Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > ...první vločka, druhá, třetí, jak vypadá...

...první vločka, druhá, třetí, jak vypadá zima, děti...

Praktický příspěvek
zkušenost
krátkodobý
Příspěvek nabízí možnosti, jak seznámit děti s tématem zimou.

Cíl výuky

 • Charakterizovat zimu 2–4 typickými znaky.
 • Učit se vnímat rozmanitý, opakující se řád přírody.
 • Umět své představy vyjádřit tvořivě, pohybově i dramaticky. 
 • Zvládat základní pohybové dovednosti.

Integrovaný blok: JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ

Tematický celek: ZIMA JE TU, DĚTI

Dílčí téma: ...první vločka, druhá, třetí, jak vypadá zima, děti...

Věk: 4–6 let

Pomůcky: viz hry, činnosti a aktivity

Didaktické prostředky:

demonstrační obrázky, I. Kalendář přírody a V. Oblečení. Ostrava : Grafie, 2006. ISBN 80-902560-0-7.

LOGICO PICCOLO. Prvouka Roční období – Počasí – Čas. Praha : Mutabene, 2009.

pracovní listy MUCKOVÁ, Y. Příroda kolem nás, ročník 4. Ostrava : Grafie, 1996.

Motivace

 • přišla paní Zima (uč. v dlouhém bílém plášti), přinesla nám sníh (papírové vločky) a vypráví: „Byla zima. Luční tráva mrazem chřadne, postonává. Peřinka je tenká ještě a mráz svírá jako kleště.“ (HILAROVÁ, D. Jak zvířátka našla domov, s. 1)

společné hry, činnosti a aktivity  

 • procvičujeme říkanku Chumelenice, naleznete ji na http://www.predskolaci.cz/?p=9235, doprovázíme ji jednoduchým pohybem s papírovými vločkami
 • posloucháme příběh

Kde se vzaly sněhové vločky, proč mají vločky bílé kabátky?

To bylo tak. Kde se vzaly, tu se vzaly, na obloze se narodily malé sněhové vločky. Jedna jako druhá, druhá, jako třetí. Zkrátka, bylo jich tam tolik, že by je Honzík, ani Helenka nespočítali. Jenže, všechny byly takové nepěkné. Vůbec nebyly bílé. Byly celé ušpiněné. „No to tak přeci nemůže zůstat,“ řekl si mráček Modráček. Přemýšlel a dumal, co s tím. „Už to mám,“ napadlo ho. „Zavolám na pomoc nebeské švadlenky. Vždyť zvládly ušít i můj kabátek.“ A jak řekl, tak udělal. Svolal švadlenky a ty hned začaly pilně pracovat. Rozpáraly velikánskou nebeskou duchnu a z prachových peříček ušily vločkám načechrané, sněhobílé kabátky. A protože švadlenky byly opravdu pilné, dostala nový kabátek každá vločka. Jů, to jim to slušelo. Rozpustilé vločky se otáčely a prohlížely, a protože chtěla být před zrcadlem každá z nich, strkaly se a strkaly, až se to stalo. Hop a hop a hop ... a padaly a padaly, až dolů, dolů na zem. Jů! To byla chumelenice.   

(autorkou díla je Bc. R. Michlíčková)

 • zpíváme, tančíme a rytmizujeme píseň Zimní, ZRNA, F. a kol. Zpěvník pro mateřské školy, s. 36
 • procvičujeme říkanku Zima, zima, zimička (společně s hrou na tělo), naleznete na ji http://www.predskolaci.cz/?p=762
 • vedeme rozhovor na téma: Jak vypadá zima? Podle čeho poznáš zimu?   
 • třídíme zimní obrázky ze souboru – demonstrační obrázky I. Kalendář přírody
 • z vyrobených symbolů všech ročních období, hledáme pouze symboly zimy (vločka, strom bez listí, sněhulák, lyže, saně, boby, brusle, čepice, rukavice, šála apod.)
 • hádáme hádanku Čas

Běží, běží, utíká,
nikdy na nic nečeká.
Hned je noc a hned zas den,
zastavit ho nemůžem.

(autorkou díla je Bc. R. Michlíčková)

 • hrajeme hru Co se změnilo (dvě děti si oblečou část zimního oblečení – čepici, rukavice, šálu; 1 dítě odchází z místnosti; na zimním oblečení něco změníme, např. zamotáme šálu, schováme jednu rukavici apod.; dítě, které změnu nevidělo, hádá, co se změnilo)
 • posloucháme báseň Měsíce, naleznete ji na http://www.mspodsvahy.cz/rikadla.htm

hry, činnosti a aktivity skupinové, individuální

JAZYKOVÉ

 • popisujeme demonstrační obrázek ze souboru I. Kalendář přírody nebo V. Oblečení.
 • hrajeme si se symboly zimy (obrázek nebo věc)  

Co to je? K čemu to je? Kam to patří? Co ještě k tomu patří?

 • vymýšlíme krátké příběhy – dítě si vybere 2–4 symboly zimy, vymyslí si příběh, který vypráví
 • rozkládáme symboly zimy na slabiky, rytmizujeme hrou na tělo
 • hledáme písmeno na začátku slova, třídíme symboly do skupin se stejným písmenem na začátku
 • procvičujeme hlásku K, učíme se říkanku Sněhulák, KÁBELE, F. Brousek pro tvůj jazýček.
 • řadíme a popisujeme děj 6 obrázků, MUCKOVÁ, Y. Příroda kolem nás, ročník 4, pracovní list č. 4/32
 • hrajeme si se symboly k básničce Leden (beranice, rukavice, tváře, oči, hrnek s čajem) http://www.detskestranky.cz/clanek/1286-lednova_basnicka.htm

LOGICKO-MATEMATICKÉ 

 • počítáme stejné symboly zimy, řadíme malý x velký, malý x větší x největší
 • třídíme zimní demonstrační obrázky I. Kalendář přírody; přiřazujeme k nim symboly zimy  
 • pracujeme s pomůckou LOGICO PICCOLO Prvouka Roční období – Příroda – Čas
 • vyhledáváme obrázky zimního oblečení ze souboru demonstrační obrázky V. Oblečení
 • hrajeme pexeso – obrázkové symboly zimy ve dvou velikostech (malý x velký)

PROSTOROVÉ

 • mačkáme papírové koule (sněhové), nalepujeme Sněhuláka  
 • vystřihujeme „sněhové vločky“, vytváříme obrázek k příběhu Kde se vzaly sněhové vločky, proč mají vločky bílé kabátky?   
 • malujeme zimní obrázky (běloba, černý výkres A3, A4)
 • procvičujeme zápěstí ruky „motáním“ – z komínů se kouří, sněhulák
 • tvoříme Sněhuláka z vaty (formát A3, A4, lepidla, vata)  
 • pracujeme s omalovánkami Sněhuláků, naleznete je na http://www.onlineomalovanky.cz/Omalov%C3%A1nky-sn%C4%9Bhul%C3%A1ci.html

HUDEBNÍ

 • melodizujeme otázku i odpověď na obrázky zimních symbolů; otázka Co je, co je to? (5–3–5–5–3), příklad odpovědi To je sněhulák (5–3–5–5–3) 
 • procvičujeme píseň Vrabec v zimě, ZRNA, F. a kol. Zpěvník pro mateřské školy, s. 35
 • opakujeme píseň Zimní, Písničku o vrabci, Bude zima, bude mráz, JANOVSKÁ, O. Malým zpěváčkům, s. 56, 58, 59
 • hrajeme si s písní Zima, doprovázíme na triangl nebo rolničky, HANUŠ, J. KALABIS, V. Skřivánek, s. 66
 • pohybově ztvárňujeme říkanku Sněhulák, bílý pán, nalezneme ji na http://www.osovabityska.cz/materska-skola-akce/stavime-snehulaka/

TĚLESNĚ KINESTETICKÉ

 • cvičíme v překážkové dráze – procvičujeme chůzi s překračováním různě vysokých překážek = nácvik chůze v „hlubokém sněhu“
 • nacvičujeme chůzi sunem na dřevěných destičkách, s oporou o dřevěné cvič. tyče = nácvik chůze na lyžích  
 • hrajeme pohybovou hru Koulovaná (děti se rozdělí do dvou družstev; prostor se lanem rozdělí na dvě poloviny; každé družstvo dostane stejný počet „sněhových koulí“ – papírové koule; na pokyn začínají děti házet do hřiště protihráčů; na smluvený signál je hra ukončena; vyhrává družstvo, které má menší počet „koulí“ na své polovině hřiště)
 • hrajeme sluchovou hru Kterým směrem půjdu – zvukový signál rolniček
 • hrajeme hmatovou hru Tajemná zimní krabice (dítě má zavázané oči, hmatem rozpoznává zimní věci v krabici)
 • procvičujeme „koulení koulí“ (gymbally) a „stavíme“ z nich sněhuláky
 • relaxujeme za zvuku rolniček – „padá sníh“

DRAMATICKÉ

 • tančíme „tanec“ sněhových vloček (s hudbou a bílými šátky) 
 • hrajeme si s pantomimou Poznáš, jak v zimě sportuji?
 • dramatizujeme známé zimní pohádky Dvanáct měsíčků, ČT 1996; HILAROVÁ, D. Jak zvířátka našla domov

hry, činnosti a aktivity pro pobyt venku

 • malujeme na sníh
 • hrajeme Koulovanou, pravidla viz aktivity tělesně kinestetické
 • stavíme a domalováváme sněhuláky
 • vyšlapáváme cestičky ve sněhu – labyrinty
 • v hlubokém sněhu děláme „andělíčky“
 • jezdíme na bobech, pekáčích (lopatách)  
 • na krátkém (bezpečném) kopci válíme sudy  

Reflexe

Ke splnění cíle nejvíce přispěly hry, činnosti a aktivity jazykové, logicko-matematické a prostorové. Děti nejvíce zaujaly hry, činnosti a aktivity tělesně kinestetické a pro pobyt venku.   

Bc. Radmila Michlíčková
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek