Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Víš, kde bydlí zvířátka?

Ikona prakticky

Víš, kde bydlí zvířátka?

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: Naďa Kudrnáčová
Anotace: Autorka představuje prezentaci určenou pro děti ve věku 3 - 5 let. Prezentace je zaměřena na získávání poznatků týkajících se živočichů a jejich zařazení do prostředí, ve kterém žijí. Ústředním tématem prezentace je osvojit si poznatky o rozmanitosti živočišných druhů.

Autorka dětem prostřednictvím zábavné práce s médii dává příležitost k samostatnému vyvození nových zkušeností a poznatků. Prezentace je pro děti zajímavá a manipulace s ní jednoduchá.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
  2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  3. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

První část prezentace seznamuje děti s živočichy žijícími ve vodě, druhá s živočichy žijícími v lese, třetí se zvířaty na dvorku a čtvrtá s zvířátky v ZOO. Prezentace je ukončena rozmanitým výčtem živočichů.
Práce s prezentací je jednoduchá a pro děti zábavná.

Děti odpovídají na otázku kliknutím na ikonu trubky pod obrázkem živočicha, který je dle jejich mínění správnou odpovědí na otázku. Pokud je odpověď správná, ozve se potlesk, je-li tomu naopak, ozve se třeskot skla.

Kladem příspěvku je, že děti mají při označení příslušné ikony zpětnou vazbu o správnosti odpovědi v podobě zvukového výstupu. S prezentací je možné dále pracovat, například vládat nové karty dle potřeb pedagoga.Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitzip921 kBPrezentace - Víš, kde bydlí zvířátka?
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 31. 05. 2007
Zobrazeno: 18082krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KUDRNÁČOVÁ, Naďa. Víš, kde bydlí zvířátka?. Metodický portál: Články [online]. 31. 05. 2007, [cit. 2020-07-05]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/1407/VIS-KDE-BYDLI-ZVIRATKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.