Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Rámcový vzdělávací program pro PV

Ikona informativni

Rámcový vzdělávací program pro PV

Autor: MŠMT
Anotace: Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání RVP s účinností od 1.9.2016.

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-pv?source=rss

Klíčová slova: opatření ministryně, RVP PV, předškolní vzdělávání, Rámcový vzdělávací program
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Dne 11.8.2016 bylo ministrní školství Kateřinou Valachovou vydáno Opatření Č. j. MSMT-22405/2016-2. Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání RVP s účinností od 1.9.2016.

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Čl. 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ustanoveními § 16, § 17 a § 19 zákona 82/2015 Sb. a ustanoveními § 34 až § 34b zákona 178/2016 Sb.,

mění

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vydaný opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 32 405/2004-22 ze dne 3.1.2005

Čl. 2

Text upraveného rámcového vzdělávací programu pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, je účinný v plném rozsahu od 1. září 2016 a je uveden v Příloze č. 1 tohoto opatření.

Čl. 3

Školy poskytující předškolní vzdělávání uvedou své školní vzdělávací programy v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, nejpozději do 1. září 2017.

Čl. 4

Do doby uvedení školního vzdělávacího programu do souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, upravuje škola podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných podle Rámcového vzdělávacího pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, s přihlédnutím ke speciálním vzdělávacím potřebám dětí.

Čl. 5

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.září 2016

Kateřina Valachová, v.r.

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-pv?source=rss

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 24. 08. 2016
Zobrazeno: 9709krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro PV. Metodický portál: Články [online]. 24. 08. 2016, [cit. 2020-07-12]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/21069/RAMCOVY-VZDELAVACI-PROGRAM-PRO-PV.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.