Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Ukázka třídního vzdělávacího plánu

Ukázka třídního vzdělávacího plánu

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Ukázka třídního plánu ukazuje možnost nejen jak obsahově zpracovat vzdělávací nabídku, ale i jak ji pojmout z formálního hlediska.

Ukázka třídního plánu ukazuje možnost, jak nejen obsahově zpracovat vzdělávací nabídku, ale i jak ji pojmout z formálního hlediska.

Třídní vzdělávací program na měsíc říjen roku 2007

Pohádka:

 • Máša a medvěd.

Podtéma:

 • Chodí medvěd po lese.

Hlavní pedagogický záměr:

 • respektovat potřeby druhého dítěte;
 • učit se nová slova a aktivně je užívat - mech, souček, podzim;
 • reprodukovat říkanky, přímou řeč vpohádce, cvičit jemnou motoriku.

Plánované činnosti od 1. 10. do 5. 10. 2007:

 • dodržování pořádku ve třídě, v šatně;
 • přátelská atmosféra ve třídě mezi dětmi při všech činnostech;
 • cvičení na verše;
 • seznámení s PH „Chodí medvěd po lese";
 • poslech, opakování a dramatizace pohádky „Máša a medvěd";
 • vystřihování a nalepování medvěda z kousků papíru;
 • stříhání proužků - stromy;
 • sbírání přírodnin;
 • poznávání přírodnin i hmatem + nová slova (mech, souček, ulita);
 • kolektivní práce - vybarvení velkého medvěda;
 • pozorování znaků podzimu v přírodě;
 • prohlížení obrázků o zvířatech v lese - kdo tam žije.

Doplňující činnosti (plánované akce třídy):

Poznámky:

Použitá literatura, pomůcky apod.:

 • říkadla, encyklopedie - zvířata.
Třídní vzdělávací program na měsíc říjen roku 2007

Pohádka:

 • Máša a medvěd.

Podtéma:

 • Co dokáže podzim.

Hlavní pedagogický záměr:

 • poznávat přírodu v okolí - podzim, typické znaky a změny ročního období (plody - praktické pokusy a manipulace s přírodninami, dodržovat pravidla her).

Plánované činnosti od 8. 10. do 12. 10.:

 • sluníčko nás provází celý rok - malování slunce + otisk ruky (stopa) - „moje sluníčko";
 • co dokázalo sluníčko v létě - výsledkem jsou plody (jablka, hrušky, švestky, ale i kaštany, ořechy, šípky atd.);
 • znaky podzimu - sběr plodů;
 • HPH - „Volám tě, sluníčko", (obruče) seznámení;
 • písničky - „V zahradě na hrušce" (hrušky), „Má maměnka cosi má" (ořechy) - s využitím rytmických nástrojků, pohyb, ovoce, ořechy;
 • stromy - jabloň, hrušeň, švestka - počítání jablíček (1 - 5, více, méně);
 • základní barvy - otisky jablíček (barvy, počty);
 • pobyt venku - zahrady, obchod s ovocem a zeleninou;
 • sběr listů - lisování - je na to potřeba čas;
 • bludiště - na koberci dřevěné stromky + šipky, pracovní listy - myšky a žaludy;
 • komunitní kruh - ukázka dvou typů injekčních stříkaček - rozhovor o užitečnosti, nebezpečí, vlastní zkušenosti;
 • komunitní kruh - pravidla soužití - upevňování povědomí o nutnosti je v kolektivu udržovat (jak a proč, vlastní zážitky).

Doplňující činnosti (plánované akce třídy):

Poznámky:

Použitá literatura, pomůcky apod.:

 • zpěvník Malým zpěváčkům;
 • obruče;
 • tempery;
 • ovoce;
 • leporelo O jablůňce;
 • obrázky.
Třídní vzdělávací program na měsíc říjen roku 2007

Pohádka:

 • Máša a medvěd.

Podtéma:

 • Podzim v Pečkách a okolí.

Hlavní pedagogický záměr:

 • přirozeně poznávat přírodní okolí - typické znaky a změny ročního období, prožívat barvy podzimu;
 • radovat se ze zvládnutého a poznaného + cvičení jemné motoriky;
 • podrobněji se seznámit se živou a neživou přírodou, s živočichy na poli, v lese, s lesem, se stromy.

Plánované činnosti od 15. 10. do 19. 10.:

 • pozorování přírody při PV - všímat si zahrádek, polí, louky, co děti vidí, slyší za živočichy;
 • vycházka k Patrikovi do Dobřichova - sbírání jeřabin;
 • sbírání listů - otiskování, nalepování do obr. k výzdobě třídy, vybarvování, vystřihování tvarů „mobil";
 • výroba jablečného kompotu - předškolní děti rozkrojí jablko, prohlédneme si jadérka - verše „Hvězdička", „Hádala se hruška s jabkem";
 • modelování zvířátek z lesa - medvěd, zajíc, veverka;
 • kreslení zvířátek - zachycení pohybu;
 • prohlížení knih o zvířatech - přípravy na zimu;
 • grafomotorika - navíjení klubíčka, kreslení kožíšků;
 • seznámení s písní „Veverko, veverko", příp. „Starý medvěd";
 • seznámení s PH „Na ježka";
 • seznámení s HPH „Na šáteček".

Doplňující činnosti (plánované akce třídy):

 • 18. 10. - výlet do Poděbrad - návštěva muzea - expedice zvířat, procházka v parku k Labi, po kolonádě.

Poznámky:

Použitá literatura, pomůcky apod.:

 • leporela - V lese;
 • Naše zvířata - obrázky.
Třídní vzdělávací program na měsíc říjen roku 2007

Pohádka:

 • Máša a medvěd.

Podtéma:

 • Jede, jede autíčko.

Hlavní pedagogický záměr:

 • rozlišovat dopravní prostředky a stroje, upevňovat znalosti o bezpečnosti na silnici, ve městě;
 • procvičit znalost geometrických tvarů, reprodukovat písničku, snažit se vystihnout rytmus.

Plánované činnosti od 22. 10. do 26. 10.:

 • Máša na výletě - dopravní prostředky - popletené obrázky, hádanky na danou tematiku;
 • při rozhovoru vytvoření prostoru pro vyjádření vlastní zkušenosti a zážitků z jízdy vlakem, metrem, letedlem, lodí, traktorem atd. - účel, co vozí, proč, kam asi atd.;
 • význam dopravních prostředků - klady x nebezpečí - negativa = odpovědnost člověka, který řídí, stroj „za nic nemůže";
 • prohlížení encyklopedie, obrázků;
 • pracovní listy - autodráha (grafomotorika);
 • stavby města, křižovatek, čerpací stanice z velkých dřevěných kostek - kolektivní práce;
 • tiskátka = dopravní značky, dokreslení - procvičení geometrických tvarů;
 • výroba dopravních značek z papíru a lepicích tapet pro hru sauty;
 • procvičení základních barev - reakce zraku na barvu - semafor - autíčka, reakce nazvuk - píšťalka (policie řídící dopravu);
 • PV - vycházka na nádraží, k podchodu, do města ke křižovatkám.

Doplňující činnosti (plánované akce třídy):

Poznámky:

 • děti si mohou přinést hračku - dopravní prostředek.

Použitá literatura, pomůcky apod.:

 • popletené obrázky;
 • šablony dopravních prostředků;
 • pracovní listy.
Třídní vzdělávací program na měsíc říjen roku 2007

Pohádka:

 • Máša a medvěd.

Podtéma:

 • „Dušičky" a Halloween.

Hlavní pedagogický záměr:

 • dodržovat pravidla soužití - nerušit ostatní, pravidla her a činností;
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů;
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného.

Plánované činnosti od 29. 10. do 2. 11.:

 • výroba veselých figurek z dýní, lampionek - lucerna z dýně;
 • rozhovory o návštěvě hřbitovů s rodiči, prarodiči - „Památka zesnulých";
 • poznávání různých věcí, přírodnin, potravin všemi smysly;
 • Co je v krabici? Jaké to je? Co slyšíš? Jak to voní? Co se ztratilo?;
 • řešení úkolů v Pusíku, na pracovních listech, s předměty - řazení podle velikosti, co je stejné;
 • strašidelné sušenky, strašidýlka, koláčky ze slaného těsta;
 • sledování videokazety Kostičky - Smím, nesmím (3,34 - 3,44 min.), Barvičky, polezte z krabičky (3,24 - 3,34 min.);
 • stříhání, pokusy - síla větru a vody;
 • procvičení PH „Na ježka", „Chodí medvěd po lese", „Na barevná auta";
 • procvičení HPH „Na šáteček", „Kamarádi";
 • grafomotorika - namotávání klubíčka, „Prší, prší";
 • cvičení jazýčku;
 • dramatizace pohybem, Mášenka a medvěd - znázornění postavy hlasem, pohybem;
 • poslech pohádky „Opilá studánka" - prevence;
 • vybarvování omalovánek netopýrů a čarodějnic;
 • překládání papíru - pohárek na strašidýlkovou sušenku.

Doplňující činnosti (plánované akce třídy):

Poznámky:

Použitá literatura, pomůcky apod.:

 • 100 pokusů pro šikovné děti;
 • časopis Medvídek č. 10 / 2004;
 • časopisy Pusík;
 • dýně;
 • potraviny.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám