• mít povědomí o významu a ochraně životního prostředí
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • mít povědomí o širším přírodním prostředí, poznatky o stromech, dřevě (vlastnosti, výroba) apod.
 • vytváření základů pro práci s informacemi, práce s encyklopedií
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Časový rozsah: 1 týden
  Věková skupina: 5 - 6 let" />
 • mít povědomí o významu a ochraně životního prostředí
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • mít povědomí o širším přírodním prostředí, poznatky o stromech, dřevě (vlastnosti, výroba) apod.
 • vytváření základů pro práci s informacemi, práce s encyklopedií
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Časový rozsah: 1 týden
  Věková skupina: 5 - 6 let" />
 • mít povědomí o významu a ochraně životního prostředí
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • mít povědomí o širším přírodním prostředí, poznatky o stromech, dřevě (vlastnosti, výroba) apod.
 • vytváření základů pro práci s informacemi, práce s encyklopedií
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Časový rozsah: 1 týden
  Věková skupina: 5 - 6 let" /> Strom třídy
  Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
  logo RVP.CZ
  Přihlásit se
  Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

  Zobrazit na úvodní stránce článků

  Strom třídy

  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Autor Hana Maroušková
  Charakteristika integrovaného bloku: Zvolený námět projektu - stromy - vyšel z iniciativy dětí, které s velkým zájmem pozorovaly měnící se přírodu (únor) v okolí mateřské školy. Našim cílem bylo pozorovat blízké prostředí a postupně se seznamovat s jeho životem a okolní přírodou. Pořádali jsme vycházky do okolí mateřské školy. Snažili jsme se u dětí vytvořit pozitivní vztah k přírodě, povědomí o vlastní sounáležitosti s živou i neživou přírodou.

  Očekávané výstupy:

  • mít povědomí o významu a ochraně životního prostředí

  • všímat si změn a dění v nejbližším okolí

  • mít povědomí o širším přírodním prostředí, poznatky o stromech, dřevě (vlastnosti, výroba) apod.

  • vytváření základů pro práci s informacemi, práce s encyklopedií

  • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

  Časový rozsah: 1 týden

  Věková skupina: 5 - 6 let

  V měsíci březnu prováděly Technické služby ořez stromů. Děti se zajímaly o povolání těchto pracovníků a zjišťovaly, proč musí být ořez stromů prováděn. Společně s dětmi jsme pokácené kmeny blíže pozorovali. Zaměřili jsme se na letokruhy stromu, na tvar koruny, větve, povrch kmene, který pokrývá kůra, barvu dřeva, plody a vůni stromu. Děti se dozvěděly nové informace, například, že z odstraněných větví jsou nařezány drobné kousky, tzv. štěpky, kterými jsou zasypány kořeny stromu, které tak slouží jako přírodní hnojivo a mnohé další.

  Umíte vyjmenovat stromy na naší zahradě? Kde si rádi hrajete a proč?

  Děti bezchybně pojmenují modřín, borovici, smrk, břízu, jeřáb ptačí, jírovec maďal, dub. Nejraději si hrají v koutku zahrady pod široce rozvětveným dubem, který jim dává zejména v letních měsících stín i pocit intimity, podněcuje ke vzniku dobrodružných zážitků. Další oblíbené místo her je u břízek, které tvoří dráhu pro slalom.

  Víte, z čeho vyroste strom?

  Nejčastější odpověď - ze semínka. A kde vezmeme to semínko? Děti mlčí.

  Jak se nazývají jednotlivé části stromu?

  Většina umí pojmenovat části stromu - kmen, větve, kořeny, kůra, listy, pupeny.

  Víte, proč nemají stromy v zimě listy?

  Nejčastější odpověď - v zimě stromy odpočívají, aby do jara nabraly sílu a mohly jim narůst nové listy, květy, jablíčka, kaštany, jeřabiny, šišky.

  Dokážete popsat rozdíl mezi jehličnatým a listnatým stromem?

  Děti jmenují rozdíly - jiné větve, jehličnaté stromy mají šišky, jehličí, na podzim neopadávají. Listnaté stromy v zimě opadávají, ovocné mají plody. Málo dětí řeklo, že modřín je strom jehličnatý a přesto na podzim opadává.

  Co nám dávají stromy kromě svých plodů?

  Děti odpovídají, že se pod strom schovávají, když prší - je jako deštník. A v létě pod ním nesvítí sluníčko - je jako slunečník. A také dávají lidem kyslík na dýchání.

  Co se vyrábí ze dřeva?

  Velmi častá odpověď - ze dřeva se vyrábí židle, stoly, hračky, papír, krabice, kostky, prolézačky, vařečky, se dřevem se topí v kamnech na chatě i v krbu, ze dřeva se staví chaty, krmelce a je ho třeba při stavbě domu.

  Jak se vyrábí papír?

  Papír se vyrábí ze starého papíru nebo ze dřeva, ale proces děti neznají.

  Děti mne svými znalostmi příjemně překvapily. Společně jsme se dohodli, že se pokusíme dozvědět o stromech nové informace - například, jak se vyrábí ze starého papíru nebo ze dřeva papír nový, ukážeme si, kde můžeme vyhledat to, co neznáme, a mnoho dalšího.

  Týdenní činnosti:

  PONDĚLÍ

  Dílčí cíle:

  • rozvoj spolupráce ve skupině, vytvoření základů pro práci s informacemi, spolupráce s učitelkou při vyhledávání informací v literatuře (dětské encyklopedie)
  • rozvoj poznávacích schopností
  • rozvoj, uvědomění a užívání všech smyslů

  Vedený rozhovor s dětmi - jak roste strom.

  Vyhledávání a práce s informací - z vlastní zkušenosti doporučujeme:

  • Průvodce naší přírodou
  • Dětský obrázkový slovník
  • Moje první dětská encyklopedie

  Zaměříme se na vyhledávání informací - tvar jednotlivých stromů, pupenů, listů, plody stromů apod.

  Hmatové hry - v neprůhledné hmatové skříňce jsou umístěny přírodniny, které děti poznávají po hmatu: různé druhy šišek, borovice, smrk, kaštan, žalud, vlašský ořech, burský oříšek, bukvice apod.

  Pohybová chvilka - motivace - nejprve semeno zapustí do země kořen, aby načerpalo vodu a živiny. Ze semene vyraší výhonek, který si prorazí půdou cestu vzhůru za světlem. Při tělovýchovné chvilce si zahrajeme na semínko, které v zemi přes zimu odpočívalo a na jaře začne růst - zahřátí, protažení a následné uvolnění svalů.

  Procházka po školní zahradě - upevňování znalostí názvů stromů. Pozorování srdce stromu, nejstaršímu dřevu ve středu kmene se říká "srdce" - díky jemu je strom pevný a silný. Pozorování letokruhů na špalcích břízy, stáří stromu můžeme určit podle jeho letokruhů. Děti zaujala také krásná barva dřeva i jeho vůně. Hmatové vnímání rozdílu různých druhů kůry stromů, přídavná jména, přirovnání (drsná, hrubá, jako struhadlo, lepivá, hladká, loupací, popraskaná, vrásčitá atd.). Pozorování pupenů na větvích. Zahradními nůžkami jsme ustřihli větvičku břízy a v teple třídy se pokusíme probudit k životu její pupeny. Na řezu větvičky je patrný také jeden letokruh.

  Výtvarná chvilka - frotáž přírodnin (kůra stromů, listí apod.), ze získaných materiálů vytvořena koláž na téma Matka příroda.

  ÚTERÝ

  Dílčí díle - osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonání jednoduchých činností při seznamování s různými materiály ve svém okolí. Doporučujeme využit obrazový materiál "Co z čeho vzniká - DŘEVO".

  Vedený rozhovor - jak se vyrábí papír, využití literatury, videonahrávky, výlet do sběrny papíru, tiskárny, Vesnice řemesel a umění. Sledování okolí - kontejnery na tříděný odpad. Co nám všechno stromy dávají a jak je zpracováváme (kyslík, dřevo, lýko, cukr (javorový cukr)?

  • odkorňovací buben (obrázek)
  • sekačka - výroba štěpků (vzorky štěpků)
  • vaření a bělení buničiny (vzorek buničiny)
  • příprava papíroviny (obrázek)
  • papírenský stroj (obrázek)
  • tiskárna (obrázek)
  • sběr starého papíru, sběrna
  • výrobky z papíru ve třídě mateřské školy

  Výroba ručního papíru ze starých novin

  Pomůcky:

  • dřevěné rámečky se síťovinou
  • staré noviny
  • mísy na papírovou hmotu
  • horká voda
  • mixér
  • vyřazené prostěradlo
  • nálev z červené řepy
  • odvar z cibulových slupek

  Pracovní postup:

  Společně s dětmi natrháme staré noviny na drobné kousky a vložíme do mísy, zalijeme je horkou vodou a necháme asi dvacet minut máčet. Namočené noviny mixujeme tak dlouho, až vznikne papírová kaše. Kaši rozdělíme na tři díly. Jeden díl necháme přírodní, druhý obarvíme odvarem z cibulových slupek a třetí obarvíme nálevem z červené řepy. Z každé hmoty vyválíme na sítech co nejtenčí papírovou placku - bude podobná vzorku buničiny. Síta umístíme nejprve na přeložená vyřazená prostěradla a potom na ústřední topení, kde budou postupně vysychat.

  STŘEDA

  Dílčí cíle:

  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
  • rozvoj pohybových dovedností (lokomočních hry)
  • zdokonalení manipulace s drobným materiálem

  Výtvarná chvilka - vytváření mozaiky nalepováním na podložku, malé špalíčky z větví stromů, které jsou nastříhané zahradními nůžkami, štěpky ze dřeva, další přírodniny - semena dýně, skořápky ořechů, sušená jablka apod.

  Poslech - pohádka Františka Nepila "O kaštanu, který se trápil".

  Pohybová chvilka - cvičení s dřevěnými tyčemi, pohybová hra Škatulata, hejbejte se.

  Pobyt venku - děti vymýšlely nové hry na téma dřevo:

  • dřevěná honička
  • chůze po dřevěné kladině
  • sbírání větviček a sestavení ohniště
  • seskoky z březového špalku
  • sběr borovicových šišek do krabice (využijeme je při opékání špekáčků)

  Experiment - pozorování větvičky břízy, která je ve váze v teple třídy.

  ČTVRTEK

  Dílčí cíle - rozvoj schopnosti spolupracovat s ostatními.

  Strom třídy - spolupráce dětí a učitelky.

  Pracovní postup:

  • uříznutí části papírové role od koberce
  • polepení role papírem - frotáž kůry stromu břízy
  • pomocí tavné pistole připevnění na dřevěnou desku "kmene stromu"
  • vsazení větví stromu do kmene, větve z ořezu živých stromů
  Nácvik nové písně Strom třídy, její pohybové ztvárnění, hudební doprovod - využití dětské rytmické sady

  Břízu krásnou vyrobíme, společně se potěšíme,
  pak si spolu kolem stromu zatancujeme.
  Tlesk, tlesk, dupy, dupy, dup.

  Všichni spolu pracujeme, kamarádům pomáháme,
  pak si spolu kolem stromu zatancujeme.
  Tlesk, tlesk, dupy, dupy, dup.

  Stromeček si ozdobíme, papír na něj zavěsíme,
  pak si spolu kolem stromu zatancujeme.
  Tlesk, tlesk, dupy, dupy, dup.

  PÁTEK

  Dílčí cíle:

  • rozvoj koordinace ruky a oka při samostatné práci dětí
  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

  Výtvarná chvilka:

  • zhotovení závěsů k ozdobení stromu třídy
  • stříhání již vyrobeného ručního papíru
  • navlékání nastříhaných kousků ručního papíru a dřevěných korálků jehlou na provázek

  Experiment - pozorování větvičky břízy, která je ve váze v teple třídy.

  Upevňování písně - Strom třídy

  Strom ozdobený závěsy
  1. Strom ozdobený závěsy

  Prezentace Stromu třídy před dětmi z dalších tříd naší mateřské školy. Zpěv nové písně, prezentace každého dítěte, s čím při výrobě stromu pomáhalo, která činnost ho z celého týdne nejvíce zaujala, které nové informace se dozvědělo, proč musíme přírodu chránit, proč jsou stromy pro život člověka důležité.

  Strom třídy
  2. Strom třídy
  Hodnocení projektu

  Domnívám se, že projekt Strom třídy měl u dětí velký úspěch. Děti se seznámily nejen s názvy stromů, ale i s procesem růstu stromu a různými způsoby, jak stromy využíváme. Také si uvědomily důležitost ochrany přírody a nutnost třídit odpadní materiál. Učily se citlivému vnímání okolního světa, péči o životní prostředí, soustředění se při činnostech, tvořivému využití vlastní fantazie, samostatnosti, spolupráci, rozvíjely své komunikativní dovednosti a těšily se z příjemně prožitých zážitků. Děti se také setkaly s lidskou hodnotou, jako je ochota, ohleduplnost, důležitost vzájemné komunikace, spolupráce a úctě k přírodě.

  Mozaika z přírodnin
  3. Mozaika z přírodnin

  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám
  Celkové hodnocení článku
  Přidat komentář Citovat článek