Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > MŠ - Geometrie v prostoru

MŠ - Geometrie v prostoru

Geometrické představy. Dítě určuje a rozeznává polohové vztahy v rovině a v prostoru, rozlišuje tvary těles.

Divadélko

Pomůcky

Krabice s víkem, která umožní stavět scénu pomocí připravených objektů (např. medvěd, strom, hříbek). Objekty jsou připevněny na špejli. Ve víku krabice, do níž je možno objekty uložit, jsou připraveny otvory pro zasunutí špejlí. Pro přípravu objektů (některé části mohou děti samy připravit v rámci pracovní výchovy) využíváme jednoduchých geometrických tvarů.

Medvěd je složen z hnědých a bílých kruhů, strom tvoří tři kruhy vždy zčásti přeložené, houby jsou vytvořeny z kruhu přeloženého na polovinu apod.

Aktivity

Učitel popisuje situaci a děti podle pokynů staví scénu (např. uprostřed stojí medvěd, za medvědem je velký strom, vlevo od něho druhý, před medvědem vyrostl hříbek). Následně mohou děti vymýšlet další úpravy scény. Samy říkají pokyny, kam umístit další objekt. Na závěr podle sestavené scény vyprávějí děj vlastního příběhu. Obsah krabice obměňujeme nebo doplňujeme.

Shodná tělesa

Pomůcky

Sadu tvoří tělesa (krychle, kvádr, válec, trojboký hranol apod.), která jsou zastoupena v různém počtu (např. dva válce, čtyři krychle), všechny však mají stejnou barvu. Lze využít stavebnici Architecto, která obsahuje 18 dílů, mezi nimiž najdeme i tělesa, která nepatří mezi tzv. základní.

Aktivity

Dítě hledá shodná tělesa. Z těles, která jsou shodná, tvoří skupinky. Při třídění využívá zrak i hmat. Nezasahujeme, necháme dítě v klidu pracovat. Dítě samo kontroluje svou práci zrakem. Tělesa, která nejsou zařazena do správné skupinky, by mělo přemístit na odpovídající místo. Nevyžadujeme slovní komentář (některé děti to ruší při koncentraci) ani přesné pojmenování těles. Poznámka: důležité je třídit tělesa, která mají jednotnou barvu. Barva tak nemůže být nápovědou.

Hrníček

Pomůcky

Předměty z běžného života (např. hrníček, talířek, sítko, lžička, cukr, koruna), s nimiž může dítě bez problémů manipulovat.

Aktivity

Dítě podle pokynů manipuluje s předměty, např.: „Pod talířek dej korunu.“ „Do hrníčku dej lžičku.“ „Mezi talířek a hrníček dej cukr.“ „Vlevo od talířku polož sítko.“ „Ouško hrníčku otoč dopředu.“ Tak lze u dítěte rozvíjet vnímání polohových vztahů. Předměty obměňujeme, využíváme také drobné hračky. Posléze dítě samo dává pokyny ostatním dětem.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám