Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Pohybové hry: Kouzla a čáry

Pohybové hry: Kouzla a čáry

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Tento článek může sloužit učitelkám mateřských škol jako zásobník pohybových her a aktivit, které lze využít při každodenní činnosti s dětmi.

Úvod

Pohyb je jednou z nejzákladnějších a nejpřirozenějších lidských dovedností, kterou je potřeba neustále rozvíjet a zdokonalovat. Hry v tomto souboru, které jsou publikovány v tomto inspirativním článku, pohybové dovednosti pro děti zábavnou formou rozvíjí, ale také děti vedou ke kooperaci a tím vytvářejí vhodné podmínky pro prosociální cítění a respekt. 

„Kouzelný kruh“ 

Pomůcky: CD s hudbou nebo klavír

Věk dětí: 4+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Děti, poslechneme si teď kouzelnou hudbu. Chtěli byste si na takovou hudbu zatančit?

Cíl: vnímání slyšeného, rozvoj hrubé motoriky, prostorová orientace, koordinace lokomoce, další polohy a pohyby těla, soustředění na činnost, udržení pozornosti 

Popis hry 

Děti se posadí po obvodu kruhu tak, aby byl kruh co nejmenší. Paní učitelka jim pak pustí libovolnou hudbu (buď reprodukovanou z CD nosiče, nebo může sama zahrát na klavír). Když začne hudba hrát (ze začátku potichu), děti se postaví a pomalu tančí, každé svým způsobem, po obvodu kruhu. Pokud hudba zesílí, děti kruh zvětšují. Když hudba přestane hrát, svalí se děti na zem, jako když z nich najednou vyprchala veškerá energie. Poté opět pustíme hudbu slabě, pak zesilujeme a vypneme (pořadí si určíme sami). 

„Kouzelník loupežník“ 

Pomůcky: CD s libovolnou hudbou

Věk dětí: 5+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Děti, jsme v hlubokém lese, kde žije loupežník, který umí kouzlit. Půjdeme se za ním podívat, ať nám ukáže, co dovede.

Cíl: koordinace pohybů, pozornost 

Popis hry 

Na úvod hry si s dětmi řekneme motivační říkanku. 

Loupežník

Autor: Michael Novotný 

Bambitku mám, loupím v lese!
Dej se honem do běhu!
Ale děti, nebojte se,
bydlím jenom v příběhu. 

Pak začneme hrát samotnou hru. Paní učitelka určí jedno dítě (mohou si ho určit i děti samy), které bude kouzelný loupežník. Ostatní děti jsou pocestní a pohybují se volně po prostoru. Když paní učitelka vypne hudbu, kouzelný loupežník všechny děti zastaví zvednutím ruky a řekne: „Než vás oloupím, zaklínám vás v žáby“ (zaklínat kouzelný loupežník může, v co chce, dle své fantazie) a všechny děti začnou skákat jako žáby do té doby, dokud nezačne opět hrát hudba. Dále hra pokračuje stejným způsobem. Osvědčilo se mi střídat děti v roli kouzelného loupežníka po pěti kouzlech. 

„Petrklíč“ 

Pomůcky: žádné

Věk dětí: 4+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Na jaře, když už pěkně hřeje sluníčko, nám něco na lukách může chybět. Jaká by to byla louka bez květin? My si na ni přičarujeme petrklíč.

Cíl: koordinace a sladění pohybů, celkové protažení těla, rozvoj fantazie a pohybových schopností 

Popis hry 

Před začátkem hry se s dětmi můžeme naučit krátkou motivační říkanku. 

Petrklíč

Autor: Michael Novotný 

Přišlo jaro, slunce svítí,
na lukách je plno kvítí.
Kvete také petrklíč,
dlouhá zima už je pryč. 

Děti se rozmístí po prostoru a posadí se do dřepu. Na povel paní učitelky (lze k tomu využít i relaxační hudbu) děti pomaličku, co nejpomaleji napodobují růst květiny na louce. Když úplně vyrostou (jsou na špičkách), natáhnou ruce a otáčejí se za hřejivým sluníčkem. Pozorují hmyz, který kolem nich létá. Pak přichází večer a květiny se ukládají ke spánku (děti co nejpomaleji klesají na zem až do dřepu). 

„Jede, jede vláček“ 

Pomůcky: žádné

Věk dětí: 4+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Jistě jste se už s rodiči byli podívat na nádraží, nebo jste dokonce jeli vlakem. Zkusíme si, jak to má takový vlak těžké, když se chce hned rozjet.

Cíl: koordinace pohybů, změna tempa 

Popis hry 

Opět hru můžeme začít motivační říkankou. 

Výpravčí

Autor: Michael Novotný 

Píšťalka, výpravka, červená čepice,
vláček i s vagónky vjíždí do stanice.
Když do něj nastoupí velcí i malí,
píšťalka zapíská, vlak mizí v dáli.

Paní učitelka děti rozdělí do dvojic (pokud máme lichý počet dětí, může být i trojice). Každá dvojice (trojice) představuje lokomotivu s vagónem. Děti se pohybují po prostoru (dítě představující vagónek se drží dítěte „lokomotivy“ za ramena nebo pas) a paní učitelka během pohybu dětem určuje, jaký vlak mají předvádět, např. „Všichni jsme těžký nákladní vlak, který se rozjíždí velice pomalu a těžkopádně, až po největší rychlost. Vlak zase zpomaluje, protože se blíží semafor. Z dálky už je vidět, že na semaforu svítí červená. Vlak úplně zastaví a na semaforu se rozsvítí zelená. Vlak opět nabírá pomalu a těžkopádně rychlost.“

Jako obměnu této hry můžeme určit jedno dítě, které bude představovat lokomotivu. Lokomotiva jezdí prostorem mezi dětmi, a koho se dotkne, ten se za ni zařadí a pokračuje dál. Hra končí v momentě, kdy se za lokomotivu zařadí poslední dítě. Doporučuji děti v roli lokomotivy prostřídat. 

„Běh přírodou“ 

Pomůcky: žádné

Věk dětí: 4+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Děti, jsme v přírodě a rychle se potřebujeme dostat do školky na oběd. Musíme tedy běžet, ale pozor! Příroda je plná překážek.

Cíl: rozvoj pohybových dovedností, dynamika síla, rychlost, prostorová orientace, zvládání překážek 

Popis hry 

Při této hře je kvůli bezpečnosti nutné dbát na dostatečně velký herní prostor (doporučuji školní zahradu). Dětem vytyčíme dráhu, třeba pomocí kuželů (nebo mohou běhat dokola). Děti pomalu běží a paní učitelka jim udílí pokyny: „Běžíme po louce a vbíháme do lesa. Proti nám fouká silný vítr, tak nemůžeme běžet rychle. Vítr polámal větve a my je musíme přeskočit. Běžíme dál a před námi je křoví. Abychom se skrze něj dostali, je potřeba si pomoct rukama. Brodíme se přes potůček a podlézáme pod větvemi“ (pokračujte dle své fantazie). 

„Z hnízda do hnízda“ 

Pomůcky: 30–40 papírových koulí

Věk dětí: 4+

Počet dětí: sudý

Motivace: Pštrosí máma má ráda kolem sebe spoustu dětí, přineseme jí do hnízda nějaká vajíčka?

Cíl: rychlost a obratnost 

Popis hry

Hru motivujeme říkankou o pštrosech.

Pštrosí odpoledne

Autor: Michael Novotný

Pštrosí máma, pštrosí táta a tři pštrosí mimina,
jednou takhle odpoledne vydali se do kina.
V kině byla velká fronta, lístků mají ale dost,
tak si zatím zazpíváme, jen tak, děti, pro radost. 

Opět bych doporučoval zvolit větší herní prostor. Děti rozdělíme do dvou stejně početných „pštrosích“ rodin. Každá rodina bude mít své hnízdo na jiném konci herního prostoru. Do každého hnízda dáme stejný počet papírových koulí, „pštrosích vajec“. Úkolem každé rodiny je z cizího hnízda do svého přenést co nejvíce vajec. Pravidlem je, že každý může během jedné návštěvy v cizím hnízdě odnést jen jedno pštrosí vejce. Po skončení hry pak vajíčka v každém hnízdě spočítáme. 

„Na zvířátka“ 

Pomůcky: CD s libovolnou hudbou

Věk dětí: 4+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Určitě každý z vás byl alespoň jednou v zoologické zahradě. My nemusíme nikam chodit a na zvířátka ze zoo, a nejen na ně, si zahrajeme teď a tady.

Cíl: představivost a fantazie 

Popis hry 

Děti se volně chůzí pohybují po herním prostoru za doprovodu hudby. Paní učitelka hudbu vypne a zavolá: „Slon!“ Všechny děti na tento povel ztvární slona i s jeho přirozeným zvukem. Poté se paní učitelka může dětí ptát na specifické otázky spojené s životem slona, např. „Víte děti, v jakém světadílu žije slon? Víte, čím se sloni živí? Můžeme slona potkat jinde než v Africe?“ aj. Hra pokračuje dál ztvárněním jiného zvířete. 

Závěr 

Všechny tyto hry se mi v práci s předškolními dětmi velice osvědčily. Děti mají pohyb rády a jsou natěšeny na každou další hru, kterou pro ně připravím. O několik postřehů se s vámi rád podělím. Při tanečně pohybové hře „Kouzelný kruh“ bylo zajímavé sledovat, jak každé dítě rozlišnými pohyby a tanci vnímá reprodukovanou hudbu. U hry „Kouzelný loupežník“ bych se neobával hrát hru i s více dětmi (hra se díky pěti zaklínání u každého dítěte natáhne), protože je tato hra velice baví a vůbec vám nebude díky zájmu dětí připadat dlouhá. Zajímavé je, že název „Kouzelný loupežník“ si děti u této hra vymyslely samy.

U hry „Jede, jede vlak“ doporučuji dbát na to, aby děti tuto hru nepojaly jako závod. Tato hra je úžasná na zkoordinování pohybů dětí. Při hře „Z hnízda do hnízda“ mne mile překvapilo, že děti opravdu neměly potřebu podvádět a vajíčka odnášely ze soupeřova hnízda po jednom. Když jsme hráli hru „Na zvířátka“, tak mne velice mile překvapilo, jakou mají děti fantazii při ztvárnění různých zvířátek. Tuto hru jsem hrál s patnácti dětmi a ve čtyřiceti procentech případů ukázal každý slona jinak. 

Věřím, že se vám tyto pohybové hry budou líbit a že s nimi u dětí budete slavit veliký úspěch.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek