Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Hudební koncert pro Ježíška

Hudební koncert pro Ježíška

Praktický příspěvek
inspirace
lekce
Paní učitelka se s dětmi vydá na cestu, během které navštíví muzeum, dílnu a obchod. Níže v textu je uvedeno, co se bude v těchto místnostech nalézat. Je vhodné si tyto místnosti (tento prostor) připravit předem – například během svačinky.

Hudební výchova -> rozvoj rytmického cítění, zřetelné mluvy, zpěvního projevu a hravosti

MOTIVACE:

S dětmi utvoříme kruh, ve kterém budeme stát - zahrajeme si na vlak. Učitelka představuje mašinu, která povede děti = vagóny. Paní učitelka se s dětmi pojede podívat do muzea Vánoc.
-> během cesty dotvářet zvuky vlaku – „Ši-ha-ha-ha“ a „Hu-hů“ (určeno k rozdýchávání).

Když mašina s vagóny dojede k muzeu (jeden roh/část herny), dá učitelka povel k tomu, aby děti vystoupily z vlaku. Je vhodné si s dětmi připomenout, jak se uvnitř muzea chovat
-> důležité pro nás bude, abychom byli potichu, jinak nás z muzea mohou vykázat.

Paní učitelka také před vchodem do muzea využije gesto ztišení - s dětmi si zopakuje, co takové gesto znamená a proč jej někdo používá. Aby se děti dostatečně ztišily, zkusí si ono gesto společně s paní učitelkou, a to tak, že jej každý ukáže na svého kamaráda
-> hluboký nádech nosem, při výdechu citoslovce „Pšššššt“- jak nejdéle nám vydrží dech + dát ukazováček před ústa (opět slouží k rozdýchání).

HLAVNÍ ČÁST:

Vstup do muzea

Pozn.: Muzeum předem nachystat (např. během svačinky) - na stůl položit papírový betlém.

S dětmi si v muzeu povídat o tom, co v muzeu vidíme (betlém). Popsat si co to je, jak vypadá, kdo v něm je + si postavy v betlémě ukázat (panna Marie, Josef, Ježíš Kristus) a říct si vše co o betlémě děti ví. Především se zaměřit na Ježíška (na čem leží, zopakovat si, kdo to je), přičemž si také vzpomeneme na Vánoce – co je to za svátek a co během něj prožíváme - radost, vánoční pohodu, lásku…

Cesta do dílny

Pozn.: do dílny jet do jiného rohu herny než je muzeum – nejlépe ke klavíru.

Po návštěvě muzea opět nasednout do vlaku (opět dotvářet jeho zvuky). Nyní pojede vlak do dílny, kde si děti postaví svůj vlastní a zároveň společný betlém - ke stavbě použít různý materiál z herny, ze kterého by se dal onen betlém postavit. V betlémě by určitě měly být jesličky a Ježíšek.

Po dostavění betlému se dětí zeptat, jestli znají nějakou písničku o Ježíškovi. Když společně na nějakou přijdou, také ji Ježíškovi zazpívají (nejvhodnější bude píseň „Jak jsi krásně neviňátko“). Nejprve ale paní učitelka děti na něco upozorní:
Děti, Ježíšek si teď na chvíli musí odpočinout. My se proto zatím připravíme na zpěv.“

Přesunout se ke klavíru – děti si sednou tak, aby viděly na učitelku.           „Abychom Ježíškovi krásně zazpívali a aby nám v tom nic nebránilo, musíme se předem řádně připravit. Např. abychom neměli chraplavý hlas, abychom krásně artikulovali, aby nám Ježíšek rozuměl a abychom se na něj u zpívání hezky usmívali.“

Procvičení mluvidel:

  • střídat nejširší úsměv (tak, jak se budeme usmívat na Ježíška) s pusou (našpulit rty na paní učitelku);
  • rukama si promasírovat obličej;
  • se správnou artikulací (do úsměvu) vyslovit slova Ježíšek, Betlém.

Rozezpívání:

  • od c1-a1 na slabiky „mono“ – správná artikulace (rty do tvaru písmene o, otevírat pusu);
  • píseň na rozezpívání s klavírem zvolit podle toho, kterou děti znají (např. Pásli ovce valaši – zvolit jinou než tu, kterou budou děti zpívat Ježíškovi).

Cesta do obchodu s nástroji

Děti jsou v této chvíli téměř připraveny na zpěv, avšak jedna maličkost tomu ještě chybí. Paní učitelka s dětmi naváže kontakt: 
„Děti, když budete zpívat tomu Ježíškovi, jak byste chtěly, aby se u toho cítil?“  

Děti by se měly shodnout na tom, že by se u toho měl Ježíšek cítit hezky, příjemně (popřípadě bude paní učitelka děti k tomuto společnému rozhodnutí motivovat). Paní učitelka společně s dětmi vymyslí, co by takové příjemné atmosféře mohlo pomoci – hudební nástroje.

Opět nasednout do vlaku (+ zvuky vlaku) a zajet do obchodu s nástroji (opět jiný roh herny než muzeum a dílna). V obchodě si každé dítě z košíku vylosuje kartičku - na kartičce bude nakreslen nebo vytištěn obrázek orffovského  nástroje. Podle toho, jaký bude mít dítě obrázek na kartičce, podle toho si také nástroj v obchodě zakoupí (pozn. dětem také můžeme před obchodem rozdat peníze určené ke hře, se kterými si svůj nástroj mohou zakoupit – v tomto případě by paní učitelka představovala zároveň i paní prodavačku nebo k roli paní prodavačky možno využít kolegyni). Paní učitelka si zakoupí tamburínu.

V obchodě si také říci, že se pomocí nástrojů bude vyťukávat rytmus té písně, která se bude zpívat Ježíškovi. Vyťukávání rytmu si ukázat na písničce, která sloužila k rozezpívání.

ZÁVĚR:

Cesta za Ježíškem - koncert

Vlakem dojet zpátky k betlému za Ježíškem: děti se posadí kolem betlému. Nejprve děti utišit – zklidnit. Když budou všechny děti zklidněné a nachystané i s nástroji ke zpěvu, může dát paní učitelka povel k tomu, aby se začala zpívat písnička. Při zpěvu paní učitelka kontroluje artikulaci dětí a sleduje, jak vyťukávají rytmus – případné chyby, které zpozoruje, může s dětmi opravit během reflexe + může hrát na klavír.

Reflexe

Proběhne u betléma a bude směřovat k Ježíškovi. S dětmi si povídat o Vánocích a Ježíškovi. Děti také můžou Ježíškovi říct, co by si přály na Vánoce.

Během reflexe se můžeme zaměřit na tyto otázky:

  • „Kdo je to Ježíšek?“
  • „Co je to betlém? Kde ho o Vánocích najdeme nebo kam jej dáváme?“ 
  • „Co to jsou Vánoce?“
  • „Co je to láska, radost?“ 
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek