Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Tvořit na flétně krásné tóny

Ikona prakticky

Tvořit na flétně krásné tóny

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: Ivana Váňová
Anotace: Obsah příspěvku přibližuje jeden z možných způsobů, jak děti seznamovat s hrou na flétnu formou zájmové aktivity. Cílem je přiblížit dětem hravou formou "hudební hračku" - flétnu, naladění na estetickou notu, soustředění a prožívání dětské radosti. První lekce obsahuje především motivační činnosti zaměřené na rodinu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída


Na tento text navazují příspěvky Tvořit na flétně krásné tóny - 2. lekce: Neposedné ručky a Tvořit na flétně krásné tóny - 3. lekce: Maruška slaví narozeniny


Hru na flétnu nabízíme v naší MŠ formou zájmové odpolední aktivity. Je určena pro děti od čtyř let. Ve skupině se nejlépe pracuje s menším počtem dětí, optimálně s deseti (1. - 3. lekce 15 dětí, ostatní lekce 6 - 10 dětí). Tento metodický postup lze využít i v rámci různých hudebních projektů nebo při ozdravných pobytech dětí, které mají potíže s respiračními onemocněními horních cest dýchacích. Podmínkou úspěšné realizace této vzdělávací nabídky je dobrá znalost učitelky, příjemné prostředí a hudební nástroj - zobcová flétna.

Přehled tematických lekcí:

 • Narození děvčátka (s úvodní básní "Neposedné dětičky")
 • Neposedné ručky
 • Holčička slaví čtvrté narozeniny
 • Tři důležité rady pro kamarády - jak správně dýchat, vhodné nasazení tónu, umět stát jako "strom" (tři samostatné lekce)
 • Seznámení se s 1. tónem "Honzíkem"
 • Proč děvčátko zaspalo?
 • Gustík zlobí tatínka
 • Šmudla Emílek
 • Babička Cecilka vypráví dětem pohádky
 • Dědeček Davidek a jeho zvířátka

Specifické cíle činností:

 • poznávání jmen svých kamarádů, rodičů, prarodičů
 • poznávání prstů na ruce - rytmizace
 • seznámení se s hudebními nástroji - návštěva prodejny
 • seznámení se s částmi sopránové flétny, hry Na indiány, Sanitka, Hasiči aj.
 • přiblížení se k metodě správného dýchání, hry s bráničním svalem
 • seznámení se s dechovými cvičeními - balónek, mašinka, kolo aj.
 • uvědomění si svých smyslů - poslouchám ticho, akustické zvuky, uvolnění, relaxace
 • procvičení jemné motoriky prstů - seznámení s hrou na tělo, s říkadly
 • pomocí rytmických nástrojů osvojení změny v tempu, poslech rýmovaček, lidových hudebních říkadel na CD
 • seznámení se s vzestupnou i sestupnou řadou, poslech veršovaných pohádek F. Hrubína, dramatizace s loutkou, hra na ozvěnu, opakování známých písniček
 • procvičení říkadel o zvířatech, hra Na divadlo - příprava besídky pro rodiče
Dílčí cíle vzdělávacích oblastí

Dítě a jeho tělo

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj v oblasti jemné i hrubé motoriky
 • osvojování si poznatků o těle i jeho zdraví a pohybových činnostech

Dítě a jeho psychika

 • rozvoj řečových dovedností a komunikace

Dítě a ten druhý

 • rozvíjet a navazovat nové vztahy (dítě - dítě, dítě - učitelka, rodič - dítě, rodič - učitel)

Dítě a společnost

 • rozvoj kulturně estetických dovedností

Dítě a svět

 • vztah k místu i prostředí, ve kterém se dítě nachází
 • rozvoj sounáležitosti s živou i neživou přírodou

(Pozn. red.: Další lekce budou postupně přibývat.)

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf140 kB1. lekce - Narození děvčátka
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 10. 2007
Zobrazeno: 12130krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VÁŇOVÁ, . Tvořit na flétně krásné tóny. Metodický portál: Články [online]. 01. 10. 2007, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/1616/TVORIT-NA-FLETNE-KRASNE-TONY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.