Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Náměty k výuce angličtiny

Náměty k výuce angličtiny

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Vladimíra Hořejší
Autorka uvádí konkrétní náměty různých aktivit vhodných pro seznamování dětí v mateřské škole se základy anglického jazyka.
Motivace k vytvoření programu

Vzhledem k dnešní nezbytnosti znalosti anglického jazyka jak v osobním, tak zejména později v pracovním životě, bychom v naší mateřské škole rádi formou her, příběhů a různých forem dramatizace pomohli dětem seznámit se se základy angličtiny, získat k ní a dalšímu učení se jazyku kladný vztah. Chceme děti naučit vnímat výuku angličtiny jako zcela přirozenou potřebu, jako součást života, každodenních radostí i starostí. Proto je součástí našeho školního vzdělávacího programu jednoduchý program seznamování dětí se základy angličtiny. Je určen pro děti nejstarší, tj. ve věku od pěti let. Realizován je bezplatně.

Obsah vzdělávacího programu

Obsahem programu je nabídka nejrůznějších aktivit, které vycházejí z běžných činností a příležitostí a které umožňují učitelce i dětem komentovat je či při nich komunikovat anglicky. Jedná se zejména o různé smyslové a psychomotorické hry probíhající v cizím jazyce (např. pexeso, puzzle), o artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry (např. hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti). Využíváme i hry a činnosti zaměřené na cvičení paměti, nejrůznější rytmické, pohybové, hudebně-pohybové aktivity, námětové hry, manipulační aktivity, běžné výtvarné či hudební činnosti apod. Dále uvádíme konkrétní příklady:

 • hry z obrázkovými kartami či předměty - děti se seznamují s novými výrazy za pomoci obrazových karet a názorných předmětů v různých situacích;
 • obíhačka (run around) - děti běhají v kruhu po podlaze kolem rozložených karet, na smluvený signál si vybírají obrázek a říkají výraz anglicky - různé obměny hry;
 • "We are animals" - děti mají za úkol přejít třídu dle instrukcí ("Now we are snakes" - plazí se jako hadi), vybrat si z nabídky karet a pohotově vyslovit anglický výraz;
 • "Mr. Stork" - hra "Pan čáp ztratil čepičku" - učitelka říká: "Mr. Stork lost his cap and the cap was blue/green/red..." - děti hledají po třídě určenou barvu;
 • Happy/sad - učitelka rozhází po koberci malé papírové obličejíčky (šťastný, nešťastný, smutný), děti běhají a dle pokynů se staví na zadaný obličejík a říkají: "I am happy/sad...;
 • "What colour is it?" - děti házejí barevnou kostkou a odpovídají na otázku, nejprve pouze výrazem, později celou větou;
 • říkadla, tanečky a písničky (lze použít různé učebnice a materiály);
 • dramatizace, hraní rolí (např. kooperativní činnosti ve dvojicích a ve skupinkách, děti inscenují různorodé krátké rozhovory, dramatizace jednoduchých pohádek - "Boudo, budko" - využití otázky "Who are you?", "O řepě" - pojmenovávání účinkujících lidí a zvířátek);
 • využívání různých obrazových materiálů, encyklopedií a dalších médií;
 • poslech jednoduchých textů (čtených či reprodukovaných);
 • konkrétní operace s materiálem (tvary, kostky, předměty, obrazové karty apod.) např. třídění - fruit/vegetable, animal/person, přiřazování - red colour/strawberry, cherry, apple..., animals - dog, cat, horse..., fruit - lemon, orange, banana...);
 • hry využívající mimické vyjadřování nálad - jedno dítě předvádí např. úsměv, pláč, hněv, ostatní děti výrazy anglicky pojmenovávají;
 • využívání metodických pracovních listů z učebnice ENGLISH FOR CHILDREN;
 • seznamování s číselnými pojmy - počítání do deseti, využití písniček a říkanek z učebnice ENGLISH FOR CHILDREN, poslech audio kazet z ENGLISH JUNIOR, počítání předmětů (zvířátek, dvojic v pexesu, holčiček, kluků...);
 • pokyny k různým úkonům, např. hra "Simon says" (jde o to, aby děti porozuměly příkazům typu "sit down, lie down, stand up, toutch your nose..." a správně je vykonaly, ale pouze v případě, že je výraz řečen celou větou "Simon says sit down"; pokud příkaz není řečen celou větou, děti na něj nereagují);
 • hry s drobnými předměty - děti sedí v kruhu a manipulují s různými hračkami a předměty, např. zvířátky, barevnými kostkami, pastelkami, korálky dle pokynů - "Give me a dog, take me a red cube, show me..."
Závěr

Takto vedenou výukou neposkytujeme dětem pouze jazykové vzdělávání, ale naplňujeme celou řadu očekávaných výstupů z RVP PV. Např.:

 • učit se nová slova a aktivně je používat;
 • naučit se zpaměti krátké texty;
 • správně vyslovovat a ovládat tempo, dech, intonaci;
 • porozumět slyšenému;
 • odpovídat na otázky;
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost;
 • spolupracovat s ostatními;
 • dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát fair;
 • zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace;
 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou.

Domníváme se proto, že program seznamování dětí se základy angličtiny lze dobře začlenit do školního vzdělávacího programu a že uvedené cizojazyčné aktivity rozšiřují a obohacují spektrum jejich nabídky. Lze je využít ke vzdělávání dítěte ve všech oblastech.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek