Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Krok za krokem gymnastikou (cvičení s ty...

Krok za krokem gymnastikou (cvičení s tyčí)

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Tereza Bížová
Program metodických řad s názvem "Cvičíme aneb Krok za krokem gymnastikou" je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností dítěte předškolního věku. Obsah této i následných metodických řad pomáhá pedagogům při tvorbě vzdělávací nabídky, resp. při správném zařazení základů gymnastických aktivit do tématu z hlediska metodiky a didaktiky tělesné výchovy. Ve třetí části se zaměříme na cvičení s tyčí.
Úvod

Metodická řada podporuje především přirozené zařazení základů gymnastických aktivit do vzdělávací nabídky MŠ. Obecným cílem pedagogů je rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti dětí, podporování rozvoje jejich pohybových a manipulačních dovedností.

Očekávané kompetence
 • zdokonalování pohybových dovedností a rozvoj pohybových schopností
 • rozvoj samostatnosti a sebedůvěry dítěte v sebe sama a kolektiv, začlenění se do kolektivu
 • vytrvalost v činnosti
 • vytvoření pravidelné potřeby pohybu a sportovních aktivit
 • osvojení si správného životního stylu a základních bezpečnostních, organizačních a hygienických zásad
Hesla k zapamatování
 • nácvik - opakování - upevňování
  • každý pohyb nejdříve nacvičujeme, pak opakujeme a dále upevňujeme např. v jiných podmínkách
 • protahovat - zpevňovat - uvolňovat
  • každé cvičení by mělo začínat protahováním, zpevňováním a následně uvolňováním
Příprava podmínek

Zajistit dostatečný cvičební prostor, a tak předcházet možným zraněním.

Pravidla
 • pokud jde o první seznámení, měl by pedagog slovní výklad doplnit i názorným předvedením nebo požádat o pomoc některé z dětí, které bude instruovat
 • děti se učí osvojit si pravidla chování v tělocvičně, kdy smí či naopak nesmí cvičit na nářadí nebo s náčiním
 • pedagog by si měl uvědomit, že dlouhé prostoje, tzn. zástup dětí, zvyšují riziko, že děti budou znuděné, nepozorné a budou vyrušovat
 • pedagog by měl vést organizaci tak, aby jednotlivé činnosti probíhaly proudovou metodou
3. část

Metodický postup cvičení

Evaluace a závěr

Zvolený průřez cvičením s tyčí je pro děti předškolního věku přiměřená činnost, pojatá zajímavou a zábavnou formou. Takto pojatá metodika gymnastiky je pro děti přirozenější a vede je ke správné koordinaci pohybů, orientaci v prostoru, správnému držení těla, samostatnosti, sebeovládání, prohlubuje důvěru v kolektiv a upevňuje organizační, bezpečnostní a hygienické zásady.

Literatura:
Hájková, J.: Kapitoly s gymnastiky na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum, 1998, ISBN 80-7184-641-4.
Hájková, J. - Vejražková, D.: Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 1994, ISBN 80-7066-895-4.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek