Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Nábytek II

Ikona inspiraceIkona strednedobe
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Příspěvek nabízí přiblížení tématu nábytek předškolákům. Děti budou třídit nábytek podle barvy, vytvářet sestavy z nábytku, zahrají si na koníky, s kolíčky na prádlo procvičí jemnou motoriku.

Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Klíčová slova: rozvoj řeči, předškolák, rozvoj předmatematických představ, rozvoj sluchového vnímání, rozvoj zrakového vnímání, rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky, nábytek, rozvoj orientace a času
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Nábytek I
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Příspěvek nabízí inspiraci/nápady, jak zpracovat téma nábytek v mateřské škole či přípravné třídě.

Zaměřuje se především na rozvoj řeči a komunikace, předmatematických představ, orientace v prostoru a čase, zrakového vnímání, sluchového vnímání, motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky.

Aktivity jsou určeny především pro děti, které navštěvují poslední ročník mateřské školy, či pro vzdělávání v přípravné třídě. Po drobných úpravách (zejména v náročnosti jednotlivých dovedností) mohou s materiálem pracovat již mladší děti.

Motorika – hrubá motorika

Učitel použije školkové nízké lavičky ve třídě či na zahradě. V případě využití třídy je třeba dbát na zvýšenou bezpečnost a všechny jiné předměty a nábytek odstranit.

Na koníky – Učitel lavičky postaví podélně do zástupu tak, aby představovaly překážky. Děti utvoří dvojice, jeden z dvojice je v roli koně, druhý v roli kočího. Kočí švihadlem zapřáhne koně = obemkne švihadlo kolem trupu koně a drží švihadlo za rukojeti. Dvojice přeskakuje překážky, zpět se vrací kolem laviček. V dalším kole se role vymění.

Přeskoky, plazení, pozadu – První lavičku děti přeskakují: rukama se opírají o lavičku a  snožmo přeskakují z jedné strany na druhou. Druhou lavičku přeplazí, třetí lavičku překonají pozadu: sedí na lavičce a posouvají se rukama vzad, na čtvrté lavičce děti udělají holubičku: ruce do upažení, jedna noha vzad, poslední lavičku děti překonají podle svého.

Kladiny – Děti přecházejí po otočených lavičkách jako po kladině. Ve složitější variantě mohou vždy jednou nohou vytvářet obloučky (stojná noha je mírně pokrčená a druhá noha těsně vedle lavičky utvoří oblouček – v té chvíli se stojná noha více pokrčí a druhá noha se přiblíží více k zemi).

Motorika – jemná motorika, předmatematické představy – třídění podle barvy

Učitel připraví 4 kusy šňůry na prádlo/provazy, více kusů kolíčků na prádlo. Barvy provazů a kolíčků se shodují. Barevné šňůry na prádlo/provazy napne mezi dvě židle. Závěrem budou natažené 4 šňůry na prádlo ve 4 barvách. Barevné kolíčky umístí do středu místnosti. Děti dostanou na ruku barevný obtisk nebo barvou na obličej namalovanou kytičku v barvách kolíčků a provazů.

Úkolem dětí je najít barvu kolíčku totožnou s barvou na ruce, doběhnout ke správně barevné šňůře a kolíček připevnit. Dítě nese vždy jeden kolíček, poté jde hledat další.

Aktivitu můžeme hrát na školkové zahradě, při hře v učebně je třeba dbát zvýšené pozornosti na bezpečí dětí.

Předmatematické představy – porovnávání, práce s pojmy a vztahy – méně x více

Učitel připraví karty = pruhy s obrázky nábytku. Karty v polovině rozdělí silnou čárou, do levé poloviny nakreslí jiný počet obrázků než do druhé poloviny. Počet obrázků v jedné polovině karty nepřevýší počet 6.

Učitel pracuje s dětmi v kruhu, každé dítě si vybere jeden pruh, posoudí, kde je více či méně obrázků. Cílem je množství prvků spíše postřehnout než počítat po jedné.

Rozdíl je nejdříve více výrazný např. v počtu či velikosti obrázků, postupně náročnost zvyšujeme = obrázky zmenšujeme a rozdíl v počtu je méně výrazný (např. vlevo 5, vpravo 6).

Autor díla: Petra Pšeničková

Předmatematické představy – třídění dle druhu, řeč – lexikálně-sémantická rovina – nadřazené pojmy, motorika – grafomotorika

Učitel dětem nalepí izolepou na triko vpředu kartu s obrázkem nábytku, kuchyňského náčiní, zvířat, dopravních prostředků, nářadí apod. Děti hledají další členy své skupiny, poté vymýšlí nadřazený pojem. Následně na arch papíru zakreslují další věci, zvířata, která do jejich skupinky patří. Závěrem skupinky svá díla představí ostatním.

Orientace v prostoru, zrakové vnímání – zrakové rozlišování

Děti mají ve skupinách k dispozici sadu karet s nábytkem. Učitel utvoří se stejným nábytkem jednoduchou kompozici/sestavu. Děti podle vzoru učitele sestaví totožnou sestavu pomocí karet s obrázky včetně detailů (např. žlutá židle je natočená opěradlem vpravo, zelená židle je natočená opěradlem vlevo).

Obměna: Nábytkovou sestavu učitel vytvoří v jiné místnosti. Děti si sestavu prohlédnou, uchovají v hlavě, poté sestaví z karet.

Předmatematické představy – třídění podle barvy

Učitel připraví archy barevného krepového papíru, karty s obrázky nábytku různých velikosti v barvách krepového papíru. Podle počtu dětí utvoří pomyslné skupiny. Barevné archy papíru připevní na zeď (učebna), na strom (školkové hřiště) a po místnosti či po trávě rozmístí, poschovává karty s obrázky barevného nábytku. Děti vyhledají libovolný obrázek a zanesou ho, roztřídí k archu krepového papíru téže barvy. Poté vyhledávají další obrázek.

Obměna: Učitel využije podobných barev šedá – černá, červená – oranžová – okrová – žlutá, odstínů barev: světle modrá – tmavě modrá.

Zrakové vnímání – vyhledávání ukrytého předmětu

Učitel schová předměty (makety či reálné kusy nábytku) na viditelné, ale nenápadné místo. Děti předměty hledají.

Doporučená literatura:

 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Co si tužky povídaly. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0046-6.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Jak se pastelky učily kreslit. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0082-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 3–5 let. Edika, Brno 2015. 978-80-266-0626-0. 2014.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 4–6 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0602-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 5–7 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0532-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Na návštěvě u malíře. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0047-3.
 • JUCOVIČOVÁ, D.; ŽÁČKOVÁ, H.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Nakladatelství D+H, Praha 2007. ISBN 978-80-903869-3-8.
 • LINC, V.: Tabulky ke čtení. Klett, Praha 2007. ISBN 978-80-86906-85-0.
 • PÁVKOVÁ, B.: Zlomíš si jazýček. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2513-7.
 • SYNEK, F.: Říkáme si s dětmi. Praha: ArchArt, 2004. ISBN 80-86638-04-9.
 • STARÁ, E.; STARÝ, M.: Žvanda a Melivo. Euromedia Group, Praha 2008. ISBN 978-80-242-3888-3.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 04. 04. 2017
Zobrazeno: 9695krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Nábytek II. Metodický portál: Články [online]. 04. 04. 2017, [cit. 2020-08-07]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/21061/NABYTEK-II.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 04. 04. 2017 07:55
Volné pokračování článku Nábytek 1 vhodný a inspirativní pro práci učitelek MŠ.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.