Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Jak se poprat s grafomotorikou

Ikona informativni

Jak se poprat s grafomotorikou

Autor: Jaroslava Arnoldová
Anotace: Autorka se v příspěvku věnuje grafomotorickým obtížím, které u dětí způsobují nechuť kreslit a posléze ve škole psát. K odstranění podobných problémů slouží tréninkové programy, které se zaměřují na uvolnění svalových partií podílejících se na grafickém projevu, dítě se učí správně uchopovat pero či tužku atd.
Klíčová slova: grafomotorika, psaní, jemná motorika, písemný projev, výtvarný projev, kreslení

Mezi dětmi předškolními i školními je řada těch, které nerady kreslí a posléze i ve škole píší. Jejich písemný projev je těžkopádný. Příčiny mohou být různé. Jednou z nich jsou i tzv. grafomotorické obtíže, které vyplývají mimo jiné z vadného úchopu pera, tužky nebo pastelky.

Nejčastějšími projevy těchto dětí jsou slova vyjadřující nechuť k výtvarnému projevu (kresbě či malbě): "… já to neumím, mě to nejde" apod. Zejména v domácím prostředí dítě smlouvá a odmítá spolupracovat. Proč, to nám často samo neumí sdělit.

Jedná se o odchylku ve vývoji jemné motoriky. V jiném případě může být příčinou nápodoba vzoru nás dospělých (rodičů, učitelů). Tato porucha způsobuje bolesti ruky, často její únavu, pocení, což vede k odvádění pozornosti dítěte od písemného projevu ve škole, a tím k chybovosti psaní. Jindy u dítěte pozorujeme křečovité (spastické) držení pera, dítě tlačí na pero. Psaní ztrácí plynulost, koordinaci, čitelnost. Přepisování nepomáhá, spíše naopak, je to ještě horší. Diktáty či pětiminutovky nezvládá napsat v plném znění. A tak dítě prožívá psychické i fyzické utrpení.

Jak mu pomoci? Primární diagnózu mohou provést u dítěte již rodiče nebo učitelky v předškolních zařízeních. Odborné posouzení je třeba svěřit pracovnicím pedagogicko-psychologických poraden, logopedických center nebo speciálních pedagogických center, kde se dítě podrobí komplexnímu vyšetření. Zde rodiče obdrží doporučení absolvovat rehabilitační kurz grafomotoriky.

Jedná se o tréninkový program, který je koncipován do deseti lekcí, jehož cílem je: naučit dítě vnímat a ovládat své tělo se zaměřením na uvolnění všech svalových partií, které se účastní grafického projevu, vyvození správného úchopu pera či tužky a jeho uplatnění v písemném a výtvarném projevu dítěte.

Vlastní průběh tréninkového programu zahajujeme schůzkou s rodiči těchto dětí. Jedná se o schůzku pracovní, neboť na ní rodiče dostávají první informace o náplni vyučovacích hodin a zároveň si sami "osahají", co jejich děti čeká. Je to pouze nástin průběhu všech hodin, ve kterých se budeme společně setkávat a učit se grafické cviky s dětmi. Zároveň je to pomoc rodičům, naučit je, jak s dítětem pracovat, tj. jak dítě podržet, aby neztrácelo rovnováhu při práci, jak uchopit pracovní ruku, aby se dobře procvičila a zároveň jsme ji nesvírali, a tím neomezili proces uvolnění. Vysvětlujeme si a zdůvodňujeme, jak velký pracovní papír dítě musí dostat, aby výsledky cvičení byly co nejkvalitnější. Je to hodina dotazů a odpovědí na nejrůznější otázky. Nejčastěji rodiče řeší problém týkající se "zákazu" kreslení: "A co bude dělat ve školce, když nesmí kreslit?" Je potřeba vysvětlit, že tyto děti jsou často velmi zručné na práci se stavebnicemi. Práce s drobným materiálem či modelování jen dítěti prospěje k procvičení receptorů hmatu ruky. Velice záleží na učitelce v základní i mateřské škole, jak dovede zařadit dítě do společné práce ostatních dětí, jakou podobnou náhradní práci dítěti poskytne, aby bylo uspokojené a nemělo pocit vyčlenění z kolektivu pro momentální vyřazení z kresby.

Vlastní tréninkové hodiny se organizují jedenkrát týdně v odpoledních hodinách, vždy v rozsahu 45 - 60 minut. Jsou přítomni rodiče nebo prarodiče dětí, kteří pracují s dítětem pod vedením lektorky kurzu. Je nezbytně nutné, aby doprovod dospělých byl stálý, neboť rodič, který postupně pronikl do způsobu práce je zároveň zárukou kvalitnější spolupráce s lektorem výuky. Pravidelná docházka a pečlivá příprava doma vede k postupnému uvolnění jednotlivých partií ruky a ke zdárnému převodu na práci s tužkou. To je ten nejočekávanější okamžik pro rodiče a dítě. Opět držet pastelku a moci kreslit. Pro tuto práci jsou vhodné "Šimonovy listy č. 5" určené pro grafomotorická cvičení. Do něho dítě pracuje postupně dle návodu a zařazuje se s chutí mezi ostatní děti. Zároveň kreslí a maluje a kreslí a kreslí ... Po čase si ani nikdo nevzpomene, že nesměl kreslit. Natož, že měl nějaké potíže. A to je velice dobře.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 28. 02. 2005
Zobrazeno: 14010krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
, . Jak se poprat s grafomotorikou. Metodický portál: Články [online]. 28. 02. 2005, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/177/JAK-SE-POPRAT-S-GRAFOMOTORIKOU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.