Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Adaptace dětí v mateřské škole

Ikona teoreticky

Adaptace dětí v mateřské škole

Ikona odbornost
Autor: Miroslava Strakatá
Anotace: Příspěvek uvádí praktické činnosti v prostředí konkrétní MŠ na vesnici, kterými lze usnadnit vstup dítěte do MŠ.
Téma příspěvku:Jiné vzdělávací obory obecně
Klíčová slova: adaptace, mateřská škola, adaptační prostředí, akce

V naší jednotřídní mateřské škole začínáme s adaptačním systémem ještě předtím, než dítě do školky skutečně nastoupí.

Mateřská škola sídlí na vesnici, což poskytuje dobré předpoklady k užšímu soužití s místní komunitou. V tomto směru k tomu napomáhá také dobrá spolupráce se zřizovatelem, kterým je obec Heřmaničky.

Občané Heřmaniček jsou o všech akcích mateřské školy informováni prostřednictvím měsíčníku, do kterého MŠ pravidelně přispívá.

Naše mateřská škola prezentuje své práce na mnoha akcích. Například 1x do roka pořádá obec slavnostní vítání občánků, kde také s kratším kulturním vystoupením účinkují starší děti z naší MŠ. Dále se pod záštitou obce uskutečňuje každý měsíc v místním kulturním zařízení setkání spoluobčanů starší generace, které jim 1x za rok opět zpestří děti živým vystoupením plným básniček, písniček a tanečků.

Samozřejmě soužití s místní komunitou funguje i obráceně. Veřejnost, především rodiče a sourozence dětí, zveme do mateřské školy na různé akce. Během školního roku pořádáme například divadelní vystoupení, besídku, mikulášskou nadílku, vánoční den ve školce, maškarní karneval, zahradní slavnost, oslavu Dětského dne a mnohé další.

Rodiče jsou o všech akcí předem informováni. Děti jsou zváni společně se sourozenci (především s těmi mladšími). Mladší sourozenci tak mají možnost proniknout pozvolna a nenásilně do "zákulisí" mateřské školy. Průběžně se seznamují s prostředím, s ostatními dětmi a s personálem. Nevědomky se "dotknou" režimu dne - jak to ve školce vlastně "chodí".

Ale nezůstává pouze u těchto akcí. Rodiče dětí na začátku školního roku informujeme o možnosti adaptace dítěte mladšího 3 let. Rodiče a děti mohou poznávat nové prostředí během programu jak ve třídě, tak i v době pobytu venku na zahradě, v lese a v okolí MŠ. Kromě snazšího nástupu dítěte do MŠ to má ještě tu výhodu, že se během návštěv rodiče s dětmi navzájem poznají s učitelkami.

Využití této možnosti doporučujeme rodičům i u zápisu do mateřské školy. Vysvětlujeme jim, v čem je to pro jejich dítě i pro ně samotné přínosné. Pokud rodiče a jejich dítě neznají předškolní zařízení ještě před zápisem, rádi je při zápisu provedeme celou budovou. Rodičům poskytneme základní informace o chodu a organizaci mateřské školy, o ŠVP, o dalších aktivitách pro děti a zodpovíme jejich další dotazy.

Rodiče přijímají tento adaptační systém se zájmem a většina ho ve větší míře využívá. Dle statistiky víme, že této nabídky více využívají rodiče, kteří ve školce již jedno dítě mají.

Po skutečném nástupu dítěte do mateřské školy se domlouváme na dalším postupu adaptace dle individuálních potřeb každého dítěte při zachování obecného rámce denního režimu. Rodiče mají možnost pobýt ráno ve školce se svým dítětem. Děti si mohou s sebou přinést svoji oblíbenou hračku. Doporučujeme rodičům, aby zpočátku děti vodili na kratší dobu a pravidelně. Z důvodu, aby si děti lépe zvykly na nové prostředí a nový režim. Nástup dítěte do předškolního zařízení je pro dítě velká životní změna. "Nové" děti společně s rodiči povzbuzujeme a necháváme jim dostatečně velký časový prostor k vlastnímu zapojení do kolektivu a společných činností. Některé děti se zapojí velmi rychle, jiné zůstávají delší dobu v roli "pozorovatele". Je třeba jim toto období umožnit a nenutit je do kolektivních her, dokud samy neprojeví zájem. Nutná je vzájemná spolupráce a důvěra učitelek a rodičů (a to nejen zpočátku docházky, ale po celou dobu). Rodiče jsou o dění v MŠ informováni na třídní schůzce na začátku školního roku, další aktuální informace se mohou průběžně dočíst na nástěnkách, informačních panelech, letácích apod.

Za nejdůležitější však považuji denní kontakt a komunikaci učitelek s rodiči, během které se rodiče dozví, jak dítě snáší adaptační období, později, v čem je šikovné a v čem by naopak potřebovalo pomoci. Rodiče nám učitelkám usnadní situaci, když si s námi popovídají o tom, jak se dítě projevuje doma, jaké faktory ho ovlivňují mimo mateřskou školu a tak společně najdeme cestu, aby se dítě v MŠ cítilo dobře a bezpečně (např. bereme v úvahu například i individuální biorytmus dětí). Dívenku, která je zvyklá ráno dlouho spát, vodí maminka po dohodě s učitelkou pravidelně až kolem deváté hodiny.

Snažíme se také vtáhnout rodiče do dění v MŠ - účast na různých aktivitách, společných akcích (např. mikulášská nadílka, vánoční besídka s posezení s rodiči, oslavy Velikonoc).

Jsme rádi, když nám rodiče sami nabídnou svou pomoc, například při údržbě zahrady, drobných úpravách ve třídě, opravě pískoviště, natírání dětského nábytku. Při těchto akcích je obvykle uvolněnější atmosféra, rodiče a učitelky k sobě získají větší důvěru, což má samozřejmě zpětně opět kladný dopad na dítě.

Tento adaptační systém v naší mateřské škole se nám velmi osvědčil. Pokud se děti seznámí s mateřskou školou před skutečným nástupem do ní, je jejich adaptace snazší a rychlejší. Děti si jsou jistější v novém prostředí.

Jsme rádi, že většina rodičů nabízený adaptační systém využívá. Zmíněný způsob adaptace je z pohledu MŠ na začátku náročnější pro učitelky, částečně na organizaci v MŠ. V konečném důsledku však značně usnadňuje průběh adaptačního období nejen učitelkám, ale i rodičům (nemusí se doma nebo v práci stresovat tím, že dítě ve školce pláče) a především dětem.

Adaptaci dítěte v mateřské škole usnadní:

  • seznámení s mateřskou školou před nástupem (seznámení s prostředím, s personálem, s režimem, možnost si hrát ve skupině s ostatními dětmi atd.);
  • vzít si do školky svou oblíbenou hračku;
  • doprovod sourozence nebo kamaráda, který již prostředí MŠ zná;
  • během adaptačního období navštěvovat MŠ pravidelně (např. 2 hodiny, 4 hodiny týdně...);
  • navázání důvěry mezi dítětem a pedagogy;
  • vzájemná spolupráce rodiny a MŠ, navázání důvěry mezi pedagogy a rodiči;
  • vzájemná informovanost a komunikace mezi pedagogy a rodiči;
  • zapojení rodičů do dění v MŠ - bližší kontakt, spolupráce - zpětný pozitivní dopad na dítě.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 06. 12. 2007
Zobrazeno: 16142krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STRAKATÁ, Miroslava. Adaptace dětí v mateřské škole. Metodický portál: Články [online]. 06. 12. 2007, [cit. 2020-10-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/1745/ADAPTACE-DETI-V-MATERSKE-SKOLE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.