Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Svět je plný tvarů

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Dana Moravcová
Anotace: IB zaměřený na procvičování rozlišování geometrických tvarů a těles s využitím programům pro PC.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: nákresy základních geometrických tvarů - s využitím počítače, molitanová stavebnice MOSTAV, magnetická skládanka, gymnastické kruhy různých velikostí, wax pastely, čtvrtky, PC program Sluníčko, Mílin dům matematiky, barevný papír, lepidlo, pracovní listy, Vokáčova stavebnice, krabičky různých tvarů a velikostí
Klíčová slova: matematika, geometrie

1. DEN
 • Seznamování se základními geometrickými tvary
  • Geometrický tvar (2D) může učitelka dětem představit prostřednictvím počítače, grafického programu, interaktivní tabule. Pozor - magnetická skládanka pracuje s tělesy. Základní geometrické tvary různých velikostí (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh). Základní geometrická tělesa (krychle, kvádr, válec, jehlan).
  • Vyhledávání tvarů a těles v prostoru třídy. Přesné slovní popsání, kde je např. těleso umístěno (pod stolem, za taškou atd.).
 • Hry se slovy
  • Rytmizace slov - děti geometrické tvary správně pojmenují. Jednotlivé názvy vytleskáváním rozloží na slabiky. Za každou slabiku mohu umístit odpovídající počet geometrických tvarů (těles), např. čtverec - 2 malé čtverečky
  • Určování počátečního písmene - dítě označí tvar, který začíná na dané písmeno.
  • Pohybová hra - modifikace hry „Štronso" - děti volně běhají po třídě. Při vyslovení názvu příslušného geometrického tvaru (tělesa) ho děti ve třídě vyhledají.
2. DEN
 • Hrátky s tvary
  • Tvořivá hra s magnetickou skládankou. Děti skládají obrazce dle předlohy nebo dle fantazie, jako tangramy.
 • Třídění geometrických tvarů
  • Hry v prostoru - motivace pohádkou O Popelce, která třídila hrách a čočku - učitelka připraví do velké gymnastické obruče geometrických tvary (tělesa) různých velikostí, barev a materiálů. Děti je třídí podle daného znaku (tvar, barva, velikost) do menších gymnastických obručí. Po roztřídění děti určují, kolik tvarů je v kruhu (mohou přiřazovat i číslice), porovnávají - kde je více, nebo naopak méně tvarů.
3. DEN
 • Práce s pracovním listem
  • dokresli správný počet geometrických tvarů
  • vyhledej shodné geometrické tvary
  • doplň správný geometrický tvar
  • Hra u PC - využití programu Kidsmart - oddíl Mílin dům matematiky (Myší dům)

Děti podle předlohy a pokynů programu skládají obrázky z geometrických tvarů, posléze je vytiskneme a vybarvíme. Další možnost procvičování tvarů v programu Sluníčko.

4. DEN
 • Nácvik a práce s básničkou SněhuláčekSNĚHULÁČEK

Sněhuláček panáček má na hlavě plecháček.
Místo očí uhlíky, na kabátě knoflíky.
Chodí, chodí bos, má červený nos.

 • Pohybové ztvárnění básně

SNĚHULÁČEK (http://www.rodina.cz/scripts/journal/journal.asp?f_id=&id=13871&pg=2&Mv=n)

Sněhuláček panáček (ruce vykrouží tvar sněhuláka),
má na hlavě plecháček (na hlavičce dítěte naznačíme plecháček).
Místo očí uhlíky (kroužky kolem očí),
na kabátě knoflíky (naznačíme řadu knoflíků jako má sněhulák).
Stojí venku, stojí bos (polechtáme dítě na chodidlech),
červený má z mrkve nos (zatáhneme lehce dítě za nos).

Z předem připravených tvarů vyhledávají děti takové, ze kterých by mohly sestavit sněhuláka (sestavují jej na čtvrtku formátu A1).

5. DEN
 • Volná hra dětí s Vokáčovou stavebnicí.
 • Vyhledání plošných tvarů odpovídajících trojrozměrným.
 • Společná stavba dětí s učitelkou (nikdo předem neví, jaká stavba vznikne):
  • Učitelka položí těleso, pojmenuje jej, pokračují děti jedno po druhém. Při vyčerpání všech těles děti pojmenovávají, co jim stavba připomíná. Lze využít s tangramy.
 • Stavby z papírových krabiček.

Pomůcky: nákresy základních geometrických tvarů - s využitím počítače, molitanová stavebnice MOSTAV, magnetická skládanka, gymnastické kruhy různých velikostí, wax pastely, čtvrtky, PC program Sluníčko, Mílin dům matematiky, barevný papír, lepidlo, pracovní listy, Vokáčova stavebnice, krabičky různých tvarů a velikostí.

Anotované odkazy:
ŘíkankyNa stránkách lze najít jednoduché dětské básničky, říkanky a pohybové hříčky k různým tématům.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 18. 03. 2008
Zobrazeno: 26446krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 1

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MORAVCOVÁ, Dana. Svět je plný tvarů. Metodický portál: Články [online]. 18. 03. 2008, [cit. 2020-01-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/2117/SVET-JE-PLNY-TVARU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.