Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Taková normální rodinka

Taková normální rodinka

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Alena Stehnová
Ukázka části integrovaného bloku na téma Moje nekrásnější maminka.

Téma

Taková normální rodinka

Podtémata:

 • Moje rodina
 • Moje maminka je nejkrásnější
 • Naše rodinka má moc ráda tatínka
 • Tady bydlím

První kroky:

 • učit se vnímat vazby mezi lidmi - vědomí sounáležitosti
 • učit se participaci
 • učit se a brát na vědomí práva a zájmy druhých
 • učit se dávat
 • učit se vnímat pocity druhých
 • vést děti k poznávání a přijímání řádu

Celý měsíc budou probíhat aktivity směřující k plnění dílčích cílů. Činnosti plánované na týden s podtématem Moje maminka je nejkrásnější se mohou přeskupovat, opakovat, doplňovat apod. Aktivně budeme využívat situačního a prožitkového učení.

Činnosti, které nemůžeme splnit, lze přenášet do jiného týdne v měsíci květnu.

Ze specificky směřovaného plánu školního vzdělávacího programu zrealizovaného v Mateřské škole Korálek v Pardubicích vyplývají uvedené dílčí cíle výše. První kroky jsou zaměřeny k výchově k lidským právům, toleranci a kultuře lidských vztahů a k předcházení konfliktů, násilí a pro řešení vzniklých sporů pokojným způsobem, ale i pro osvojení všeobecně uznávaných etických hodnot každým jednotlivcem.

Plánované aktivity podle inteligencí (H. Gardner)
Poznámka: děti mají prostor pro volbu spontánních volných her a činností

Spolupráce s rodiči:

Požádáme rodiče, aby svým dětem vložili do obálky:

 • rodinné fotografie zachycující rodiče, když sami byli malí
 • svatební fotografie rodičů dětí
 • fotografie celé rodiny např. i s prarodiči
 • fotografii maminky
 • jména prarodičů
 • obrys ruky táty a mámy (nad sebou na jednom papíru, odlišeny barvou tužky)

Přinést si do mateřské školy:

 • různé tvary oblázků
 • barevné tiskoviny - katalogy, časopisy apod.
 • krabičky se závitem od krémů, pomazánkového másla, plechovky s víčkem apod.
 • luštěniny - hrách, čočku, fazole
 • hliněné kuličky, skleněnky
 • korálky dřevěné, skleněné
 • rýži, sypaný čaj apod.
 • různé druhy ovoce
 • prkénko na krájení
 • vhodné oblečení - zástěry, pokrývka hlavy (šátek, čepice, lodička)

Další aktivity:

 • výroba ovocného salátu dětmi a rodiči - spojená s ochutnávkou
 • předání dárků a přáníček pro maminky
 • anketní nástěnka pro rodiče zachycující autentické odpovědi dětí na otázku: „Co bych přál/a své mamince, po čem moje maminka touží?"
 • příprava programu na vystoupení - besídka pro maminky
 • čtení pro rodiče s tématem pro měsíc květen: „Rodina" - výchovné rady, protidrogová prevence
 • fotografování dětí při nejrůznějších aktivitách
Den matek

Svátek matek je vždy druhou neděli v květnu. První historická zmínka o tomto svátku sahá až do staré antiky. V Anglii se v 16. století slavila takzvaná Mateřská neděle (Mothering Sunday). V USA se první Den matek slavil ve Filadelfii v roce 1908 a roku 1914 byl již oficiálně vyhlášen jako den, kdy děti veřejně vyjadřují svou lásku a úctu svým matkám. V tento den maminky neuklízely, nevařily a nepracovaly, vše za ně udělaly jejich děti. V USA rovněž vznikl zvyk zdobit si v tento den oblečení květinou, nejčastěji karafiátem.

V Československu se o oslavy Dne matek zasloužila zejména dcera T. G. Masaryka Alice. První veřejná oslava u nás se konala roku 1923. V padesátých letech komunistický režim nahradil Den matek Mezinárodním dnem žen. Od devadesátých let minulého století je tradice Dne matek obnovena.

Evaluace tematického celku

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek