Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Domečku, domečku, kdo v tobě bydlí?

Domečku, domečku, kdo v tobě bydlí?

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Miroslava Strakatá
Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Jedná se o další z programů zaměřených na přírodu, vyplývá z celoročního ekologického projektu v naší mateřské škole (získávání poznatků o příbytcích zvířat).

Očekávané výstupy:
 • získat vědomosti o příbytcích volně žijících zvířat;

 • rozšířit poznatky o životě zvířat;

 • umět pojmenovat různá zvířata a živočichy.

  Předpokládaný časový rozsah: 2 - 3 týdny

  Věková skupina: 3 - 6 let
 • Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Jedná se o další z programů zaměřených na přírodu, vyplývá z celoročního ekologického projektu v naší mateřské škole (získávání poznatků o příbytcích zvířat).
  Očekávané výstupy:

 • získat vědomosti o příbytcích volně žijících zvířat;
 • rozšířit poznatky o životě zvířat;
 • umět pojmenovat různá zvířata a živočichy.
  Předpokládaný časový rozsah: 2 - 3 týdny
  Věková skupina: 3 - 6 let


  Očekávané výstupy (obecné):

  • rozvíjet vztah ke svému domovu a mít respekt k domovu ostatních;
  • učit se vnímat živou i neživou přírodu prostřednictvím smyslů;
  • umět vyjádřit své pocity a dojmy;
  • rozvíjet jazykové dovednosti, pozornost, představivost a paměť;
  • procvičovat orientaci v prostoru;
  • rozvíjet pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou;
  • učit děti vážit si života ve všech jeho formách.
  HRY A ČINNOSTI
  Ranní komunitní kruh

  Pomůcky:

  • skřítek Mecháček;
  • knihy o zvířatech;
  • encyklopedie.

  Popis činnosti
  Když se děti ráno sešly ve školce, posadili jsme se na koberec a začali si vyprávět. Paní učitelka použila kamaráda dětí skřítka Mecháčka, který spinká ve školce a právě se probudil. Přemýšlela s dětmi, jak se vyspal, co se mu asi zdálo, že se těšil na děti a určitě ho zajímá, jak se vyspaly ony. Děti vyprávěly, co se jim zdálo, jakou mají postýlku a pokojíček, jaké v něm mají hračky apod. Paní učitelka navázala na vyprávění dětí a vyprávěla jim, že stejně jako děti bydlí v domě nebo bytě, kde mají svůj pokojíček, tak i zvířátka bydlí v lese, na poli, v rybníku, na louce a mají tam také svůj pokojíček. Liška například v noře, ptáček na stromě, mravenci v mraveništi apod. Děti si při povídání prohlížely knihy o zvířatech a encyklopedie.

  Hra, divadlo

  Pomůcky:

  • maňásci;
  • čepičky zvířat;
  • domeček.

  Popis činnosti
  Paní učitelka zahrála dětem maňáskovou pohádku: "Boudo, budko, kdo v tobě bydlí". Většina dětí tuto pohádku zná, tak nic nebránilo tomu, aby si ji samy zahrály. Vybraly si čepičky zvířátek, kdo hrát nechtěl, posadil se "v hledišti" jako divák. Paní učitelka v roli vypravěče dětem s dramatizací pohádky pomohla, diváci nadšeně tleskali. Po skončení dramatizace učitelka děti pochválila za výkon a diváky za to, že vědí, jak se mají chovat v divadle. Nakonec společně udělali rozbor pohádky s tím, že v této pohádce chtěla bydlet všechna zvířátka pohromadě v jednom domečku, ale ve skutečnosti to tak není, protože každé zvířátko má svůj domov. Děti uváděly příklady, kde která zvířátka bydlí.

  Šneček slavil narozeniny

  Pomůcky:

  • obrázky s příbytky zvířat;
  • plyšový šnek;
  • obrázky zvířat;
  • maketa dortu.

  Popis činnosti
  Šneček Loudal měl narozeniny a pozval na oslavu všechna zvířátka z okolí. Na louce, kde bydlel, se sešli zajíc, liška, medvěd, kuna, veverka, mravenec, brouček, žába, čáp, sojka, orel, krtek, myška… Zvířátka přinesla šnečkovi k narozeninám dárky a šneček je pohostil. Pak si všechna zvířátka spolu hrála a slavila až do večera. Aby byla oslava pěkně veselá, děti zazpívaly písničku "Leze hlemýžď" a "Spokojené veverky". Pomalu se začalo stmívat a zvířátka se musela vrátit do svých domovů. Po velké oslavě však byla unavená a potřebovala do svých domečků doprovodit. Každé dítě si vybere obrázek některého zvířátka a doprovodí ho do jeho domova. V prostoru třídy jsou umístěny obrázky lesa, rybníka, pole - děti správně dovedly myšku k díře na poli, čápa na vysoký komín, žábu k rybníku, lišku do nory, orla do lesa na skálu, sojku do hnízda, krtka na louku ke krtině apod. Šneček Loudal se nakonec schoulil do své ulity a po radostné oslavě spokojeně usnul. Po té se proměnily samy děti ve zvířátka. Vybraly si čepičku znázorňující nějaké zvíře a zahrály si hru "Zajíček v své jamce". Na pokyn učitelky se rozeběhly do svých příbytků nakreslených na papíře. Hru jsme obměňovali dle zájmu a inspirace dětí.

  Jazykové hrátky se zvířátky

  Pomůcky:

  • obrázky zvířat;
  • obrázková kniha.

  Popis činnosti
  V předešlé činnosti děti pomohly najít příbytky zvířátkům, ale co by ony samy dělaly, kdyby se ztratily nebo zabloudily a nemohly najít cestu do svého domova? Společně jsme přišli na to, že je důležité znát své jméno, bydliště, popřípadě adresu a umět požádat někoho dospělého o pomoc. Děti dle svého věku a schopností říkaly své jméno a bydliště. Paní učitelka jim za odměnu přednesla novou básničku "Krtek na zahradě". Navázala na básničku a ptala se dětí, na jaké písmeno začíná KRTEK. Před sebou měly děti rozložené obrázky různých zvířat a hledaly další zvířátka začínající na K - kuna, kavka, kamzík atd. Další dítě vybralo obrázek, kde byl VÝR, děti určily první a poslední písmeno a hledaly další zvířátka se shodným písmenem: V - veverka, včela; R - ryba, rak, rosnička apod. Tato činnost se opakovala, děti určovaly první, popřípadě poslední písmeno a hledaly další zvířátka začínající na příslušné písmeno. Na závěr si děti prohlížely velkou obrázkovou knihu, kde poznávaly a určovaly některá písmena.

  U potoka

  Pomůcky:

  • obrázky zvířat;
  • udice s magnetem;
  • pruh látky.

  Popis činnosti
  Na zahradě jsou obrázky s různými zvířaty žijícími na různých místech. Děti - rybáři mají za úkol vybrat ta zvířátka, která žijí v potoce nebo u potoka. Do potoka vyrobeného z pruhu látky se tak dostala ryba, žába, rak, škeble, mlok, vydra, labuť… Kolem rybníka se procházel čáp, létala vážka, plazila se užovka apod. Z vodní říše děti vyloučily například strakapouda, srnku, jezevce, sysla a další. Děti - rybáři měly dále za úkol vylovit pomocí prutů s magnety všechny ryby. Rybářům to dalo trochu zabrat, ne každá rybka se chtěla dát chytit. Po úspěšném vylovení všech ryb je "rybáři" porovnávali (která je nejmenší, největší) a nakonec je seřadili podle velikosti.

  V mraveništi

  Pomůcky:

  • encyklopedie;
  • roličky od toaletního papíru;
  • francovka;
  • parfémovaná voda;
  • krém.

  Popis činnosti
  Paní učitelka dětem vyprávěla, jak složitě si mravenci staví svůj domov z jehličí, nejen nad zemí, ale i chodbičky pod zemí. Upozornila na poměr velikosti mravenec x jehlice. Pro nás jsou jehlice stromů malinké, ale pro malé mravence velké a těžké. Mají tedy spoustu namáhavé práce, než své mraveniště postaví a vybudují všechny potřebné chodbičky a pokojíčky. Abychom si to dovedli lépe představit, na mravence si zahrajeme. Na zahradě pod stromem je rozprostřena spousta jehličí (roličky od papírových utěrek nebo toaletního papíru). Děti se rozdělily do tří skupin a každá mravenčí skupinka měla za úkol nosit ruličky po jedné na určené místo a postavit z nich mraveniště. Vůbec to nebylo jednoduché, jak jsme si mysleli. Mravenci museli umisťovat roličky tak, aby nepadaly a držely pěkně tvar. Když byla mraveniště postavena, dověděly se děti od paní učitelky, že mravenci v každém mraveništi mají svůj typický pach a podle něj najdou cestu do svého mraveniště. Všechny děti - mravenci utvořily jednu skupinu a každý mraveneček byl označený na ruce pachovou značkou - francovkou, parfémem nebo krémem. Jeden zástupce každé pachové značky si stoupl k jednomu mraveništi a čekal na ostatní kamarády. Podle čichu hledali "mravenci" své kamarády, kteří jsou označeni stejnou vůní a patří do stejného mraveniště. Nakonec všichni, i když někteří s pomocí paní učitelky, našli svůj domov.

  Tvořivé hrátky

  Pomůcky:

  • různé typy hnízd;
  • obruč;
  • barevné papíry;
  • lepidlo.

  Popis činnosti
  Paní učitelka dětem ukázala různé typy hnízd a děti odhadovaly, kdo v nich asi bydlí. Děti se seznámily s hnízdy ptáků, která ale mohou být velmi rozdílná a také jsou na různých místech. Jiné hnízdo si staví například vlaštovky, jiné vrabci, čáp, špačci bydlí dokonce v budce. Čáp si staví hnízdo na vysokých komínech, vlaštovka u lidského obydlí, vrabec na stromě. Děti si prohlédly také hnízdo, které si staví vosy, a na základě svých předchozích zkušeností správně doplnily paní učitelku, že včely bydlí v úlech. Děti měly možnost si různá hnízda prohlédnout, osahat a prozkoumat, z jakých jsou materiálů a že jsou různě složitá. Následovala pohybová hra "na ptáčky". Uprostřed třídy byla umístěna obruč, která imitovala ptačí hnízdo. Ptáčci (děti) létali v prostoru třídy. Na smluvený signál (ťuknutí do bubínku) se všichni ptáčci slétli do hnízda. Hra se několikrát opakovala. Poté jsme se vypravili do altánku na zahradě, kde byl pro děti připraven materiál k výrobě ptáčků (nastříhané části ptáčků z barevného papíru, lepidlo). Děti si vybíraly dle svého zájmu různě barevné hlavičky, křidélka, tělíčka a slepovaly je dohromady. Všechny ptáčky, kteří byli různě barevní, jsme umístili ve školce do hnízd ze suché trávy, která jsme vyrobili v předchozím programu.

  Vycházka do přírody

  Pomůcky:

  • síťky na chytání hmyzu.

  Popis činnosti
  V uplynulých dnech jsme si povídali o tom, kde která zvířátka bydlí. Dnes se vypravíme do přírody a zkusíme příbytky některých zvířat najít v přírodě. Začali jsme hned na zahradě, děti upozorňovaly na budky, které samy vyráběly a natíraly - teď v nich bydlí špačci. Při vycházce do lesa si děti všimly velkého mraveniště, které se mravenci jen hemžilo. Pozorovali jsme, jak jsou pracovití, jak nosí jehličí a také svá miminka - kukly. Abychom některá zvířátka v lese viděli nebo slyšeli, šli jsme potichu jako indiáni. Slyšeli jsme zpívat ptáky, kteří mají svá hnízda v korunách stromů, viděli jsme stopy některých zvířat, která tu někde mají svůj "pokojíček" - srnec a zajíc v trávě pod keřem, veverka na stromě, liška v noře… Na louce jsme si všimli příbytků krtka, které jsou patrné na první pohled. Viděli jsme létat motýlka a včely, které na sebe upozorňovaly svým bzučením. Protože jsme v uplynulé době poznávali způsob života včel, děti věděly, proč včelky létají na květy, že sbírají pyl a nosí ho do úlu, kde z něj vyrábí med. Na louce však žije spousta dalších živočichů, kteří nejsou na první pohled vidět. Použili jsme síťku, kterou děti smýkaly v trávě. Do síťky děti nachytaly různé broučky, pavoučka, mušku atd. Prohlédly si je, určovaly, jakou mají barvu, tvar, velikost, některé si nechaly opatrně lézt po ruce a cítily, jak šimrají. Když jsme si je prohlédli, opatrně jsme je pustili zpět do jejich domova v trávě. Došli jsme až k malému rybníčku, či spíš tůni, kde jsme pozorovali rosničky na vysokých stvolech trávy. Museli jsme se hodně soustředit, abychom je viděli, protože byly malé a skoro se nehýbaly. Děti si také všimly poletujících vážek kolem tůně. Na poli jsme žádné zvířátko neviděli, ale děti věděly, že tam bydlí v díře myška, sysel apod.

  Hodnocení dětí

  Děti získávaly poznatky o příbytcích zvířat rozličnými způsoby, a to především formou praktických činností a vlastních prožitků, což je nejlepší způsob k upevnění nových znalostí a dovedností. Současně se učily vzájemné spolupráci a pomoci a tím také orientaci ve vzájemných sociálních vztazích.

  Literatura:
  STRAKATÁ, M.: Domečku, domečku, kdo v tobě bydlí? Informatorium: časopis prp výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v MŠ a ŠD. Září 2006, roč. XIV., s. 24 - 25 (v Informatoriu vyšlo pod názvem "Kde bydlí zvířátka").

 • V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám
  Celkové hodnocení článku
  Přidat komentář Citovat článek