Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Modernizace naší školky

Modernizace naší školky

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Lenka Rottová
Využívání elektronických prostředků v MŠ

Naše mateřská škola se jmenuje Motýlek, podle čtyř barevných motýlků označujících třídy. Sídlíme ve dvoupodlažní budově se spoustou schodů. To byl podnět k prvnímu zkvalitnění pracovního prostředí. V každé třídě, v ředitelně i kuchyni je nainstalován domácí telefon, díky kterému se ve chvilce celá školka domluví na různých organizačních věcech, aniž by kterákoli učitelka musela opustit třídu plnou dětí.

Pro zajištění maximální bezpečnosti ve třídách i při pobytu venku, při akcích mimo školu, vybavila paní ředitelka učitelky mobilními telefony, barevně ladícími se třídami - žlutý, zelený, červený a modrý. Služební telefony mají také vedoucí stravování a samozřejmě paní ředitelka. Pomocí SMS zpráv či voláním jsou učitelky permanentně k dispozici rodičům dětí. Rodiče přes SMS zprávy ohlašují absenci dítěte ve škole. Učitelka má mobilní telefon u sebe po celou pracovní dobu.

Mezi nejnovější moderní techniku patří počítačové sestavy v každé třídě, v ředitelně i v kuchyni. Každý komplet má svou tiskárnu, některý barevnou, jiný skener, všechny jsou připojeny k vysokorychlostnímu internetu. Původně se tento záměr týkal výhradně dětí. Zpočátku se měly naučit manipulovat s myší, dalším krokem bylo instalování výukových programů, na kterých si děti procvičovaly postřeh, paměť, rozvíjely rozumové schopnosti, prostorové vidění atd. Netrvalo dlouho a paní ředitelka usoudila, že co zvládnou děti, zvládnou učitelky také. Postupně vyslala celý pedagogický sbor na školení práce s počítačem. Následoval nákup kvalitních počítačů do všech tříd, ředitelny a jídelny. Samozřejmě nesměl chybět vysokorychlostní internet. Každá třída má svůj e-mail, přes který komunikujeme navzájem i s rodiči při odhlašování a přihlašování dětí, při zasílání informací o akcích školy apod. Učitelky si mohou vyhledávat informace, číst články související s jejich prací, nacházet vhodnou literaturu, školení, do budoucna počítáme i se samostudiem přes internet.

Prim v elektronickém vybavení naší MŠ hraje interaktivní tabule, na kterou jsme právem pyšné. Zkušenosti s ovládáním a funkcemi interaktivní tabule jsme získali od učitelek ze ZŠ. Paní ředitelka objednala několik výukových programů, které podporují znalost barev, matematickou představivost, rozvoj mluvidel, slovní zásoby při popisu obrázků, vypravování pohádek apod. Na trhu je mnoho programů, které jistě přispějí k rozvoji dalších schopností předškolních dětí. Ty získají motivaci pro rozvoj jemné motoriky, přičemž často a rády malují štětcem na papír, aby získaly cit na manipulaci s elektronickým perem. Interaktivní tabule dokáže nahradit omalovánky, které jsou rozděleny do tematických bloků a mohou se přes počítač vytisknout a zkopírovat. Děti tak mohou současně pracovat s perem na tabuli i ve skupinách u stolečků.

Interaktivní tabule je nyní naší novou studnicí poznání. Při nepříznivém počasí je možné ji využít na promítání pohádek nebo krátkých filmů. Pro nás i pro děti je práce s interaktivní tabulí velkou chloubou. Do budoucna chystáme zpracování dětských prací, přičemž veškeré úkony provedené na tabuli se uloží do souborů pod jmény dětí, a ty na konci školního roku "vypálíme" všem dětem na CD. To poslouží jako portfolio každého z dětí. K současnému obsahu již vypálených CD, které obsahují fotografie akcí školy nebo školy v přírodě, tak přibude i vlastní tvorba dětí.

Celý kolektiv učitelek a provozního personálu se tak neustále snaží držet krok s moderní technikou, absolvuje různá školení a zdokonaluje se v práci s počítači. Jdeme příkladem dětem, které se připravují na moderní, stále víc počítačově řízený svět.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám