Odborný článek: Strom je domov pro zvířátka
Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Strom je domov pro zvířátka
Odborný článek

Strom je domov pro zvířátka

2. 5. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Miroslava Strakatá

Anotace

Činnosti a hry tohoto integrovaného bloku vychází z celoročního programu naší mateřské školy \\\"Smyslové poznávání přírody\\\" a volně navazuje na předchozí blok \\\"Lesní skřítci\\\". I toto téma poznávaly děti za spolupráce RNDr. Petry Nové z Ochrany fauny České republiky, a to především vlastními prožitky a hrou, přičemž zapojily všechny smysly.

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Činnosti a hry tohoto integrovaného bloku vychází z celoročního programu naší mateřské školy "Smyslové poznávání přírody" a volně navazuje na předchozí blok "Lesní skřítci". I toto téma poznávaly děti za spolupráce RNDr. Petry Nové z Ochrany fauny České republiky, a to především vlastními prožitky a hrou, přičemž zapojily všechny smysly.
Očekávané výstupy:

 • umět pojmenovat části stromu;
 • vytvořit si základní představu o tom, co potřebuje strom ke svému růstu, ke svému životu;
 • poznat a pojmenovat některé druhy stromů;
 • určit a správně přiřadit některé plody, šišky a větvičky k různým stromům;
 • vlastním zkoumáním najít známky života některých živočichů a zvířat obývajících strom;
 • domlouvat se s ostatními a respektovat pravidla.

Předpokládaný časový rozsah: 2 - 3 týdny
Cílová skupina: 3 - 6 let


Od kořenů ke koruně

Pomůcky:

 • nakreslený strom na velkém formátu papíru.

Popis činnosti:

 • Petra připevnila strom znázorněný na papíře na stěnu ve třídě;
 • vyzvala děti, aby si nakreslený strom nejprve pozorně prohlédly;
 • poté si s dětmi povídala, z čeho se strom skládá - koruna, kmen, kořeny, větve, listí, kůra;
 • děti si tak vytvořily základní představu o stromu.

Strom je živý organismus

Pomůcky:

 • obrazový materiál;
 • kniha Obrázky z přírody.

Motivační text:

Všechny děti potřebují ke svému životu jíst a pít. Strom je živý organismus a také potřebuje výživu. Vyživuje se mízou, aby vyrostl do velikosti a síly.

Popis činnosti:

 • na obrázku Petra dětem ukazovala a vysvětlovala způsob života stromu - kořeny přijímají vodu z půdy, voda se dostává kmenem do všech větví a větviček;
 • s pomocí slunečních paprsků produkují listy sladkou mízu;
 • míza se vrací ke křenům, slouží k růstu listů a nového dřeva;
 • velmi důležitá je také kůra stromů - lidé mají po celém těle kůži, která je chrání, stromy mají místo kůže kůru.

Hra na strom

Pomůcky:

 • 3 židličky;
 • kalíšky s vodou;
 • kostkový cukr.

Popis činnosti:

 • na každou židličku si stoupne jedno dítě - představuje korunu stromu, několik dětí si stoupne okolo židliček jako kmen, ostatní děti si sednou roznožmo na zem zády ke kmenu - simulují kořen;
 • děti si podávají kalíšky s vodou od kořenů přes kmen až do koruny;
 • na korunu stromu svítí sluníčko a dává stromu energii - cukr;
 • děti si podávají v opačném sledu kostky cukru od koruny, přes kmen, až ke kořenům;
 • strom tedy ke svému růstu potřebuje vodu a slunce.

Stromy na zahradě a v lese - hra na průzkumníky

Pomůcky:

 • voskové pastely;
 • papíry.

Popis činnosti:

 • vycházka do přírody:
  • před vycházkou si Petra s dětmi zopakovala části stromu, druhy stromů - listnaté a jehličnaté;
  • vysvětlila jim, že stromy mají různý povrch kůry, což my při vycházce prozkoumáme;
 • děti s Petrou a učitelkou začaly hned na zahradě a pokračovaly cestou do lesa:
  • zjišťovaly hmatem strukturu kůry různých stromů - hladká, drsná, více či méně členitá;
  • zrak zapojily při určování barev a odstínů kůry a také se snažily určit například podle barvy kůry, různého druhu jehličí, listí nebo plodů druh stromu (bílá kůra - bříza, listnatý strom, pod kterým jsou spadané žaludy - dub, podle různých druhů šišek hledaly jehličnatý strom, ke kterému patří - smrk, borovice apod.);
 • pro lepší poznání různé struktury kůry si děti zahrály "na malíře":
  • každé dítě - malíř si vybralo v lese libovolný strom;
  • malíři přiložili na kmen "svého" stromu papír, který se snažili pokreslit voskovou pastelkou, čímž se zvýraznila struktura stromové kůry;
  • každý malíř se pokusil určit druh stromu podle dalších znaků - jehličí, listy, plody.

Hra "Stromečku, stromečku, kdo v tobě bydlí?"

Popis činnosti:

 • během vycházky v lese Petra připomněla dětem, že každý strom je živý organismus (opakování, co potřebuje strom ke svému růstu), ale zároveň, že je to domov pro některá zvířátka a živočichy, kteří bydlí v koruně stromu, pod kůrou, v dutinách, pod zemí;
 • my zkusíme při vycházce v lese zjistit, která zvířátka to jsou a v jaké části stromu bydlí (v lese jsme slyšeli zpívat ptáčky a ti si staví hnízda v korunách stromů, stejně tak vidíme často poskakovat na stromech veverku);
 • při vycházce děti prozkoumávají nejen stromy, ale nosí Petře další rozličné přírodniny, na nichž jsou patrny známky života různých živočichů - kůru ze stromu, kde lezl brouček a kde byly zároveň cestičky od dalších broučků a larviček, na pařezu děti objevují slunéčko sedmitečné, vedle stromu si všimnou díry, kterou vyhrabala myš, když spěchala do svého domečku v kořenech stromu;
 • děti si všímají také rostlin, které rostou na stromě - mech, lišejník, jmelí;
 • také mohou upozornit na strom, který má poraněnou kůru.

Pohybová hra "Na ptáčky"

Pomůcky:

 • pracovní listy - labyrint;
 • pastelky;
 • obruč;
 • kuželky;
 • bubínek.

Popis činnosti:

 • učitelka rozdala každému dítěti papír, na kterém byl nakreslený strom, v koruně stromu hnízdo a nad stromem ptáček, který nemohl najít spletitou cestu mezi větvemi ke svému hnízdu;
 • děti pomáhají ptáčkovi najít správnou cestu a pastelkou ji znázorňují;
 • když už všichni ptáčci na papíře své hnízdo našli, zahrají si děti "na ptáčky":
  • v prostoru třídy jsou rozestavěné kuželky, které představují stromy v lese;
  • obruč umístěná uprostřed třídy znázorňuje hnízdo;
  • děti - ptáčci létají po lese mezi stromy (kuželkami) a dávají pozor, aby se jim vyhýbaly a neshodily je;
  • učitelka - strážce lesa dá ptáčkům znamení (ťuknutí do bubínku), že se blíží nebezpečí a všichni ptáčci se musí rychle schovat do bezpečí svého hnízda (obruče);
  • hra se dle zájmu dětí několikrát opakuje.

Výroba stromečku z přírodnin

Pomůcky:

 • přírodniny;
 • lepidlo;
 • tvrdý papír.

Popis činnosti:

 • děti si s učitelkou podle obrázku zopakovaly všechny části stromu;
 • vybraly potřebné přírodniny, které našly v lese a ve skupinkách lepily strom - z kůry kmen, z klacíků kořeny, z větviček korunu;
 • dle vlastních představ dolepovaly drobné šišky nebo listí;
 • hotové výrobky si děti vzájemně prohlédly a vystavily na nástěnku.

Zvířátka, pojďte domů

Pomůcky:

 • pracovní listy;
 • vystřižená zvířátka a živočichové z papíru;
 • lepidlo;
 • pastelky.

Popis činnosti:

 • děti pracují v malých skupinkách, každá skupina dostane větší formát papíru, kde je nakreslený strom od kořenů až po korunu;
 • strom je ale smutný, protože v něm nebydlí žádná zvířátka;
 • děti mají za úkol nastěhovat zvířátka do správného domečku na stromě - například ptáčka, veverku do koruny, housenku na listy, larvičky a broučky pod kůru, datla na kmen, myšku pod zem ke kořenům, pavoučka do pavučiny mezi stromy;
 • děti lepí obrázky jednotlivých zvířátek tam, kam patří;
 • na závěr si děti mohou strom i jeho obyvatele vybarvit.

Labyrint - myšky hledají cestu do svého domečku

Pomůcky:

 • lano;
 • lavička;
 • strachový pytel;
 • švihadla;
 • kuželky.

Popis činnosti:

 • v prostoru třídy je postaven labyrint, kterým musí myšky správně projít, aby se dostaly do svého domečku;
 • cesta lesem není jednoduchá, musí proběhnout mezi pařezy (mezi kuželkami), přelézt kládu (lavičku) a chodbičkou (strachovým pytlem) se dostanou do svého domečku v kořenech stromu.

Strom v různých ročních obdobích

Pomůcky:

 • obrazový materiál stromů ve všech ročních obdobích;
 • kartičky s obrázky souvisejícími s jednotlivými ročními obdobími.

Popis činnosti:

 • při vycházce děti pozorují stromy v jarní přírodě - rašení lístků a pupenů, postupné rozkvétání stromů - a také cítí, jak vše krásně voní; v každém ročním období se ale stromy chovají jinak;
 • děti si ve třídě prohlédnou stromy v jednotlivých ročních obdobích a popisují, co se s nimi děje na jaře, v létě, na podzim a v zimě:
  • na koberci mají rozložené kartičky obrázkem dolů;
  • každé dítě si vezme obrázek, prohlédne si ho a snaží se přiřadit ke stromu se stejným ročním obdobím - například kvetoucí pampelišky, spadané listí, zasněžená větvička, větvičky s třešněmi.

Druhy stromů

Pomůcky:

 • obrázky různých stromů, plodů, listů a jehličnatých větviček;
 • nasbírané přírodniny z lesa;
 • obrázky obkreslené kůry.

Popis činnosti:

 • děti poznávají a určují stromy, které rostou v okolí mateřské školy, nejprve opět vlastními zkušenostmi;
 • na zahradě s učitelkou poznávají stromy listnaté - jabloň, hrušeň, švestka, třešeň, líska a ořešák;
 • učitelka upozorňuje na různý tvar listů, děti doplňují, které plody na konkrétních stromech rostou;
 • vycházka pokračuje do lesa, který je hned vedle školky;
 • učitelka dětem připomene, že v lese rostou stromy jehličnaté i listnaté;
 • děti za pomoci učitelky určují stromy, které během vycházky v lese vidí - smrk, borovice, jedle, modřín, dub, buk, bříza;
 • v lese nasbírají různé přírodniny;
 • své poznatky si děti zopakují ve školce pomocí obrazového materiálu;
 • jmenují druhy stromů a přiřazují správné obrázky plodů, jehličí nebo listů, přidávají přírodniny, které nasbíraly v lese, snaží se správně přiřadit své obrázky kůry k jednotlivým stromům.

Proč potřebujeme stromy a jak je můžeme chránit

Pomůcky:

 • obrázky špatného a správného chování lidí v lese;
 • skřítci na papíře.

Popis činnosti:

 • děti přišli navštívit dva lesní skřítci, jeden hodný a usměvavý, který chrání přírodu, druhý zlý, zamračený, který přírodě vůbec nerozumí;
 • oba skřítci dětem přinesli obrázky různého chování lidí v lese, ale obrázky se pomíchaly;
 • zkusíme obrázky roztřídit:
  • obrázky, na kterých je patrné špatné chování lidí v lese (rozdělávaní ohně v lese, pohazování papírků a jiných odpadků, rytí do kůry stromů apod.), přiřazují děti ke zlému zamračenému skřítkovi;
  • obrázky, na kterých se lidé chovají v lese správně, přiřazují k hodnému usměvavému skřítkovi;
  • chování lidí na obrázcích se snaží popsat a zdůvodnit - proč se máme chovat k přírodě šetrně;
 • další nápady dětí, jak bychom se měli chovat v lese a čím mu můžeme prospět;
 • děti postupně získávají pocit sounáležitosti s přírodou, učí se chápat, že svým chováním mohou přírodu chránit, ale také ji ničit, učí se rozlišovat a chápat dobré a špatné chování, procvičují si komunikační schopnosti, logické myšlení.

Hodnocení dětí

Během tohoto tematického celku získaly děti bližší a ucelenější poznatky o stromech a jejich životě. Uvědomují si souvislost mezi živou a neživou přírodou a učí se vážit si života ve všech jeho formách. Vzhledem k tomu, že naše mateřská škola je situována uprostřed krásné přírody na kraji lesa, využíváme co nejvíce praktické ukázky a vlastní prožitky dětí k poznávání přírody, a tím navozujeme citlivý vztah k ní. Přesvědčili jsme se, že tímto způsobem se posilují přirozené poznávací city, děti projevují radost a nadšení z vlastního poznávání, čímž si získané poznatky a dovednosti lépe zafixují.

Literatura:

STRAKATÁ, M.: Strom je živý domov. Informatorium: časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v MŠ a ŠD. Květen 2007, roč. XIV., s. 18 - 19.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Miroslava Strakatá

Hodnocení od uživatelů

Andrea Matajová
10. 3. 2016, 12:06
Moc Vám děkuji za sdílení výborně zpracovaného tématu. Využiji dnes na kroužku :) 

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída

Nutné pomůcky:

přírodniny, lepidlo, tvrdý papír, pracovní listy, vystřižená zvířátka a živočichové z papíru, pastelky, lano, lavička, strachový pytel, švihadla, kuželky, obrazový materiál stromů ve všech ročních obdobích, kartičky s obrázky souvisejícími s jednotlivými ročními obdobími