Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Hop míčku! Pojď si hrát!

Ikona prakticky

Hop míčku! Pojď si hrát!

Ikona inspiraceIkona dlouhodobe
Autor: Monika Šafránková
Spoluautor: Věra Tenorová
Anotace: Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Už u dětí předškolního věku se objevuje špatné držení těla - vystouplé lopatky, větší bederní prohnutí, kulatá záda, ochablé bříško, předsunutá hlava, ploché nohy apod.Tyto odchylky můžeme u dětí odstranit nebo jim předcházet. Dostatek pohybu jak spontánního, tak i řízeného vede ke zdárnému splnění cíle.

Očekávané výstupy: Zdokonalování pohybových dovedností (sed, stoj...), rozvoj pohybových schopností (obratnosti, rovnováhy,..)

Časový rozsah: Každodenně a průběžně po celý školní rok

Věková skupina: 3 - 6 let
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Balanční míč
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Už u dětí předškolního věku se objevuje špatné držení těla - vystouplé lopatky, větší bederní prohnutí, kulatá záda, ochablé bříško, předsunutá hlava, ploché nohy apod.Tyto odchylky můžeme u dětí odstranit nebo jim předcházet. Dostatek pohybu jak spontánního, tak i řízeného vede ke zdárnému splnění cíle.
Očekávané výstupy: Zdokonalování pohybových dovedností (sed, stoj...), rozvoj pohybových schopností (obratnosti, rovnováhy,..)
Časový rozsah: Každodenně a průběžně po celý školní rok
Věková skupina: 3 - 6 let


Zařazení pravidelného cvičení na míčích do činností dětí v mateřské škole slouží nejen k zábavě dětí, ale především se jedná o výborný prostředek k upevňování správného držení těla, obratnosti a zlepšování svalového napětí.

Při cvičení na míčích nás samotný míč nutí sedět rovně, protože neustále musíme vyrovnávat těžiště a udržovat rovný sed. Aktivuje naše svaly, zejména ty, které nám pomáhají udržovat vzpřímenou polohu těla. A proto, aniž si to děti uvědomují, při cvičení nenásilně posilují.


Plán činností
Obrázek
1. Obrázek
Pohybové činnosti
 • seznámení s míčem
 • "plácání",koulení,zvedání míče
 • správné sezení
  • Loutka, Vojáci, Kytička
   Obrázek
   2. Obrázek

    

 • sed na míč s pohyby rukou
  • Svícen, Na ptáčky, Na slony, Semafor, Mlýnek
   Obrázek
   3. Obrázek

    

 • stoj za míčem; přednožení střídavě vpřed na míč.
  • Labutě, Kozáček, Pata špička
   Obrázek
   4. Obrázek

    

 • leh přes míč na břicho
  • Brouček, Letadlo,Tryskáč, Raketa
   Obrázek
   5. Obrázek

    

 • leh na záda na zem; položit nohy natažené snožmo na míč; zvedání pánve - posilování
  • Most, Kyvadlo, Klubíčko, Kopec
   Obrázek
   6. Obrázek

    

 • cvičení ve dvojicích
  • Přetahovaná, Tleskání, Nůše, Pilky
   Obrázek
   7. Obrázek

    

 • cvičení na míčích s náčiním
  • se stuhou,
  • s míčkem,
  • s hůlkou,
  • s drátěnkou.
   Obrázek
   8. Obrázek

    


Evaluace

V září bude proveden test správného držení těla a písemně zaznamenán.

Test držení těla podle Matthiase:

 • vzpřímený postoj s předpažením,
 • tentýž postoj po 30 sekundách.
  Obrázek
  9. Obrázek

   

Typy držení těla: a - výtečné, b - dobré, c - chabé, d - špatné.

Průběžně-drobné pokroky nebo naopak nezdary písemně zapisovat.

 • Sledovat vhodnost zařazených cviků.
 • Hodnocení vlastní práce a reakce dětí.
 • Vzájemná spolupráce s kolegyní - předávání poznatků ze cvičení.
 • Spolupracovat s rodiči dětí - ukázky cvičení.

Na závěr zopakovat test držení těla a vypracovat celkové hodnocení projektu.

Další činnosti

Využití balančních míčů:

 • ve spontánních hrách (při ranních hrách a odpoledních činnostech mají děti možnost využívat volně míčů),
 • při zpěvu a čtení pohádek (i při hudebních činnostech můžeme sedět na míčích),
 • při logopedii (říkáme říkanky a pohupujeme se do rytmu na míči).


Citace a použitá literatura:
[1] - FILIPOVÁ, V. My rádi cvičíme. Praha : Státní zdravotní ústav, 1999. ISBN 80-7071-138-8. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 10. 04. 2005
Zobrazeno: 14531krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠAFRÁNKOVÁ, . Hop míčku! Pojď si hrát!. Metodický portál: Články [online]. 10. 04. 2005, [cit. 2020-07-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/172/HOP-MICKU-POJD-SI-HRAT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.