• odloučit se na krátkou dobu od rodičů;
 • zvládat základní pohybové dovednosti, pohybovat se v nerovném terénu;
 • orientovat se ve známém prostředí;
 • rozvíjet pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, chránit přírodu;
 • poznávat přírodu (pojmenování stromů, keřů, plodů, zvířat...);
 • užívat všechny smysly;
 • chápat prostorové pojmy;
 • soustředěně poslouchat text;
 • vyjádřit svou představivost a fantazii;
 • upevňovat základní hygienické návyky;
 • spolupracovat s ostatními, dodržovat pravidla;
 • uplatňovat návyky společenského chování;
 • přizpůsobit se společnému programu;
 • vnímat kulturní a umělecké podněty;
 • výtvarně vyjádřit své zážitky;
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí;
 • splnit úkoly.
 • Časový rozsah: 1 noc strávená v MŠ (příchod dětí do MŠ v 18 hod.)
  Věková skupina: 5 - 6 let" />
 • odloučit se na krátkou dobu od rodičů;
 • zvládat základní pohybové dovednosti, pohybovat se v nerovném terénu;
 • orientovat se ve známém prostředí;
 • rozvíjet pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, chránit přírodu;
 • poznávat přírodu (pojmenování stromů, keřů, plodů, zvířat...);
 • užívat všechny smysly;
 • chápat prostorové pojmy;
 • soustředěně poslouchat text;
 • vyjádřit svou představivost a fantazii;
 • upevňovat základní hygienické návyky;
 • spolupracovat s ostatními, dodržovat pravidla;
 • uplatňovat návyky společenského chování;
 • přizpůsobit se společnému programu;
 • vnímat kulturní a umělecké podněty;
 • výtvarně vyjádřit své zážitky;
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí;
 • splnit úkoly.
 • Časový rozsah: 1 noc strávená v MŠ (příchod dětí do MŠ v 18 hod.)
  Věková skupina: 5 - 6 let" />
 • odloučit se na krátkou dobu od rodičů;
 • zvládat základní pohybové dovednosti, pohybovat se v nerovném terénu;
 • orientovat se ve známém prostředí;
 • rozvíjet pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, chránit přírodu;
 • poznávat přírodu (pojmenování stromů, keřů, plodů, zvířat...);
 • užívat všechny smysly;
 • chápat prostorové pojmy;
 • soustředěně poslouchat text;
 • vyjádřit svou představivost a fantazii;
 • upevňovat základní hygienické návyky;
 • spolupracovat s ostatními, dodržovat pravidla;
 • uplatňovat návyky společenského chování;
 • přizpůsobit se společnému programu;
 • vnímat kulturní a umělecké podněty;
 • výtvarně vyjádřit své zážitky;
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí;
 • splnit úkoly.
 • Časový rozsah: 1 noc strávená v MŠ (příchod dětí do MŠ v 18 hod.)
  Věková skupina: 5 - 6 let" /> Velikonoční zajíčkova noc v MŠ
  Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
  logo RVP.CZ
  Přihlásit se
  Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

  Zobrazit na úvodní stránce článků

  Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Velikonoční zajíčkova noc v MŠ

  Velikonoční zajíčkova noc v MŠ

  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Autor Jitka Šindelářová
  Charakteristika integrovaného bloku: Jedná se o krátkodobý projekt, který vznikl na základě zpestření všedních dní strávených v MŠ. Motivací tohoto výjimečného dne byly blížící se velikonoční svátky a zámek, který se nachází nedaleko naší MŠ. Pohádkový příběh umožňoval dětem rozvíjet se ve všech vzdělávacích oblastech.

  Očekávané výstupy:

  • odloučit se na krátkou dobu od rodičů;

  • zvládat základní pohybové dovednosti, pohybovat se v nerovném terénu;

  • orientovat se ve známém prostředí;

  • rozvíjet pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, chránit přírodu;

  • poznávat přírodu (pojmenování stromů, keřů, plodů, zvířat...);

  • užívat všechny smysly;

  • chápat prostorové pojmy;

  • soustředěně poslouchat text;

  • vyjádřit svou představivost a fantazii;

  • upevňovat základní hygienické návyky;

  • spolupracovat s ostatními, dodržovat pravidla;

  • uplatňovat návyky společenského chování;

  • přizpůsobit se společnému programu;

  • vnímat kulturní a umělecké podněty;

  • výtvarně vyjádřit své zážitky;

  • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí;

  • splnit úkoly.

  Časový rozsah: 1 noc strávená v MŠ (příchod dětí do MŠ v 18 hod.)

  Věková skupina: 5 - 6 let


  Charakteristika integrovaného bloku: Jedná se o krátkodobý projekt, který vznikl na základě zpestření všedních dní strávených v MŠ. Motivací tohoto výjimečného dne byly blížící se velikonoční svátky a zámek, který se nachází nedaleko naší MŠ. Pohádkový příběh umožňoval dětem rozvíjet se ve všech vzdělávacích oblastech.
  Očekávané výstupy:

  • odloučit se na krátkou dobu od rodičů;
  • zvládat základní pohybové dovednosti, pohybovat se v nerovném terénu;
  • orientovat se ve známém prostředí;
  • rozvíjet pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, chránit přírodu;
  • poznávat přírodu (pojmenování stromů, keřů, plodů, zvířat...);
  • užívat všechny smysly;
  • chápat prostorové pojmy;
  • soustředěně poslouchat text;
  • vyjádřit svou představivost a fantazii;
  • upevňovat základní hygienické návyky;
  • spolupracovat s ostatními, dodržovat pravidla;
  • uplatňovat návyky společenského chování;
  • přizpůsobit se společnému programu;
  • vnímat kulturní a umělecké podněty;
  • výtvarně vyjádřit své zážitky;
  • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí;
  • splnit úkoly.

  Časový rozsah: 1 noc strávená v MŠ (příchod dětí do MŠ v 18 hod.)
  Věková skupina: 5 - 6 let


  Příprava projektu

  Při přípravě projektu učitelky vycházely z vytvoření příjemného a podnětného prostředí. Děti se na noc strávenou v MŠ moc těšily a každý si připravil svoji "zaječí masku - ouška".

  Plán realizace:

  • příchod dětí s rodiči do MŠ v maskách, s batůžkem (v 18 hod.);
  • poslech pohádkového příběhu v MŠ;
  • cesta za ztraceným "klíčkem" na zámek;
  • plnění různorodých úkolů (zdárné dokončení);
  • hledání "klíče" na zámku, večeře;
  • cesta zpět do MŠ;
  • hledání pokladu (truhly) na zahradě v MŠ;
  • hygiena, spánek.
  Motivace pohádkovým příběhem

  Po delší době se z Velikonočních ostrovů vraceli domů dva zajíčkové - PIF a PAF. Každý vezl své rodině dárky v truhle, ke které měli pouze jeden klíček.

  Pif bydlel na zahradě v naší MŠ a Paf měl svůj pelíšek na zámku. Když Pif chtěl svým dětem rozdat své dárky, vzpomněl si, že klíček od truhly má Paf. Ten mu právě volal, že klíček po cestě domů ztratil, ale našla ho jeho kamarádka slepička. Slepička si velmi ráda hraje s hodnými dětmi a slíbila, že klíček vrátí pouze tehdy, jestli si s ní budou hrát a splní její úkoly. Pomůžete zajíčkům? Jste vy ty hodné děti?

  Nabídka činností

  Téma: CESTA

  • zpěv písně o zajíčkovi ("Poslali zajíčka");
  • poznávání keřů, plodů (šípek - důležitost pro zdraví člověka).

  Téma: LES

  • určování, co do lesa patří, nepatří;
  • pojmenování stromů (jehličnaté, listnaté);
  • pojmenování hub, zvířat žijících v lese (určení jejich typických znaků, čím se živí, darování potravy pro zvířátka - mrkvičky, rohlíky...);
  • přeskok přírodních překážek;
  • hod na cíl (orientace v prostoru, určení počtu);
  • kreslení klacíkem.

  Téma: RYBNÍK

  • pojmenování živočichů, rostlin žijících v blízkosti.

  Téma: ZÁMEK

  • určování tvarů (schody, dlaždice...);
  • hledání "klíče k truhle" (z kartonu).
  Závěr, hodnocení, evaluace

  Děti byly nadšené nabízenými činnostmi, byly aktivní a se zájmem očekávaly a dožadovaly se dalších a dalších aktivit. Úkoly, které jim byly zadány, plnily s radostí a nadšením. Upevnily si znalosti o životě zvířat v lese, prohloubil se jejich vztah k přírodě, vytvářely si základní ekologické postoje, sami upozorňovaly na nepořádek v lese. Pozorovaly jsme (my učitelky), jak děti reagovaly na plnění úkolů, jak chápaly principy jednotlivých činností a aktivit. Všechny úkoly týkající se přírody se prolínaly s ostatními výchovnými oblastmi. Při plnění úkolů děti hledaly vlastní řešení situací a přitom využívaly dosavadních zkušeností, představivosti a fantazie.

  Příloha: Písničky (Hej, meduli; Zajíc trumpetista; Zajíček)

  Přílohy:
  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám
  Celkové hodnocení článku
  Přidat komentář Citovat článek