Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

MŠ - Shodnost

Geometrické představy. Díky vnímání shodnosti může dítě postřehnout odlišnosti, učí se rozlišovat. Spontánně rozvíjí odhad.

Šašek

Pomůcky

Šašek na pracovním listu má velkou čepici, ze které mu „vypadla“ barevná kolečka, zůstaly po nich bílé „díry“. Velikost některých koleček je jen nepatrně odlišná.

Aktivity

Dítě manipuluje s „vypadlými“ barevnými kolečky volně a hledá k nim odpovídající „díru“ v čepici.

Termín kruh není třeba v předškolním věku používat, dítě v tomto věku používá především předmětné pojmy (např. střecha, věžička, kolečko). Dítě se může samo přesvědčit o správnosti řešení. Pracujeme s chybou: Dítě neopravujeme okamžitě, čekáme, až samo chybu odhalí.

Panáčci

Pomůcky

Vystřižené barevné postavičky, které představují jednoho panáčka v různých polohách, mají na pracovním listu svůj „stín“. Dva panáčci jsou ze semaforu v odpovídající barvě (červená a zelená).

Aktivity

Dítě s panáčky manipuluje, hledá k nim odpovídající „stín“ na pracovním listu. Shodné je to, co se přesně kryje. Dítě se může samo přesvědčit o správnosti řešení. Lze položit otázku: „Které panáčky znáš ze semaforu na přechodu pro chodce?“

Hrad

Pomůcky

Předlohy s levou polovinou pro praváky (viz obr. A) nebo s pravou polovinou hradu pro leváky (viz obr. B). Zařadíme i několik opačných polovin různých hradů, a to ve větším počtu než je počet předloh.

Aktivity

Dítě volně manipuluje s polovinami hradů. Intuitivně vybírá vhodnou polovinu hradu (hrad je „hezký“, když je souměrný) a přikládá ji k opačné polovině hradu na předloze. Hledá odlišnosti, kontroluje správné části hradu (barva, tvar, velikost jednotlivých částí). Polovinu hradu, kterou dítě nahodile, avšak nesprávně vybralo, odloží mimo pracovní plochu. Děti můžeme vést otázkou: „Která část se nám nehodí?“ Dítě se může samo přesvědčit o správnosti řešení, vedeme je ke kontrole detailů.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek