• umět sladit pohyb s rytmem
 • spolupracovat při hudebně pohybových hrách
 • reagovat na pokyn učitelky
 • umět reprodukovat píseň
 • mít poznatky o přírodě
 • Věková skupina: 4 - 6 let" />
 • umět sladit pohyb s rytmem
 • spolupracovat při hudebně pohybových hrách
 • reagovat na pokyn učitelky
 • umět reprodukovat píseň
 • mít poznatky o přírodě
 • Věková skupina: 4 - 6 let" />
 • umět sladit pohyb s rytmem
 • spolupracovat při hudebně pohybových hrách
 • reagovat na pokyn učitelky
 • umět reprodukovat píseň
 • mít poznatky o přírodě
 • Věková skupina: 4 - 6 let" /> Včelka

  Zobrazit na úvodní stránce článků

  Na začátek článku

  Ikona prakticky

  Včelka

  Ikona inspiraceIkona kratkodobe
  Autor: Iva Burešová
  Anotace: Charakteristika integrovaného bloku: Prostřednictvím tématu se blíže seznámit se životem včel (rozšířit si poznatky o přírodě). Naučit se novou píseň, hrát na doprovodné nástroje.

  Očekávané výstupy:

  • umět sladit pohyb s rytmem

  • spolupracovat při hudebně pohybových hrách

  • reagovat na pokyn učitelky

  • umět reprodukovat píseň

  • mít poznatky o přírodě

  Věková skupina: 4 - 6 let
  Podpora výuky jazyka:
  Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
  2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
  Očekávaný výstup:

  Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

  Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
  Průřezová témata:

  Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

  Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
  Organizace prostorová: Školní třída
  Klíčová slova: hudebně pohybové hry, povídka


  Charakteristika integrovaného bloku: Prostřednictvím tématu se blíže seznámit se životem včel (rozšířit si poznatky o přírodě). Naučit se novou píseň, hrát na doprovodné nástroje.
  Očekávané výstupy:

  • umět sladit pohyb s rytmem
  • spolupracovat při hudebně pohybových hrách
  • reagovat na pokyn učitelky
  • umět reprodukovat píseň
  • mít poznatky o přírodě

  Věková skupina: 4 - 6 let


  Formy vzdělávání

  • motivace povídkou
  • rozhovor
  • rozezpívání
  • nácvik písně po nádechových částech
  • doprovod klavíru
  • dirigování učitele
  • pohybový doprovod

  Pomůcky

  • text povídky
  • klavír
  • noty písně Včelka (Zpěvník Maličká su)
  • doprovodné hudební nástroje
  • potřeby k VV (v případě výtvarného vyjádření)

  Dílčí cíle vzdělávacích oblastí

  • dítě a jeho tělo - rozvoj a užívání všech smyslů, rozvoj pohybové dovednosti
  • dítě a jeho psychika - společné rozhovory, rozvoj schopnosti vytvářet si citové vztahy k okolí
  • dítě a společnost - rozvoj kulturně estetických dovedností
  • dítě a svět - rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách, rozvoj pocitu sounáležitosti s živou přírodou
  Motivační příběh

  Za devatero horami a devatero řekami, na rozkvetlé louce plné voňavých květin stál krásný dřevěný úl. Bydlela tu velká včelí rodina. Byla zde královna, která se starala o narození nových včeliček, o to, aby se v úlu měli všichni rádi a aby každý řádně dělal svoji práci. Královna měla v úlu mnoho nápadníků, kterým se říkalo trubci. Ti nepracovali a dokonce se nechávali od ostatních včeliček i krmit. Prostě nedělali nic jiného, než se celý den parádili, aby se královně líbili.

  V úlu bydlely samé pilné včeličky. Mladé včelky - mladušky - zůstávaly v úlu a celý den se staraly o včelí miminka, královnu a trubce. Také vyráběly z přineseného nektaru med, který chránily proti nepřátelům, jakými jsou vosy a sršni, protože ti med neumí vyrobit, a proto jej chtějí včelkám vzít.

  Starší včely, kterým se říkalo dělnice, létaly po louce z květiny na květinu a sály z květů sladkou šťávu zvanou nektar. Ten pak přinášely do úlů, kde z ní mladušky vyráběly med. A jak tyto včely dělnice létaly z květiny na květinu, měly nožičky samý pyl. To je takový žlutý prášek z květů. Neustálým přelétáváním z květiny na květinu tento pyl smíchaly a všechny květy tak opylovaly. Z květů vyrostla semínka, která ptáčci roznesli po louce. Semínka zapadla do hlíny a vyrostly z nich nové krásné květiny. A tak to šlo stále dokola. Až jednoho dne se mladá včelka rozhodla, že se podívá do světa. V nestřeženém okamžiku vylétla z úlu a... o tom, jak to s včelkou bylo dál, zpívá jedna krásná písnička.

  Vlastní předvedení písně

  • předehra na klavír
  • zpívání učitelky
  • děti poslouchají

  Rozhovor o obsahu písně

  • Děti, proč myslíte, že ulétla mladá včelka z úlu?
  • Myslíte, že by motýl mohl včelce ublížit?
  • Umí včelky mluvit?
  • A motýli?
  • Vrátila se včelka zpět do úlu?
  • Líbila se vám písnička o včelce?
  • Tak se ji všichni společně naučíme.
  Rozezpívání

  Děti se postaví (hlídáme správný postoj), dýchání, rozezpívání na slabiky ma, mo, na, la.

  Přípravné cvičení, při němž děti vytleskávají rytmus

  Děti tleskají a plácají rukama do stehen.

  Nácvik písně

  Nacvičování po nádechových částech, nejprve na jednotlivé slabiky la, ma, chy... apod. (učitelka vše nejprve předvede, děti po ní opakují, potom učitelka doprovází zpěv na klavír a zároveň diriguje). Nacvičujeme melodii na slabiky. Vhodné je zařazení různých hudebních hrátek pro procvičení čisté melodie jako vče - la, vče - la nebo slun - ce, slun - ce). Teprve po důkladném zvládnutí melodie přidáváme slova.

  Zpívání celé písně

  Předehra, učitelka doprovází hrou na klavír. Možno střídat po skupinách (chlapci a děvčata, děti ve svetru, s hnědými vlasy, v modrých kalhotách...)

  Pohybový doprovod

  Včelky létají z květu na květ, na zahrádky, květinovou louku.
  U našeho krásného úlu byla voňavá louka plná květin. Včelky sem létaly každý den, z květiny na květinu, sbíraly nektar a také si hrály. A jak si hrají včelky? Pojďte děti, zkusíme to jako ony.

  Děti vytvoří dva kruhy - vnější a vnitřní. Drží se za ruce, postupují volně v kruhu a zpívají píseň Včelka - Na zahrádce pod jabloní, motýlek tam včelku honí - a na slova "hned, hned, hned" se postaví proti sobě a tleskají. Na slova "dej mi včelko med" tleskají vzájemně do dlaní kamaráda. Na další slova "hned, hned, hned" dají ruce v bok a při verši "dej mi včelko med" hrozí prstíkem. U dalších slok se pohyb opakuje. Děti střídají každou sloku, mění směr chůze v kruhu.

  Hra s doprovodnými hudebními nástroji

  Včelky sbírají med nejenom na louce, ale i v lese. A naše malá zvědavá včelka zaletěla také do lesa. A jak to vypadá v takovém lese?

  Děti si rozdají doprovodné hudební nástroje - ozvučná dřívka, xylofon, bubínky, PET láhev s vodou, zobcové flétničky. Učitelka vypráví:

  Za devatero horami, devatero řekami, nedaleko našeho krásného úlu byl kouzelný les. Právě začalo svítat a kouzelný les se pomalu probouzel do krásného dne.

  Do děje se postupně zapojují všechny nástroje, které učitelka představuje a zároveň říká, co znázorňují.

  Bylo slyšet potůček, jak teče, bublá, přeskakuje kamínky (Pet lahve do půlky naplněné vodou, bublání do sklenice s vodou a brčkem ), rozednívá se a na trávu i květinky padá rosa (xylofon ), potichounku je slyšet zpěv ptáků (2 flétničky - vrchní díl dlaní přikrýváme a odkrýváme spodní otvor), vrcholky stromů se začíná prodírat hřejivé sluníčko (triangl ) a už je slyšet ťukání datla (dřevěné drhlo), i ostatní ptáci se přidali (další 2 flétničky jsou rozložené, používá se pouze horní díl), rákosím se prodírá kačenka (vajíčka, rumba koule...) a v dálce je slyšet klapot mlýna. Mlynář mele obilí (ozvučná dřívka, dřevěný blok).

  Dle nástrojů lze zapojit do děje cokoli, co se hodí do daného příběhu. Například může jít do lesa dřevorubec, může pískat, řezat pilou, proběhne kůň, kvákají žáby u tůňky...

  Po chvíli sluníčko začne pomalu zapadat. Mlynář přestane pracovat a jde spát, mlýn ztichne, ptáčci i les jde pomalu spát, voda je slyšet méně a méně a méně...

  Hra s písničkou

  Děti zpívají a zároveň hrají hru Škatulata, batolata, hejbejte se. Zpívají již naučenou písničku Včelka, učitelka diriguje. Ve chvíli, když přestane dirigovat (kdekoli v písni), děti se musí postavit na značky nebo si sednout na židli (značek a židlí je stejný počet jako dětí). Záměrem této hry není najít vítěze, ale upevnit nácvik písně a zároveň procvičit pozornost, rychlou reakci na dohodnutý povel).

  Závěrečná reflexe

  • hodnocení, co se dětem líbilo a co ne
  • mezipředmětové vztahy - celý projekt lze doplnit kresbou i malbou včely a květin i mnoha pohybovými hrami s námětem včela a příroda, pracovními listy, vycházkou, povídáním o včelách a o jaře
  Anotované odkazy:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
  Přiřazené DUM:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
  Přiřazené aktivity:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám
  INFO
  Publikován: 30. 05. 2007
  Zobrazeno: 27149krát
  Hodnocení příspěvku
  Hodnocení týmu RVP:
  Hodnocení článku : 0

  Hodnocení uživatelů:
  Hodnocení článku :
  Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

  zatím nikdo Hodnocení článku : 5
  zatím nikdo Hodnocení článku : 4
  zatím nikdo Hodnocení článku : 3
  zatím nikdo Hodnocení článku : 2
  zatím nikdo Hodnocení článku : 1
  Jak citovat tento materiál
  BUREŠOVÁ, Iva. Včelka. Metodický portál: Články [online]. 30. 05. 2007, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/1404/VCELKA.html>. ISSN 1802-4785.
  Licence Licence Creative Commons

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


  Komentáře
  Příspěvek nebyl zatím komentován.
  Vložit komentář:

  Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.