Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Šimonovy pracovní listy: Sluchové vnímán...

Šimonovy pracovní listy: Sluchové vnímání

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Frančíková, R., Štanclová, E.
Článek nabízí náhled do světa cirkusových zvířat, s kterými si děti rozvinou sluchové vnímání, řeč, pozornost, grafomotorické návyky i zrakové vnímání. I v druhé části článku se učitel v rámci vyučovací hodiny s dětmi ponoří do světa jednoduchých a přitom krásných dětských obrázků, díky nimž s nimi rozvíjí výše zmíněné oblasti. Autorka v úvodu také promlouvá k dospělým, kteří budou s dětmi pracovat a nabízí jim velmi příjemnou a jednoduchou cestu k dobrému naladění dětí k práci, které přináší dobé výsledky.

Autorka Eva Štanclová v předmluvě publikace uvádí, jak lze pracovní listy vužít, jaké dodržet zásady, jak děti motivovat, aby je práce s listy bavila.

Pracovní listy ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ využívají pro sluchové rozlišování písmena abecedy a nabízejí i náměty k počítání a rozvoji všeobecných znalostí. Děti předškolního věku si v ROZVOJI SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ budou upevňovat cit pro sluchové rozlišování slabik a hlásek nejen na začátku slov, ale i na konci slov. S hláskami a slabikami budou pracovat i při porovnávání slov a vyhledávání shodných nebo rozdílných slov. Dále budou rozlišovat slova jednoslabičná i víceslabičná. Procvičí si rýmování slov i tvoření zdrobnělin, poznávání a užívání synonym, homonym a antonym. Budou používat logické i abstraktní myšlení, uplatňovat a prohlubovat svoje znalosti pohádek. Některé hlásky, které jsou výrazné, děti obvykle vnímají a rozlišují snadněji. Děti, které nemají správnou výslovnost sykavek, mají také potíže se sluchovým rozlišováním C, S, Z a Č, Š, Ž. Bývá
obvyklé, že děti mívají vadu výslovnosti u hlásek L, R a Ř. Jestliže si budou procvičovat sluchové vnímání, pomůže jim to i zlepšit výslovnost. Časté jsou i potíže při rozlišování poslední hlásky ve slově. Jde o slova, která končí samohláskami (A, E, I, O, U). Proto je lepší procvičit vnímání samohlásek nej prve ve slabikách. Děti si také procvičí orientaci na ploše, koordinaci pohybů ruky a oka. Zařazena je i gymnastika mluvidel, artikulační a dechová cvičení. Všechny tyto dovednosti dětem usnadní vstup do základní školy. Jednotlivé listy jsme se snažily vymyslet tak, aby obrázek děti zaujal a motivoval, aby byly už předem zvědavé, jaký úkol je čeká. Pro práci s listy je důležité, aby dítě dobře pochopilo slovní instrukci, aby pracovalo v klidném prostředí a aby k činnosti přistupovalo se zájmem. Proto je tak důležitá dobrá motivace a srozumitelný, jednoznačný text. Také obrázek musí být pro dítě přehledný a jasně čitelný. Renatiny obrázky tyto požadavky zcela splňují. Při
práci se Šimonovými listy doporučuji dodržovat několik hlavních zásad:

 • Pracovat s dítětem jen tak dlouho, dokud je na práci soustředěné.
 • Obrázek si s dítětem důkladně prohlédnout a nechat dítě o obrázku hovořit.
 • Zeptat se dítěte, co na obrázku vidí, nechat ho ukázat a pojmenovat předměty.
 • Při řešení těžších úkolů nechat dítě slabiky vytleskávat, využít třeba kostky nebo knofl íky na znázornění počtu slabik.
 • Hledat i jiná slova, která začínají určenou hláskou nebo slabikou.
 • Při dokreslování a vybarvování dbát na správné držení tužky (tzv. špetkový úchop). Pokud dítě nedrží tužku správně, snáze se unaví a je nesoustředěné.
 • Nechat dítě, aby si činnost rozmyslelo, aby nepracovalo impulzivně, nahodile. Je důležité, aby se učilo svoje rozhodnutí zdůvodnit.
 • Využít jednotlivé obrázky k rozvoji vyjadřovacích schopností. Sledovat vlastnosti, velikost, účel, odpovídat na logické dotazy.
 • Pochválit snahu dítěte, i když se mu nepodaří splnit úkol bez chyb. Později se k úkolu znovu vrátit.

 

Dokážeš najít dvouslabičná jména zvířat?

CÍL

 • Poznávání zvířat
 • Rozvoj pozornosti, postřehu a orientace na ploše
 • Poznávání počtu slabik
 • Rozlišování barev u zvířat
 • Upevnění správného držení pastelky i správné polohy papíru
 • Rozlišování zvířat ze zoo, domácích a volně žijících
 • Rozvoj mluvního projevu
 • Procvičování sloves
 • Gymnastika mluvidel a artikulační cvičení
 • Tvoření množného čísla

MOTIVACE

Zvířátka se chystají do cirkusu. Mohou tam ale jen ta zvířátka, jejichž jméno má dvě slabiky, jako má dvě slabiky slovo cirkus. Zatleskej si jména všech zvířátek a počítej slabiky. Podle toho poznáš, která zvířátka mohou do cirkusu. Tato zvířátka vybarvi správnou pastelkou.

POMŮCKY

 • pastelky
 • obrázky zvířat (karty, pexeso)
 • čisté papíry na kreslení zvířat

DOPLŇUJÍCÍ CVIČENÍ

Začátky a konce: Urči u všech zvířátek, jakou hláskou jejich jméno začíná a končí.

Znalosti zvířat: Vyjmenuj všechna domácí zvířátka a řekni, která další znáš. Nakresli si je. Rozhodni, která zvířátka patří do zoologické zahrady. Znáš a umíš nakreslit i jiná zvířátka ze zoo? Poznáš na obrázku, která zvířata žijí volně v přírodě? Dokážeš nakreslit i další volně žijící zvířátka? Ukaž rychle zvířátko, které ti řeknu. Pojmenuj zvířátko, které ukážeš, a řekni, co o něm víš. Poznáš zvířátko podle hlasu? Uhodneš, které zvířátko bručí, kuňká, kokrhá?

Artikulační cvičení – zvuky a hlasy zvířat: Umíš napodobit zvířátko, na které si myslíš?

Gymnastika mluvidel: Umíš cvičit jazykem a rty jako zvířátka? (Olizuj se jako kočička, mlaskej jako cválající koník, udělej trubičku z jazyka a zafoukej jako slon, zachrochtej jako prasátko…)

Používání sloves: Dokážeš říci, co které zvířátko dělá? Příklad: žába kuňká, skáče, plave, potápí se, klade vajíčka…

Tvoření množného čísla: Dokážeš říci jedno a pět zvířat? Příklad: jedna opice a pět opic, jedna žirafa a pět žiraf…

 

Poznáš hlásku na konci slova?

CÍL

 • Rytmizace jednoslabičných slov
 • Sluchové rozlišování poslední hlásky
 • Určování první a poslední hlásky
 • Cvičení logického myšlení – společná vlastnost
 • Tvoření zdrobnělin
 • Rozlišování slov dvouslabičných a tříslabičných

MOTIVACE

Umíš číst v obrázkovém slabikáři? Přečti všechna slova a najdi taková, která mají na konci hlásku T. Obrázky, které končí hláskou T, vybarvi vhodnou pastelkou.

POMŮCKY

 • pastelky
 • obrázkové pexeso

DOPLŇUJÍCÍ CVIČENÍ

Vytleskávání: Zatleskej všechna slova a dobře počítej tlesknutí. Poznáš, co mají slova společného? (Jsou jednoslabičná.)

Společné vlastnosti: Vymysli k některým obrázkům další slova, aby měla společnou vlastnost. Příklad: smrk – topol, jabloň, javor, lípa, olše, dub, jasan, hrušeň…(jsou to stromy). Pes – jezevčík, kokršpaněl, setr, pudl, doga, retrívr, knírač… (jsou to psi). Kos – špaček, sýkorka, hrdlička, sojka, vrabec, jestřáb… (jsou to ptáci).

Zdrobněliny: Dokážeš ke každému slovu vytvořit dvouslabičnou a tříslabičnou zdrobnělinu? Příklad: dort – dortík – dortíček, kost – kůstka – kostička, pes – pejsek – pejsánek.

Vytleskávání: Zatleskej všechny obrázky tak, aby byly na dvě tlesknutí (dvouslabičná slova). Příklad: dor-tík, smr-ček, lís-tek.

 

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Šimonovy pracovní listy 15 - rozvoj sluchového vnímání.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf327 kBPracovní listy
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek