Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Cesta pohádkovým lesem

Cesta pohádkovým lesem

Praktický příspěvek
inspirace
lekce
Autor Jitka Rottová
Příspěvek přibližuje akci pořádanou mateřskou školou ve spolupráci s rodiči. Akce volně navozuje na pohybový a ekologický program v MŠ, je obsahově pestrá a umožňuje dětem prožít si svou radost ze zvládnutého a poznaného.

Naším záměrem je prohloubení vztahů a spolupráce mezi rodinou a Mateřskou školou (MŠ Žlutice). Děti mají možnost pozorovat a vnímat nejrůznější ekosystémy (les, pole, rybník, řeka), přirozeně poznávat okolní krajinu, získávat povědomí o významu životního prostředí pro člověka, chovat se a jednat v souladu s přírodou. Během celé cesty se u dětí rozvíjejí pohybové schopnosti, koordinace pohybů při zdolávání přírodních překážek a procvičují si prostorovou orientaci.

Spolupráce s rodinou

Rodiče nám s akcí pomáhají, doprovázejí své děti celou cestou pohádkovým lesem, mají možnost se přímo účastnit jako pohádkové bytosti na některém ze stanovišť, připraví odměny. Deset dní před akcí se setkáme s rodiči, příp. i staršími školáky, kteří jsou ochotni se akce účastnit jako pohádkové bytosti. Domluvíme přesné rozvržení stanovišť, a jaké úkoly se na jednotlivých místech budou plnit. Každý se dozví, jakou pohádkovou bytost bude představovat a sám si zajistí kostým. Určí se také rodiče, kteří se postarají o fotografování akce, případně videozáznam.

MŠ zajistí:

 • pomůcky k plnění úkolů
 • zhotovení průkazek
 • diplomy
 • oslovení jezdeckého oddílu - zajištění koní
 • oslovení vodáckého oddílu - zajištění lodí
 • dřevo na otop
 • sponzory na odměny
 • odměny
 • propagaci akce (plakáty do města a okolních vesnic, po skončení akce zápis do kroniky, fotografie, internetové stránky, noviny, školní časopis)

Na počátku cesty každé dítě obdrží svou průkazku, do které pak získává razítka z jednotlivých stanovišť. Na konci cesty dostane i diplom. Celá trasa vede nerovnou lesní pěšinou, kolem pole, rybníku a je zpestřena několika stanovišti s živými pohádkovými bytostmi. Ty mají pro děti přichystané jednoduché zábavné úkoly, za jejichž splnění dostanou děti drobnou odměnu. V cíli u řeky se děti mohou projet na lodičce, na koni, anebo si s rodiči opéct na ohýnku buřty.

Start

Každé dítě (případně za pomoci rodiče) nahlásí své jméno a příjmení a poté mu bude vydána vyplněná průkazka.

Cíle:

 • uvědomění si své vlastní identity
 • posilování sebevědomí a osobní spokojenosti

Pomůcky:

 • stůl
 • natištěné průkazky (dvojlist A6)
 • balónky pro výzdobu okolí
 • CD přehrávač
 • CD s dětskými písničkami
Brána do Pohádkového lesa - Princezna a šašek

Motivace - princezna s šaškem vedou hovor, všimnou si přicházejících dětí a přivítají je do Pohádkového lesa. Poté jim princezna ukáže svou pohádkovou obrazárnu (připevněná látka mezi stromy a na ní přišpendlené obrázky pohádek),

Činnosti - poznávání, umět odpovídat na otázky.

Mladší děti - poznej, co je na obrázku (postavy, zvířátka)

Starší děti - poznej pohádku, do které pohádky patří..., které dva dějově různé obrázky patří do stejné pohádky apod.

Mladší a starší děti - jak se v lese správně chováme.

Pomůcky:

 • brána z větví jehličnanů (spadlých větrem)
 • kostým princezny a šaška
 • vínová látka 2x1.5m
 • obrázky z pohádek
 • razítko kašpárka
 • odměna - zvoneček z papíru, případně z keramiky na šňůrce

Očekávané výstupy:

 • pojmenovat to, co je na obrázku
 • poznat pohádku podle obrázku
 • najít společné znaky pohádek
 • uvědomovat si svou sounáležitost s přírodou, chránit ji
Obměna postav u brány do pohádkového lesa
 • moudrá sova a zajíček - kostým sovy a zajíčka, knihy O krtečkovi (odměna -krteček
 • muchomůrky - kostým (odměna - houbičky ze slaného těsta na šňůrce)
 • Krakonoš a Kuba - kostým pro oba, přírodniny k vytvoření prostředí Krakonošovy zahrádky, případně vyrobené houby, květiny, sojka (odměna - stromeček z pilinového těsta na šňůrce)
 • lesní skřítci - kostým, zelené á hnědé oblečení, střapaté špičaté čepice, dlouhé vousy (odměna - papírový klíč od pohádkového lesa na šňůrce)
Babička kořenářka a Anče

Motivace - babička a Anče stojí za stolečkem a dávají do papírových kornoutků různé druhy koření a bylinek z mističek. Po přivítání s dětmi se Anče svěří, že Trautenberka zase bolí zuby, břicho i nohy a u babičky vybírá to nejlepší koření a bylinky na kdejaké nemoci. Požádá děti, aby jí pomohly:

Činnosti:

Mladší děti - nabírání koření do kornoutků (nové koření, hřebíček...), procvičování jemné motoriky.

Starší děti - poznávání podle čichu (koření, bylinky, kůra citrusů).

Pomůcky:

 • kostým pro babičku a Anče
 • stolek
 • tyč se sáčky s bylinkami zavěšená mezi stromy nad stolkem
 • papírové kornoutky
 • mističky
 • různé druhy koření, bylinek, kůry, citrusů
 • razítko (květina)
 • odměna

Očekávané výstupy:

 • ovládat koordinace ruky a oka
 • vnímat a rozlišovat různé vůně
Slepička a kohoutek

Motivace - kohoutek leží na dece, slepička běhá a volá o pomoc, že prý kohoutek sezobl oříšek, ten mu v krčku uvízl a teď se kohoutek dusí. Požádá děti o pomoc.

Činnosti - přenášení vody, zdokonalování pohybových dovedností, soustředění a koordinaci.

Mladší děti - do malé naběračky naberou vodu „ze studánky" a opatrně ji donesou ke kohoutkovi a nalijí do hrnečku.

Starší děti - místo naběračky mají lžíci, mohou se pro vodu i několikrát vrátit.

Pomůcky:

 • kostým kohoutka a slepičky
 • deka
 • hrneček
 • nádoba s vodou
 • obrázek studánky
 • malá naběračka
 • lžíce
 • razítko (kohoutek nebo slepička)
 • odměna

Očekávané výstupy:

 • koordinovat lokomoci, sladit pohyb těla s jednoduchým pracovním úkonem
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc
Krejčík a princezna

Motivace - krejčík zkouší princezně nové šaty. Ta si však přeje ještě vyšívaný ubrousek a krejčík požádá o pomoc děti.

Činnosti - procvičování jemné motoriky (navlékání, vyšívání)

Mladší děti - provlékání šňůrky plastovou děrovanou destičkou.

Starší děti - vyšívání látkového ubrousku.

Pomůcky:

 • kostým krejčíka a princezny
 • stolek nebo deka
 • plastové děrované destičky
 • barevné šňůrky
 • látkové ubrousky
 • jehly s navléknutou bavlnkou
 • jehelníček připevněný k zápěstí krejčíka
 • razítko (nůžky, princezna)
 • odměna

Očekávané výstupy:

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 • vyjadřovat své představy pomocí vyšívání
O veliké řepě

Vhodné prostředí - u pole.

Motivace - dědeček se snaží vytáhnout řepu, nejde mu to a zavolá o pomoc babičku. Tahají spolu, ale řepu nevytáhnou. Zeptají se dětí, koho mají zavolat, aby se jim řepu podařilo vytáhnout.

Činnosti – popis situace, popis obrázku.

Mladší děti - jmenují (i podle obrázků), kdo postupně pomohl řepu vytáhnout.

Starší děti - jmenují, kdo k řepě přišel jako první, poslední, před kočičkou, za vnučkou apod.

Mladší a starší děti - pomůžou dědečkovi a babičce vytáhnout řepu.

Pomůcky:

 • kostým dědečka a babičky
 • řepa (vycpaný červený látkový pytel dřevěnými kostkami a novinami)
 • obrázek vnučky, pejska, kočičky a myšky (příp. čepičky)

Očekávané výstupy:

 • orientovat se v rovině a v číselné řadě
 • chápat prostorové pojmy
Loupežníci

Motivace - loupežníci číhají v zákrytu, chtějí děti „přepadnout", ale rychle si to rozmyslí. Děti ukážou loupežníkům, že jsou statečné a umí také „střílet".

Činnosti - procvičování koordinace pohybů (hod na cíl).

Mladší děti - hází šiškou na hradbu z plechovek z krátké vzdálenosti.

Starší děti - hází šiškou na hradbu z plechovek z větší vzdálenosti.

Pomůcky:

 • kostýmy loupežníků
 • prázdné plechovky (i umělé)
 • dostatek velkých šišek
 • razítko (loupežník)
 • odměna

Očekávané výstupy:

 • házet horním obloukem na cíl
Hrnečku vař!

Motivace - babička vysvětluje Marušce, jak funguje kouzelný hrneček. Když se řekne „Hrnečku vař!", začne to v hrnečku bublat a za chvilku je plný kaše.

Činnosti:

Mladší a starší děti - foukání brčkem do mýdlové vody.

Pomůcky:

 • kostým babičky a Marušky
 • hrnečky s mýdlovou vodou
 • brčka (pro každé dítě jedno)
 • razítko (hrneček)
 • odměna

Očekávané výstupy:

 • správně ovládat dechové svalstvo
Perníková chaloupka

Vhodné prostředí - chaloupka postavená u cesty pod mírným svahem (děti přicházejí ze svahu).

Motivace - Ježibaba odveze děti na lopatě k chaloupce. Ježidědek požádá děti, aby jim pomohly vylepšit perníkovou chaloupku vybarvením alespoň jednoho perníčku.

Činnosti - pohyb na netradičním nářadí, výtvarné aktivity.

Mladší a starší děti - jízda na lopatě, vybarvování perníčku voskovými pastely dle vlastní fantazie.

Pomůcky:

 • perníková chaloupka (nejlépe prostorová, může být i plošná)
 • kostým Ježibaby a Ježidědka
 • lopata
 • voskové pastely
 • pevné podložky na kreslení
 • vystříhané tvary perníčků, razítko (chaloupka), odměna: perníček (k jídlu)

Očekávané výstupy:

 • uvědomovat si své možnosti a limity (své silné i slabé stránky)
 • využít své fantazie při tvořivosti
Královské vojsko

Motivace - velitel vojska přivítá děti jako nové vojáky. Každému nasadí na hlavu papírovou čepici a dá do ruky dřevěnou (umělou) tyč na cvičení. Děti s velitelem pochodují, proběhnou překážkovou dráhu, šplhají a houpají se na laně. Rozloučí se nástupem, velkou pochvalou a odměnou. Každý si navíc odnese i svou čepici.

Činnosti - zdolávání překážkové dráhy.

Mladší a starší žáci - pochodují, zdolávají překážky podle svých možností, případně s pomocí rodiče.

Pomůcky:

 • kostým velitele a vojáka
 • závora
 • papírové čepice se střapci
 • tyče na cvičení
 • lano
 • královská vlajka
 • přírodní překážky (spadlý kmen apod.)
 • razítko (královská koruna)
 • odměna

Očekávané výstupy:

 • zvládnout některé pohybové úkony
 • zdolat samostatně (s pomocí) překážku
Mlynář

Vhodné prostředí - u rybníku, u řeky.

Motivace - mlynář mele obilí na mouku (v kávovém mlýnku). Dětem ukáže, jak vzniká mouka. Děti pomohou mlynáři nabírat mouku do sáčků a přenést pytle „s moukou" k cestě.

Činnosti - poznávání nového, procvičování pohybových dovedností.

Mladší a starší děti - seznámí se s mletím obilí, nabírají mouku do papírových sáčků

Starší děti - přenášení lehkých, vycpaných pytlů

Pomůcky:

 • kostým mlynáře
 • na kartónu namalovaný mlýn (mlýnské kolo a domek)
 • stolek
 • mísa s moukou
 • lopatky na mouku
 • papírové sáčky
 • velké jutové pytle vycpané zmačkanými novinami
 • obilí
 • mlýnek na kávu
 • razítko (koláček)
 • odměna

Očekávané výstupy:

 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • zvládat jednoduché pracovní činnosti
Trautenberk a Kuba staví hráz

Vhodné prostředí - u vody.

Motivace - Kuba staví hráz, aby všichni lidé měli vody dost. Děti Kubovi pomohou stavět hráz z dřevěných kostek. Trautenberk však chce vodu prodávat. Kuba s dětmi se nedají a přesvědčují Trautenberka o jeho špatném skutku.

Mladší a starší děti - stavění hráze z kostek.

Pomůcky:

 • kostým Kuby a Trautenberka
 • dostatek dřevěných kostek
 • cedule o prodeji vody
 • židle pro Trautenberka
 • razítko (džbánek)
 • odměna - pitíčko v krabičce

Očekávané výstupy:

 • ovládat koordinaci ruky a oka, stavět kostky na sebe
 • mít povědomí o významu vody pro člověka
Liška a čáp

Vhodné prostředí - u vody.

Motivace - čáp pozval lišku na hostinu, ale jídlo (ryby) dal do vysoké sklenice a liška neví, jak by se k nim dostala a snědla je. Děti si vezmou pruty a rybky jí pomohou ze sklenic vylovit.

Činnosti:

Mladší a starší děti - lov rybek na pruty s magnetem.

Pomůcky:

 • kostým čápa a lišky
 • 3l sklenice
 • pruty s magnetem
 • papírové rybky s kancelářskou sponou
 • velká miska
 • razítko (rybka)
 • odměna

Očekávané výstupy:

 • vyvinout volní úsilí
 • soustředit se na činnost a její dokončení
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek