Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Výuka angličtiny s kocourem Vavřincem

Výuka angličtiny s kocourem Vavřincem

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Lucie Poslušná
Seznámení s publikací "Pohádková angličtina s kocourem Vavřincem", pomocí níž se mohou předškolní děti hravou formou seznamovat s cizím jazykem.

Pohádková angličtina s kocourem Vavřincem je určena předškolním nebo školním dětem pro seznámení se s cizím jazykem. Motivačním a společným prvkem je kocour Vavřinec, který je mnoha dětem známý z různých pohádkových příběhů. V publikaci se objevují i další pohádkové postavy. Hravou formou se děti učí a procvičují anglická slovíčka a fráze z pohádky. Každá "lekce" nabízí možnost rozvoje dítěte i z hlediska jiných kompetencí (dovedností, schopností, hodnot a vědomostí). V textu jsou pak v rámci pohádkových témat nabízeny i aktivity a činnosti dalších oblastí rozvíjejících logické myšlení, jemnou motoriku, matematické myšlení, hudební a výtvarné dovednosti.

Cvičení z učebnice lze začlenit do programu vzdělávání v mateřských školách. Při každodenních činnostech, kdy děti například vyrábějí maňásky, cvičí, kreslí, mohou procvičovat anglická slovíčka či fráze. V knížce naleznete i nápady na dlouhodobější projekty - např. shromažďování přírodních materiálů pro různá roční období a jejich popis v angličtině nebo sázení rostlinek a sledování, jak rostou. V učebnici také najdete mnoho námětů na výrobu předmětů z různých materiálů, kreslení, vystřihování a také na propojení pohybu se zpěvem. Do jednotlivých témat či projektů, které děti v mateřské škole plní, lze tedy začlenit i výuku angličtiny, aniž by to od učitelek vyžadovalo náročnou přípravu a oddělovalo výuku angličtiny od ostatních běžných činností ve školce.

Věk, ve kterém se začíná s výukou cizího jazyka, se neustále snižuje a v dnešní době je běžné, že se děti s cizím, převážně anglickým jazykem, setkávají již v mateřských školách. Stále ještě ale není dost materiálů k výuce, paní učitelky shánějí písničky a říkanky, a i když existují učebnice angličtiny pro předškolní děti (např. Playway to English od H. Puchty a G. Gerngrosse, CUP), mnohdy od nich odradí jejich cena či fakt, že k nim nebývá česká metodická příručka a ne všechny učitelky jsou na takové jazykové úrovni, aby mohly používat "teacher's book" v angličtině. Právě z tohoto důvodu by mohla pomoci nová učebnice pro předškolní děti, kterou vydalo nakladatelství Computer Press pod názvem Pohádková angličtina s kocourem Vavřincem.

Učebnice sestává ze 2 dílů po 10 lekcích, které vydají na cca 80 vyučovacích hodin. Každý díl má cca 160 plně barevných stran. Lekce lze rozdělit i na kratší části, např. 15 minut denně. Každá lekce se skládá z následujících částí:

 • Lekce začíná dětem dobře známou pohádkou ve formě komiksu, tuto pohádku mohou sledovat jak anglicky, tak i česky. Anglická verze je na audio CD, které je součástí učebnice. Přestože je v pohádkách použitý složitější jazyk, díky české verzi a obrázkům (kresleným paní ilustrátorkou Věrou Faltovou, jejíhož Barbánka i Vavřince, který provází tuto učebnici, znají nejen dnešní děti, ale i jejich rodiče) jsou děti schopné pohádkám porozumět. Z vlastní zkušenosti vím, že děti pohádky stále znovu a znovu poslouchají a byť nerozumějí každému slovu, naučí se nazpaměť celé fráze, které budou schopné využít později.
 • Dále následuje prezentace slovní zásoby vycházející z tématu naznačeného v pohádce a frází, často tvořících jednoduchý rozhovor.
 • Nakonec si děti vše procvičí v deseti cvičeních, která vycházejí z teorie "multiple intelligences", tedy z teorie, že každé dítě si učivo zapamatuje jiným způsobem, někdo si je musí zapsat, jiný slyšet, další "osahat" atd. Daná látka se tedy procvičuje různými způsoby, které navíc napomáhají rozvoji logických a matematických dovedností, motoriky, výtvarné a hudební výchovy, a dá se zařadit do běžných projektů, kterými se děti v mateřské škole zabývají. V neposlední řadě se děti naučí v každé lekci znát jedno písmeno abecedy a psát ho hůlkovým písmem. Slovíčka i fráze probírané v předešlých lekcích se znovu objevují v lekcích dalších, aby si děti upevnily jejich znalost a uvědomily si jejich použití v jiném kontextu.

Na konci knihy je kromě seznamu slovíček, přepisu poslechových cvičení a notového zápisu použitých písniček i příloha s vystřihovánkami a závěrečná hra, na kterou se děti v průběhu celé učebnice připravují.

Kromě audio CD namluveného rodilými mluvčími je součástí 2. dílu učebnice CD-ROM, na kterém si děti dále prohlubují znalosti dané látky, učí se pracovat s počítačem a v mnoha cvičeních se učí poznávat i svět kolem sebe, základy ekologie atd. (např. při procvičování barev mají za úkol správně roztřídit odpad do barevných kontejnerů, u číslovek zase telefonní čísla tísňového volání, učí se poznávat zvuk jednotlivých hudebních nástrojů atd.). Také jsou zde tři bonusové lekce zabývající se svátky v anglicky mluvících zemích - Vánoce, Velikonoce a Halloween.

Děti se během kurzu naučí přes 200 základních slovíček a frází z následujících tematických okruhů:

 • The Princess and the Pea - Princezna na hrášku (číslovky, pozdravy);
 • The Wolf and the Seven Little Kids - Vlk a sedm kůzlátek (barvy, prosím, děkuji);
 • Jack and the Beanstalk - Janek a fazole (slovesa, jak se jmenuješ?);
 • The Snow White and the Seven Dwarves - Sněhurka a sedm trpaslíků (opaky, ano, ne);
 • Goldilocks and the Three Bears - Zlatovláska a medvědi (nábytek, příliš);
 • Sleeping Beauty - Šípková Růženka (předložky, kde);
 • The Enormous Turnip - O veliké řepě (rodina, pomoc);
 • Little Red Riding Hood - Červená Karkulka (části těla, přítomný čas průběhový);
 • Four Musicians - Brémští muzikanti (zvířata, pojďme);
 • The Emperor's New Clothes - Císařovy nové šaty (oblečení, co máš na sobě);
 • Hansel and Gretel - Jeníček a Mařenka (jídlo, mám rád);
 • Town Mouse and Country Mouse - Městská myš a polní myš (místa ve městě, nabízení);
 • The Elves and the Shoemaker - Švec a skřítkové (povolání, umím);
 • Ugly Duckling - Ošklivé káčátko (počasí, roční období);
 • Puss in Boots - Kocour v botách (dopravní prostředky);
 • Three Little Pigs - Tři malá prasátka (hračky, budoucí čas);
 • Fisherman's Wife - O rybáři a jeho ženě (místa v přírodě, rád bych);
 • Rumpelstiltskin - Rampelník (dny v týdnu, příkazy);
 • The Gingerbread Man - Koblížek (sporty, 2. stupeň přídavných jmen);
 • Cinderella - Popelka (každodenní činnosti).
  Obrázek
  1. Obrázek

Učebnici pak dále mohou používat rodiče s dětmi doma, vždy nabízí alternativní cvičení i pro malé skupinky dětí či jednotlivce a vzhledem k tomu, že vše je ozvučeno a instrukce jsou v češtině i angličtině, není k výuce třeba angličtinu perfektně ovládat.

Obrázek
2. Obrázek

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek