Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Šimonovy pracovní listy: Rozvoj logického...

Ikona prakticky

Šimonovy pracovní listy: Rozvoj logického myšlení

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Věra Kárová
Spoluautor: Iveta Burešová
Anotace: Z pracovního sešitu plného úkolů pro předškoláky zaměřených na rozvoj logického myšlení jsme pro vás vybrali pracovní list na procvičování poznávání a rozlišování základních geometrických tvarů. Úkoly v pracovním sešitě jsou nabízeny ve formě dvoustran - 1. strana obsahuje text pro učitelku - cíl, pomůcky a popis práce s pracovním listem, 2. strana pak vlastní pracovní list pro dítě.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: , předmatematické představy, portálkniha, geometrické tvary
 
 

 NÁMĚTY K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ:

 • obkreslování šablon geometrických tvarů z kartonu, dokreslování dle vlastní fantazie
 • určování geometrických tvarů hmatem - "Kouzelný pytlíček"
 • přepisování názvů geometrických tvarů dle předlohy
 • sestavování obrázků z geometrických tvarů dle fantazie či předlohy
 • překreslování geometrických tvarů dle předlohy
 • vybarvování obrázků z geometrických tvarů - stejné tvary jednou určenou barvou
 • vyhledávání geometrických tvarů ve třídě, venku
 • pokládání geometrických tvarů do předkresleného rastru

Výběr z materiálů na Metodickém portálu RVP.CZ:

ČLÁNKY:

DUM:

WIKI:


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Šimonovy pracovní listy 8 - Rozvoj logického myšlení.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 11. 2013
Zobrazeno: 15666krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KÁROVÁ, Věra. Šimonovy pracovní listy: Rozvoj logického myšlení. Metodický portál: Články [online]. 14. 11. 2013, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/17843/SIMONOVY-PRACOVNI-LISTY-ROZVOJ-LOGICKEHO-MYSLENI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.