd.), které vytleskávají, popřípadě k rytmizaci použijí hru „na tělo" nebo Orffovy nástroje.

Pohybová hra „Na zvířátka"

Pomůcky: lano.
Popis činnosti:
Zvířata v přírodě musí zdolávat spoustu překážek - přeskočit kládu, prodírat se houštím, orientovat se v pasece apod. Vyzkoušíme si, jestli jsme zdatní, jako ta zvířátka. Vytvoříme překážkovou dráhu a děti - zvířátka ji zkusí zdolat - lezení po lavičce, podlézání lana, lezení po žebřinách, chůze po laně, slalom mezi kuželkami, přeskakování překážky a další.

Na závěr hra „Na medvěda": jedno dítě představuje spícího medvěda a ostatní děti se k němu pomaloučku přibližují, přičemž říkají říkanku:


Vstávej méďo,
vstávej už,
ty tak dlouho spíš,
že nás nechytíš?

Medvěd se probouzí a honí děti, které se běží schovat do vyznačeného domečku. Dítě, které medvěd chytí před domečkem, si vymění roli s medvědem. Do domečku za dětmi medvěd nemůže. Hra se opakuje dle zájmu dětí.

Zkoumání povrchu aneb Chůze po mechu a jehličí

Pomůcky: nádoby s přírodním materiálem, šátek.
Popis činnosti:
Zvířátka vlastně nemají žádné boty ani bačkůrky jako děti nebo dospělí a všude chodí bosá. Na podmínky v přírodě sice mají přizpůsobená chodidla, ale i tak je někdy může něco studit nebo píchat, mohou se poranit. Vyzkoušíme si, co zvířátka mohou svými chodidly všechno cítit. Na táccích nebo mističkách jsou připravené různé materiály - písek, jehličí, studená voda, teplá voda, kamínky, seno, suché listí, sníh, rašelina a další materiál z přírody. Nádoby s materiály jsou na linoleu v řadě za sebou. Děti postupně zkouší opatrně projít všemi nádobami, přičemž sdělují své pocity (co je studí, co je příjemné, co je teplé apod.). Po té se posadí na židličky a učitelka je vyzve, kdo chce poznat svými chodidly některé přírodní materiály. Dle zájmu učitelka zavazuje jednotlivým dětem oči šátkem a k nohám jim dává různé materiály. Děti určují, o jaký materiál se jedná, a komentují svůj pocit z dotyku svým chodidlem. Rozhovor, kdy a kde je vhodné chodit bosý, a naopak.

Zkoumání stop v přírodě

Popis činnosti:
Děti se vydají s učitelkou a s Mecháčkem na průzkum do lesa. V lese hledají, pozorují a zkoumají stopy různých zvířat ve sněhu nebo v blátě a snaží se určit, jakému zvířeti asi patří, kterým směrem zvíře šlo, jakou potravu asi hledá apod. Pokud se nepodaří dětem zvířecí stopu hned identifikovat, učitelka je ke správné odpovědi dovede doplňujícími otázkami: Jak je stopa velká - šlo tu tedy malé zvíře nebo velké? Jaký má stopa tvar, zda jsou tam znát drápky apod. Pozorují také povrch, po kterém se zvířata pohybují (sníh, bláto, suché listí, větvičky, trní...). Během vycházky děti hledají další znaky výskytu různých zvířat.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám