• umět rozlišovat barvy
 • vypravovat dle posloupnosti děje
 • ovládat koordinaci ruky a oka
 • Předpokládaný časový rozsah: 1 týden
  Věková skupina: 3 - 6 let" /> O Červené Karkulce

  Zobrazit na úvodní stránce článků

  Na začátek článku

  Ikona prakticky

  O Červené Karkulce

  Ikona prikladIkona kratkodobe
  Autor: Iveta Liedlová
  Spoluautor: Lenka Ryjáčková
  Anotace: Charakteristika integrovaného bloku: Vzdělávací obsah ŠVP jsme rozpracovali do měsíčních bloků, které jsou dále členěny na týdenní podtémata. Celý proces učení vedeme pohádkovou formou, a to doslova. Vždy se snažíme o naplňování cílů prostřednictvím vybraného mystického příběhu.

  Očekávané výstupy:

  • umět rozlišovat barvy

  • vypravovat dle posloupnosti děje

  • ovládat koordinaci ruky a oka

  Předpokládaný časový rozsah: 1 týden

  Věková skupina: 3 - 6 let
  Podpora výuky jazyka:
  Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
  2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
  Očekávaný výstup:

  Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

  Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
  Průřezová témata:

  Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

  Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
  Organizace prostorová: Školní třída
  Klíčová slova: týdenní program, rozlišování barev, vypravování dle posloupnosti děje
  Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

  Cíl výuky:

  •rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, mluvený projev, vyjadřování); •rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu; •osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka a další formy sdělení.


  Charakteristika integrovaného bloku: Vzdělávací obsah ŠVP jsme rozpracovali do měsíčních bloků, které jsou dále členěny na týdenní podtémata. Celý proces učení vedeme pohádkovou formou, a to doslova. Vždy se snažíme o naplňování cílů prostřednictvím vybraného mystického příběhu.
  Očekávané výstupy:

  • umět rozlišovat barvy
  • vypravovat dle posloupnosti děje
  • ovládat koordinaci ruky a oka

  Předpokládaný časový rozsah: 1 týden
  Věková skupina: 3 - 6 let


  Jsme dvoutřídní škola, přičemž jedna třída je speciální - pro děti s vadami řeči, proto se snažíme o větší důraz na jazykovou a řečovou průpravu. Obě třídy jsou smíšené, a tak mají své místo i kontaktní a didaktické hry. Zapojujeme nejen všechny děti, zaměstnance školy, ale i rodiče.

  Pedagogické záměry:

  Pro vhodné upevnění všech dovedností a návyků se snažíme o vícesmyslové poznávání - nejlépe je vše si zkusit, zahrát, poslechnout, vidět. Pro děti je každá změna vítaná a obohacující. Prostý námět - pohádku o Červené Karkulce - jsme rozpracovali do týdenního programu.

  Dílčí vzdělávací cíle:

  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, mluvený projev, vyjadřování);
  • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu;
  • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka a další formy sdělení.

  Nešlo jen o rozvoj jazyka a řeči, jak by se mohlo na první pohled zdát. Naším dalším cílem bylo učit děti rozlišovat barvy, skládat puzzle s procvičením jemné motoriky, zachovávat posloupnost při skládání obrázkového seriálu apod. Konkrétní cíle tematického celku:

  • rozlišování barev;
  • vypravování dle posloupnosti děje;
  • procvičování jemné motoriky.

  Realizace tématu:

  V pondělí jsme si promítli pohádku O Červené Karkulce. S dětmi ve třídě jsme se dohodli, že si uděláme červené úterý. Samozřejmě jsme zapojili i rodiče, a tak se to v úterý všude jen červenalo - trička, tepláky, ponožky, některé holčičky měly i červené gumičky a sponky ve vlasech. Ráno byly připraveny puzzle s Červenou Karkulkou, ale také leporela a knížky s obrázky na stejné téma. Při komunitním kruhu jsme si vzali červený míček a každý, ke komu se dostal, jmenoval jednu věc, která je červená. Při druhém kole jsme postupně vyprávěli pohádku O Červené Karkulce - mluvil jen ten, kdo držel míček.

  Další aktivitou dětí bylo najít předmět s červenou barvou, následovala paměťová hra "Čí je to". V kruhu jsme si jednotlivé předměty představili - vybrala jsem si panenku. To je panenka Aničky... Poté jsme se rozešli na koberci a předměty si vyměňovali, ale vždy jsme říkali, čí byl předmět původně. Po chvíli učitelka hru zastavila, sedli jsme si zpět do kroužku. Každý řekl, čí má předmět, původní majitel to potvrdil.

  Poté jsme vyprávěli pohádku o Červené Karkulce znovu a předmět jsme zapojili do děje, např. "Karkulka si vzala s sebou panenku, aby jí cestou nebylo smutno". Po uklizení předmětů jsme si přinesli židličky a zahráli si hru "Dobrý den, Karkulko". Pravidla - jedno dítě je Karkulka a odpovídá ostatním na otázky:

  • Děti - "Dobrý den, Karkulko, kam jdeš?"
  • Karkulka - "Jdu nakoupit."
  • Děti - "A je to daleko?"
  • Karkulka - "Pět kroků." (děti jdou pět kroků mezi židličkami a ptají se znovu)
  • Karkulka - "Já nejsem Karkulka, já jsem zlý vlk." (posadí se na jednu židli spolu s ostatními dětmi, na koho židle nezbude, je Karkulka)

  Když se děti vystřídaly, přešly se židličkou ke stolku, kde na ně čekala omalovánka Karkulka ze souboru Obrázkové pohádky - logo. Vybarvily si šest obrázků, rozstříhaly je a nalepily na stránky připravené "knížky", tak jak jdou za sebou. Kdo uměl, sám si knihu podepsal, ostatním pomohla paní učitelka - předepsala tužkou písmena, která si pak děti obtáhly fixem. Hra s pryžovými písmeny je u dětí oblíbená, zejména jejich následné hledání v leporelu Abeceda. "Práce" to byla náročná, ale odměnou byla pohádka, kterou učitelky společně zahrály dětem - nechyběla chlupatá vlčí hlava, čepeček a babička s brýlemi, s myslivcem musela pomoci paní uklizečka. Pohádka měla velký úspěch a děti si ji hrály samy po celý zbytek týdne.
  A jak jsme si poradili s polykáním babičky a Karkulky? Vlk měl nasazený padák (vlastní výroby - dá se přetáhnout přes hlavu a dětem vůbec nevadilo, že je jen "schoval"). Dnes už si děti zpívají i písničku "Šla Karkulka černým lesem" a umí veršovanou pohádku O Karkulce. Nezbytnou pomůckou byla i loutka Karkulky (zakoupená v obchodě - při přetažení sukénky se objeví babička a z druhé strany vlk).

  Navazovali jsme na téma "Jak vzniká kniha", které se týkalo výroby papíru a jeho zpracování, při němž jsme využili metodický materiál Co z čeho vzniká (Moutanex - 1. téma - Dřevo) a povídali si o významu právě probíhající soutěže ve sběru starého papíru. Náměty her jsme čerpali ze školení o tvořivé dramatice. Projekt se dále rozvinul v tvorbu vlastní pohádky, kterou děti doprovodily kresbou postav i dějovými obrázky. Vymýšleli jsme rýmy a krátká říkadla - inspirováni besedou v knihovně na toto téma. Procvičovali jsme i logopedická říkadla, rozlišovali jsme hlásku na začátku slova a hledali další se stejným počátečním písmenem i s využitím obrázků.

  Použitá literatura:
  Hrubín,F.: Dvakrát sedm pohádek. Praha: Albatros, 1969.
  Chvátalová, V.: Obrázkové pohádky - soubor volných pracovních listů k rozvoji řeči. Praha: Babylon, 1995.
  RVP pro předškolní vzdělávání

  Reflexe:

  Navazovali jsme na téma "Jak vzniká kniha", které se týkalo výroby papíru a jeho zpracování, při němž jsme využili metodický materiál Co z čeho vzniká (Moutanex - 1. téma - Dřevo) a povídali si o významu právě probíhající soutěže ve sběru starého papíru. Náměty her jsme čerpali ze školení o tvořivé dramatice. Projekt se dále rozvinul v tvorbu vlastní pohádky, kterou děti doprovodily kresbou postav i dějovými obrázky. Vymýšleli jsme rýmy a krátká říkadla - inspirováni besedou v knihovně na toto téma. Procvičovali jsme i logopedická říkadla, rozlišovali jsme hlásku na začátku slova a hledali další se stejným počátečním písmenem i s využitím obrázků.
  Anotované odkazy:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
  Přiřazené DUM:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
  Přiřazené aktivity:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
  Nahlásit příspěvek
  INFO
  Publikován: 11. 05. 2007
  Zobrazeno: 18787krát
  Hodnocení příspěvku
  Hodnocení týmu RVP:
  Hodnocení článku : 0

  Hodnocení uživatelů:
  Hodnocení článku :
  Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

  zatím nikdo Hodnocení článku : 5
  zatím nikdo Hodnocení článku : 4
  zatím nikdo Hodnocení článku : 3
  zatím nikdo Hodnocení článku : 2
  zatím nikdo Hodnocení článku : 1
  Jak citovat tento materiál
  LIEDLOVÁ, Iveta. O Červené Karkulce. Metodický portál: Články [online]. 11. 05. 2007, [cit. 2020-07-04]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/1354/O-CERVENE-KARKULCE.html>. ISSN 1802-4785.
  Licence Licence Creative Commons

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


  Komentáře
  Příspěvek nebyl zatím komentován.
  Vložit komentář:

  Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.