Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Příručky, metodiky, skripta

Ikona teoreticky

Příručky, metodiky, skripta

Ikona odbornost
Autor: VÚP Praha
Anotace: Přehled literatury, který jsme pro Vás sestavili, nelze brát jako vyčerpávající. Pokud
se domníváte, že zde nějaký důležitý pramen chybí, či víte o zajímavé publikaci
z oblasti předškolního vzdělávání zde neuvedené, budeme rádi, když nám o
ni napíšete (nejlépe s bibliografickými údaji). Naším záměrem je vytvořit
interaktivní a neustále doplňovaný seznam ku prospěchu všem, tedy nejen
předškolním pedagogům.
Téma příspěvku:RVP / ŠVP
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Vážené kolegyně a kolegové,

Přehled literatury, který jsme pro Vás sestavili, nelze brát jako vyčerpávající. Pokud se domníváte, že zde nějaký důležitý pramen chybí, či víte o zajímavé publikaci z oblasti předškolního vzdělávání zde neuvedené, budeme rádi, když nám o ni napíšete (nejlépe s bibliografickými údaji). Naším záměrem je vytvořit interaktivní a neustále doplňovaný seznam ku prospěchu všem, tedy nejen předškolním pedagogům.

100 her k rozvoji tvořivosti v předškolním a mladším školním věku / Elfriede Pausewang, 1. vyd., Praha : Portál, 1992, 106 s.

100 her na pět minut/ Elke Danneckerová, Birgit Riegerová , Praha: Svojtka & Co., 2000, 96 s. ISBN 80-7237-283-1

111 námětů pro tvořivou hru dětí, 1. vyd., Praha: Portál, 1998, 135 s. ISBN 80-7178-222-X (dětské hry)

130 didaktických her pro skupiny dětí od 3 do 8 let / Elfriede Pausewangová, 2. vyd., Praha: Portál, 1994., 123 s. (tvořivé, didaktické hry – návody)

150 her k utváření osobnosti pro děti od 3 do 8 let / Elfriede Pausewang, 1. vyd., Praha: Portál, 1993. 117 s. ( příručky)

200 výtvarných činností / M. A. Kohlová, Praha: Portál, 2003, 270 s. ISBN 80-71784-17-6

261 her pro děti od tří let / Johanna Friedl, vyd. 1., Praha: Grada, 2002, 199 s. ISBN 80-247-0360-2 (hra)

300 her a cvičení pro úspěšný vstup do školy / Mary Weaverová, vyd. 1., Praha: Portál, 2001, 166 s. ISBN 80-7178-512-1 (tvořivé hry, rozvoj, myšlení)

6 x 25 her rozvíjejících schopnosti a dovednosti dítěte / Penny Warner, Praha: Portál 2005, 176 s, ISBN: 80-7178-902-X

7 prvních let života rozhoduje / J. Brierley, Praha: Portál, 2000, 119s. ISBN 80-7178-484-2

Angličtina plná her / Jana Hanšpachová, Zuzana Řandová, 1. vyd., Praha: Portál, 2005, 176 s. ISBN: 80-7178-790-6

Anglické písničky pro děti / Christopher Barickman, Brno: Computer Press, 2007, 44 s. ISBN: 978-80-251-1686-9

Ať si už mohou naše děti ve své škole hrát! / Hana Budínská , 1. vyd., Praha: IPOS-ARTAMA, 1992, 35 s. ISBN 80-7068-040-7 (učební texty – tvořivé hry)

Barevné cinkání / Vlasta Beilová , 2. vyd., Cheb: Music Cheb, 1997, 111 s. ISBN 80-85925-09-5 (zpěvník pro děti)

Bezstarostné roky? / Anna Kucharská, Daniela Švancarová, Praha: Scientia, 2004, 89 s. ISBN 80-7183-291-X (poradenství pro rodiče)

Co, kdy a jak ve výchově dětí / Zdeněk Matějček, Praha: Portál 2002, 144 s, ISBN: 80-7178-494-X

Co chceš, mami? / Claudia a Eberhard Mühlanovi, vyd. 1, Praha : Advent-Orion, 1996, 212 s. ISBN 80-7172-156-5 ( příručka – rodinná výchova)

Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly / Jan Neuman, Praha: Portál, 2003, 156 s. ISBN 80-7178-730-2

Cvičení pro rozvoj řeči / Charlotte Lynch, Julia Kidd , vyd. 1, Praha: Portál, 2002, 136 s. ISBN 80-7178-571-7 (příručka – řečové dovednosti)

Cvičení předškolních dětí a rodičů s dětmi / Blanka Borová et al., Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2000, ISBN 80-902509-9-8 (učebnice)

Cvičíme a hrajeme si / Vlasta Karásková a kol. Ostrava: Montanex, 2004, 90 s.

Čáry, klikyháky, paňáci a auta / Jaromír Uždil, 5., přeprac. a dopl. vyd., Praha: Portál, 2002, 122 s. ISBN 80-7178-599-7 (příručka, dětský výtvarný projev, psychologie)

Čítanka pro nejmenší na celý rok / [sestavil Jiří Miškovský], Vyd. 1, Liberec: Dialog, 2003, 165 s. ISBN 80-86218-87-2 (učebnice – literární výchova)

Děti, hra a umění /Marie Severová, Věra Mišurcová, Praha: ISV, 1997, 197 s. ISBN 80-85866-18-8 (umění ve vývoji a výchově předškolního věku)

Děti hrají divadlo / Eva Cílková, Irena Hříbková, 1. vyd., Praha: Portál 2005, 152 s. ISBN: 80-7367-044-5

Děti potřebují hranice / Jan-Uwe Rogge, Praha: Portál 2000, 130 s, ISBN: 80-7178-088-X

Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole / Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová, 1. vyd., Praha: D & H, 1998, 32 s. (školní zralost)

Diagnostika předškoláka / Jiřina Klenková, Helena Kolbábková, Brno: nakl., 2003, 125 s. ISBN 80-239-0082-X (metodická příručka – vývoj řeči)

Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí a dětí s hendikepy / Hana Dvořáková, Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2000, 95 s. ISBN 80-7290-005-6 (učebnice VŠ)

Dítě v osobnostním pojetí / Zdeněk Helus, Praha: Portál, 2004, 240 s. ISBN 80-7178-888-0

Dobrý start do školy / Jean Anderson, Susan Fischgrund, Mary Lobascher, 2. vyd., Praha: Portál, 1994, 115 s. ISBN 80-85282-92-5 (pohybové dovednosti, řeč, jazyk, společenské chování)

Ekologická výchova v mateřských školách / Jiří Bureš et al., Pardubice: Task klub - Ekocentrum Paleta, 1996, 62 s., [10] s. obr. příl. (příručka k ekologické výchově)

Elektronická kniha her [grafika] / Praha: Svojtka & Co., c2001, 1 kniha her, 12 s. ISBN 80-7237-509-1 (počítačové hry)

Emoční inteligence dítěte a její rozvoj / L. E. Shapiro, Praha: Portál, 2004, 272 s. ISBN 80-7178-964-X

Grafomotorická cvičení / Věra Ovečková, Praha: Computer Press, 2007, 64 str., ISBN: 978-80-251-1763-7

Grafomotorika pro děti předškolního věku / kolektiv autorů, Praha: PORTÁL, 2001, 166 str., ISBN 80-7178-816-3

Hlasy a hlásky / František Synek, Praha: ArchArt, 1999, 100 s. ISBN 80-902281-8-6 (příručka, říkadla – logopedie, patologie řeči)

Hra ve vývoji dětí v prvním roce života / Daniela Sobotková, Jaroslava Dittrichová, Praha: Grada, 2006, 140 s. ISBN 80-247-1137-0

Hrajeme na zobcovou flétnu / Kateřina Koutníková, vyd. 1., Praha: Portál, 2003, 151 s. ISBN 80-7178-789-2 (metodická příručka)

Hrajeme si loutkové divadlo / [text a ilustrace] Vladimír Leština, 1. vyd., Praha: Portál, 1995, 159 s. ISBN 80-7178-066-9

Hrajeme si s předškoláky (Svobodová, Kolátorová) nakl.:Pražská pedag.psychologická poradna, rok vydání: 1997

Hrajeme si spolu s rodiči aneb výchova řeči dětí a rodičů / Vlasta Kazdová Ostrava, Montanex 2004, 78 s.

Hry pomáhají s problémy / Zdeněk Šimanovský, Václav Mertin, 1. vyd., Praha: Portál, 1996, 159 s. (příručka k výchově, didaktické hry)

Hry pro pravo-levou orientaci (a pro radost) / D. Janečková, Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2004: 120 s. ISBN 80-7311-024-5

Hry pro rozvoj dětského mozku / Pam Schiller, Praha: Portál, 2004, 144 s. ISBN 80-7178-905-4

Hry pro usměrňování agresivity / Andrea Erkert, Praha: Portál, 2004, 96 s. ISBN 80-7178-938-0

Hry pro všestranný rozvoj dítěte / Louise Doyon, vyd. 1, Praha: Portál, 2003, 181 s. ISBN 80-7178-754-X (příručka – psychomotorické hry)

Hry v přírodě s malými dětmi / Dušan Bartůněk, vyd. 1, Praha: Portál, 2001, 160 s. ISBN 80-7178-539-3

Hudebně pohybová výchova / E. Kulhánková, Praha: Portál, 2000, 136 s. ISBN 80-7178-437-0

Hudební výchova dětí předškolního věku 2 / Miloš Kodejška , 1. vyd., Praha: Karolinum, 1991, 60 s.

Hudební výchova dětí předškolního věku 1 / Miloš Kodejška, Hana Váňová, 1. vyd., Praha: SPN, 1989, 87 s. ISBN 80-7066-035-X (učebnice VŠ)

Hudební výchova dětí předškolního věku. 3, Doprovody písní pro děti předškolního věku / Miloš Kodejška, Mikuláš Popovič , 1. vyd., Praha: Karolinium, 1991, 91 s.

Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku / Miloš Kodejška, Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002, 76 s. ISBN 80-7290-080-3 (studie, metodické příručky)

Jak odmalička rozvíjet inteligenci dětí / Nessia Laniado, Praha: Portál, 2004, 112 s. ISBN 80-7178-870-8

Jak ochránit předškolní dítě před sexuálním zneužitím / Jiřina Dolanská, vyd. 1.,Praha: Elektra, Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství, 2002, 49 s. ISBN 80-903097-2-0 (příručka – dětská psychoterapie, prevence)

Jak plánovat a efektivně pracovat s předškolními dětmi / Alena Držalová, 1. vyd., Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2000, 78 s. ISBN 80-7020-061-8 (metodická příručka)

Jak pomáhat dětem při vstupu do školy / Naděžda Verecká, Praha: Lidové noviny, 2002, 160 s. ISBN 80-7106-474-2 (metodická příručka – školní zralost)

Jak rozvíjet nadání našich dětí / J. R. Campbell, Praha: Portál, 2004, 176 s. ISBN 80-71785-16-4

Jak šly děti z mateřské školy do zoologické zahrady / Alena Nedvědová, 1. vyd., Praha: Státní zdravotní ústav, 2001, 12 s. ISBN 80-7071-176-0 (metodické příručky – jóga, pohybové hry, exotická zvířata)

Je vaše dítě připraveno do první třídy? / Jaroslava Budíková, Patricie Krušinová, Pavla Kuncová, vyd. 1., Brno: Computer Press, 2004, 157 s. ISBN 80-7226-637-3 (příručka předškolní a domácí přípravy)

Jednou budu školákem / M. Guiraová-Jullienová, M. Marchal, vyd. 1, Praha: Portál, 1999, 120 s. ISBN 80-7178-349-8 (příručka – didaktické hry)

KAFOMET – Katalog forem a metod práce pro mateřské školy / Kolektiv autorů, Stařeč: INFRA, 2003. ISBN 80-86666-21-2

Každý začátek v mateřské škole je těžký / Haefele, Wolf-Filsinger, Praha: PORTÁL, 1993, 58 s. ISBN 80-85282-57-7

Kdo si hraje, nezlobí / Dorothy Einon, vyd. 1., Frýdek-Místek: Alpress, 2003, 175 s. ISBN 80-7218-906-9 (příručka – hry, rodinná výchova, rozvoj myšlení)

Kniha plná her / Regina Grabbetová , české vyd. 1, Praha: Svojtka & Co., 1999, 160 s. ISBN 80-7237-201-7

Kresba jako nástroj poznání dítěte / R. Davido, Praha: Portál, 2001, 204 s. ISBN 80-7178-449-4

Kreslení pro mne / Jiřina Bednářová, Brno: Mravenec, 1992, (volné listy, kreslení, uvolňovací cviky)

Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole / M. Havlínová a kol., Praha: Portál, 2000, 220 s. ISBN 80-7178-383-8

Les a praktická ekologická výchova v mateřských školách / Josef Hederer, Hildegard Schmidbauer, Praha: Pražské ekologické centrum, 1996, ISBN 80-901377-0-9

Lidové písničky a hry s nimi / Z. Šimanovský, A. Tichá, Praha: Portál, 1999, 146 s. ISBN: 80-71783-23-4

Logopedická prevence / Dana Kutálková, Praha: Portál, 2002, 212 s. ISBN 80-7178-667-5

Logopedie předškolního věku / Miloš Sovák , 2. vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, 224 s. (příručka logopedie )

Magické roky / Selma H. Fraibergová , vyd. 1., Praha: Triton, 2002, 260 s. ISBN 80-7254-270-2 (příručka – péče a výchova)

Malý průvodce dramatickou výchovou v mateřské škole / Sest. Eva Machková, 1. vyd., Praha: Artama (Ipos), 1992, 40 s.

Malý tyran / Jiřina Prekopová, Praha: Portál, 1999, 158 s. ISBN 80-71783-19-6

Máme doma prvňáčka / Jarmila Klégrová , 1. vyd., Praha: Mladá fronta, 2003, 144 s. (příručka – zahájení školní docházky, domácí příprava)

Maria Montessori - aktuálně / Věra Šebestová, Jana Švarcová , Praha: Vyšší pedagogická škola a střední pedagogická škola a gymnázium v Praze, 1996, 55 s. (studie, metodika)

Mateřská škola - teorie a praxe I. / Eva Šmelová, Olomouc: Univerzita Palackého, 2005 ISBN 80-244-0945-8 (učebnice)

Mateřská škola a právo / Kolektiv autorů, Praha: RAABE, 2005, 500 s. ISBN 80-86307-20-4

Mateřská škola jako životní prostor 1 / Blanka Jeřábková , 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita, 1993, 231 s. (monografie – teorie výchovy)

Míče, míčky a hry s nimi / Blanka Borová, vyd. 1., Praha: Portál, 2001, 160 s. ISBN 80-7178-538-5 (příručka)

Naše mateřská škola na cestě ke zdraví / Pavel Kopřiva, Kroměříž: Spirála, 1996, 150 s. ISBN 80-901873-2-3

Nauč se hodiny / 1. české vyd., Praha : Svojtka & Co., 2002, [10] s. (metodická příručka – hodiny, rozvoj myšlení)

Němčina plná her / Jana Hanšpachová, Zuzana Řandová, 1. vyd., Praha: Portál 2006, 176 s. ISBN: 80-7367-109-3

Než půjdeš do školy / Eva Opravilová (Sv.) 1., Praha: Blug, 1995, 47 s. ISBN 80-85635-37-2 (volné listy v obálce)

Než půjdeš do školy / Eva Opravilová. (Sv.) 2 ., Praha : Blug, 1996, 46 s. ISBN 80-85635-73-9 (hry)

Nové informatorium (školy mateřské), to jest pojednání o tom, jak děti ve věku do šesti let vychovávati tedy vésti, cvičiti a seznamovati je se světem lidí a věcí / Sestavili a zpěvníkem opatřili Pavel Jurkovič a Václav Korbel , 1. vyd., Brno : Moravské hudební vydavatelství, 1992. -- 71 s. ( předškolní výchova – úvody)

Objevujme bibli / české vydání zpracovali M. Beňová ... [et al.], české vyd., Praha: Oliva, 1994, 23 s., (příručka)

Obrázky do školky / Émilie Beaumontová, Marie-Renée Pimontová , 1. vyd., Bratislava: Mladé léta, 2001, 131 s.

Od báboviček k magnetům / Robert A. Williams, Robert E. Rockwell, Elizabeth A. Sherwoodová ,1. vyd., Praha: Portál, 1996, 176 s. ISBN 80-7178-110-X (metodická příručka – přírodověda, pokusy a výuka)

Od pěti do pětadvaceti / Gusti Gebhardt , Třebíč: FiBox, 1993, 78 s. (rozhovory – pohlavní výchova)

Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program / Olga Zelinková , Praha, Portál: 2001, 206 s. ISBN 80-7178-544-X (Nástroje pro prevenci, nápravu a integraci...)

Pedagogický slovník / J.Průcha, E. Walterová, J.Mareš – Praha: Portál, 2003, 322 s. ISBN 80-7178-722-8

Pískání pro předškoláky [hudebnina] / Žďár nad Sázavou : Informační a metodické centrum, 1996, (hra na zobcovou flétnu)

Písničky a říkadla tancem / Eva Kulhánková, Praha: Portál, 2002, 142 s. ISBN 80-7178-655-1

Po dobrém nebo po zlém? / Z. Matějček, Praha: Portál, 2000, 108 s. ISBN: 80-7178-486-9 (Výchovné prostředky a situace pro jejich využití)

Počítejte s matematikou pro předškolní věk / Jiří Cihlář, Milan Zelenka , vyd. 1., Praha: Fortuna, 1996, 32 s. (matematika)

Pohádková angličtina s kocourem Vavřincem I. / Lucie Poslušná, Věra Faltová, Brno: Computer Press, 2006, 160 s. ISBN: 80-251-1311-6

Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte / Hana Dvořáková, vyd. 1., Praha: Portál, 2002, 144 s. ISBN 80-7178-693-4 (metodická příručka k RVP PV)

Pohybová čítanka / Vlasta Karásková , vyd. 1, Olomouc: Hanex, 1996, 84 s. ISBN 80-85783-01-0

Pohybové hry s využitím míčů na mateřské škole / Anežka Prášková , Hodonín: Okr. pedagog. středisko, 1989. 6 s. (metodická příručka)

Pohybové pohádky předškoláků / Ferdinand Mazal, Jarmila Chlopková, 1. vyd., Olomouc: Hanex, 1994, 108 s. ISBN 80-85783-04-5

Poprvé v mateřské škole / Renate Niesel, Wilfried Griebel, Praha: Portál 2005, 112 s, ISBN 80-7178-989-5

Poznání za milion / Helena Vlasová, vyd. 1, Praha: Portál, 2001, 88 s. ISBN 80-7178-600-4 (metodická příručka)

Problémové děti v mateřské škole / Alexander Sagi , Praha:Portál, 1995, 102 s. ISBN 80-7178-067-7 (Pomoc pro lepší pochopení chování problémových dětí v mateřské škole s cílem účinněji těmto dětem v rámci každodenního pedagogického působení pomáhat)

Problémové dítě a hra / Kolektiv autorů, Praha: RAABE, 2003, 780 s. ISBN 80-86307-15-8

Program sexuální výchovy dětí předškolního věku: než se dítě zeptá / Kateřina Smolíková, Růžena Hajnová, I.vyd.,Praha: Portál, 1997, 48 s. ISBN 80-7178-132-0

Prvních pět let / Caroline Ashová, 1. vyd., Praha : Ikar, 2002, 57 s. ISBN 80-249-0020-3 (deníky, vývoj dítěte)

Předcházíme poruchám učení / Brigitte Sindelarová, vyd. 3., Praha: Portál, 2003, 63 s. ISBN 80-7178-431-1 (metodická příručka)

Předsportovní průprava / Jiří Fejtek, Zuzana Mazurovová, 1. vyd., Praha: Olympia, 1990, 133 s. (příručka)

Předškolní a primární pedagogika / Zuzana Kolláriková, Branislav Pupala (eds.), vyd. 1., Praha: Portál, 2001, 455 s. ISBN 80-7178-585-7 (studie)

Předškolní děti v přírodě / Ivana Michalová , Praha: Český ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy, 1990, 111 s. (metodická příručka)

Předškolní dítě a jeho svět / Lenka Šulová, Chantal Zaouche-Gaudron. Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2003, ISBN 80-246-0752-2

Předškolní pedagogika I. Smysl a proměny dětství / Eva Opravilová, 2. opr. vyd., Technická univerzita v Liberci, 2002, 40 s. ISBN 80-7083-656-3, (učebnice VŠ)

Předškolní pedagogika II. Hra / Eva Opravilová , Vyd. 1., Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004, 35 s. ISBN 80-7083-786-1 (učebnice VŠ) ISBN 80-7083-786-1

Předškolní výchova / odborná redaktorka E. Opravilová, A. Hanková, Praha: Univerzita Karlova, 1991,119 s. (výběrové bibliografie)

Předškolní výchova zrakově postižených dětí / Libuše Ludíková, 1. vyd., Olomouc: Univerzita Palackého, 1990, 49 s. (učebnice vysokých škol)

Předškolní výchova: deset principů moderní pedagogiky a jejich aplikace v praxi / Tina Bruceová , 1. vyd., Praha: Portál, 1996, 172 s., (příručka)

Přehled vývoje dítěte / K.E.Allen, L.R.Marotz, Praha: Portál, 2002, ISBN 80-7178-614-4

Příběhy z měsíční houpačky / autor: Müllerová, Praha: Portál, 2001, 109 s. ISBN 80-7178-219-X (Autogenní trénink pro děti od 4 let....)

Přirozená výchova k vůdcovství / Antonín Huvar, 1. vyd., Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994, 314 s. (pojednání)

Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v mateřské a základní škole / Miloš Kodejška, Mikuláš Popovič, 1. vyd., Praha : Portál, 1996, 117 s. ISBN 80-7178-099-5

Psychologický výklad pohádek / M. L. von Franz, Praha: Portál, 1998, 182 s. ISBN 80-7178-260-2

Psychologie handicapu. 3. část, Vývoj postiženého dítěte v předškolním věku / Marie Vágnerová, Vyd. 2. opr., Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003, 43 s. (psychologie handicapu, rozvoj osobnosti)

Psychologie pro učitelky mateřské školy / Václav Mertin, Ilona Gillernová (eds.), Vyd. 1., Praha: Portál, 2003, 230 s. (výchova, psychologie) ISBN 80-7178-799-X

Psychologie problémového dítěte předškolního věku / Marie Vágnerová, vyd. 1., Liberec: Technická univerzita, 2000, 100 s. ISBN 80-7178-799-X (učebnice VŠ)

Relaxace v mateřské škole / M. Guillaud, Praha: 2006, 96 s. ISBN 80-7367-162-X

Relaxační hry s dětmi / M. Nadeau, Praha: Portál, 2003, 134 s. ISBN 80-7178-712-4

Rok v mateřské škole / E. Opravilová, V. Gebrhartová, Praha: Portál, 2003, 490 s. ISBN 80-7178-847-3

Rozcvičky v mateřské škole: výchova ke zdravému životnímu stylu / Hana Volfová, 1. vyd., Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 1998, 62 s. ISBN 80-7020-021-9 (metodická příručka)

Rozcvičky v mateřské škole II. / Hana Volfová, Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2002, ISBN 80-7020-066-9

Rozhodujeme o dětech / H. Rudolph Schaffer, 1. čes. vyd., Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 1994, 262 s. ISBN 80-85529-10-6 (studie – psychický vývoj)

Rozvíjíme emoce dětí / Simone Pfeffer, vyd. 1., Praha: Portál, 2003, 106 s. ISBN 80-7178-764-7 (rozvoj osobnosti, emoční inteligence, sociální dovednosti, praktická příručka pro mateřské školy)

Rozvíjíme logické myšlení / Roger Rougier, Praha: Portál, 1996, 152 s. ISBN 80-7178-101-0

Rozvíjíme sebedůvěru dětí / Angie Roseová, Lynn Weissová, vyd. 2., Praha: Portál, 2003, 162 s. ISBN 80-7178-775-2 (příručka – výchova, sebedůvěra, didaktické hry)

Rozvoj grafomotoriky / Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová Brno: Computer Press, 2006. 80 s. ISBN 978-80-251-0977-9

Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku / Květoslava Santlerová, Hana Sýkorová, Brno: Masarykova univerzita, 1994, 45 s. (příručka pro učitele)

Řehoři, řekni Ř / B. Pávková, Šmarda , Praha: ALBATROS , 2000, ISBN: 80-00008-02-5 (veselá a hravá knížka pro děti předškolního a mladšího školního věku, která může pomoci s výukou čtení, ale poslouží i jako logopedická učebnice)

Říkejme si přísloví / Petr Kukal, Praha: Portál, 2005, 136 s. ISBN 80-7178-953-4

Řízení mateřské školy / Kolektiv autorů, Praha: RAABE, 2004, 600 s. ISBN 80-86307-19-0

S pastelkou v království matematiky / Jana Remišová , Český Těšín: Poradce, 2003, 85 s. (matematika, počítání)

Sbírka říkadel a veršů / vybrala a sestavila Jitka Halasová , vyd. 1., Brno: Didaktis, 2002, 80 s. ISBN 80-86285-72-3 (říkadla, česká poezie – prvouka)

Síť škol 2003-2004, Speciální školy a předškolní zařízení, Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání - nakladatelství TAURIS, 2003. 67 s.

Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou / Aleš Kaplan, Jiří Bartůněk, Jan Neuman, Praha: Portál, 2003, 148 s. ISBN 80-7178-785-X

Současná mateřské škola a její řízení / Zuzana Bečvářová, Praha: Portál, 2003, 154 s. ISBN 80-7178-537-7

Sportujeme s nejmenšími dětmi / Hana Dvořáková, 1. vyd., Praha: Olympia, 2001, 125 s. ISBN 80-7033-313-8, (příručka, tělesná cvičení)

Strašidla a pohádkové bytosti / Leona Marcinko, Praha: Portál, 2005, 176 s. ISBN 80-7178-822-8 (projekty)

Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk / M. Pulda, Brno : Masarykova univ., 1993, 143 s, (učebnice)

Škola před školou I. / Vlasta Rezková, Lucie Tumpachová, Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004, 50 listů ISBN 80-239-4082-1

Škola před školou II. / Vlasta Rezková, Lucie Tumpachová, Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004, 50 listů ISBN 80-239-4083-X

Školka plná zábavy / P. Claycombová, Praha: Portál, 1999, 246 s. ISBN 80-7178-316-1

Taneční hry s písničkami / Eva Kulhánková, 1. vyd., Praha: Portál 2006, 144 s. ISBN: 80-7367-108-5

Tělesná výchova v rámcovém programu; Základní motorika / Hana Dvořáková, Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2001, 26 s. ISBN 80-7290-067-6 (příručka)

To je myš / Bedřiška Jirásková, vyd. 1., Ústí nad Labem: Pedagogické centrum Ústí nad Labem, 2002, 103 s. (metodická příručka – kreslení)

Třída plná pohody / CH. A. Smith, Praha: Portál, 2001, 226 s. ISBN: 80-7178-602-0 (Knížka tvoří ucelený program her pro výchovu dětí k dobrým mezilidským vztahům, ke spolupráci, k prosociálnímu jednání....)

Tvoříme ve stylu známých malířů / Jan Uhlíř, Praha: Portál, 2002, 174 s. ISBN 80-7178-670-5

Učíme děti zpívat / Alena Tichá, 1. vyd., Praha: Portál 2005, 152 s. ISBN: 80-7178-916-X

Učíme se českou znakovou řeč / Marie Růžičková, 2. vyd., Praha: Septima, 2000, 119 s., 8 s. barev. obr. příl. (učebnice – neverbální komunikace)

Úkoly speciálně pedagogické diagnostiky ve výchovně vzdělávací práci s tělesně postiženými dětmi předškolního věku / Dagmar Polášková, Marie Vítková, Brno: Masarykova univerzita, 1994, 39 s. PK-N-0031.280 (příručka pro učitele)

V každém jablíčku je malá jabloň, aneb, Využití dramatické výchovy při práci s tematickými celky v mateřské škole v kontextu s cíli předškolního vzdělávání / Hana Švejdová, 1. vyd., Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2001, 58 s. ISBN 80-7020-086-3

Vaše dítě ve věku od 3 do 6 let / Anne Bacáš, Praha: Portál, 2004, 176 s. ISBN 80-7178-862-7

Veselé hry s malými dětmi / Jana Hanšpachová, 1. vyd., Praha: Portál, 1999, 164 s. ISBN 80-7178-335-8

Veselé písničky / Zdeněk Petržela, Praha : Portál, 2001, 164 s. ISBN 80-7178-576-8

Volná hra / Maria Caiatiová, Světlana Delačová, Angelika Müllerová, 1. vyd., Praha: Portál, 1994, 106 s. ISBN 80-7178-011-1 (příručky – hra)

Vybrané otázky z předškolní výchovy / Dana Tomanová, Brno: Masarykova univerzita, 1994, 56 s. (rozbory, návrhy)

Vyrábíme dárky s malými dětmi / Stephanie R. Mueller, Ann E. Wheeler, vyd. 1., Praha: Portál, 2003, 165 s. ISBN 80-7178-788-4 (výtvarné práce, dárkové předměty- příručka)

Výtvarná výchova v předškolním věku / Svobodová, Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 1998, 86 str. ISBN: 80-85808-47-1 (Výtvarné techniky a postupy v mateřské škole...)

Výtvarná výchova v předškolním věku / Jaromír Uždil, Emilie Šašinková, 3. vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 191 s. (učebnice pedagogických škol)

Výtvarné čarování : Artefiletika pro předškoláky a mladší školáky / Slavíková a kol., Praha: PF-UK, 2000 , 179 s. ISBN: 80-7290-016-1

Výtvarné činnosti pro malé děti / M. F. Kohlová, Praha: Portál, 2004, 128 s. ISBN 80-7178-891-0

Výtvarné hry a výtvarné techniky v dětské výtvarné činnosti / Božena Veselá, Hodonín: Okresní pedagogické středisko, 1991, 14 s. (metodická příručka)

Výtvarné techniky pro děti / Petra Vondrová, Praha: Portál, 2001, 156 s. ISBN 80-7178-583-0

Vývoj dětské řeči v předškolním věku / Jaroslava Pařezová, Brno: Krajský pedagogický ústav, 1987, 43 s. (příručka – řeč, fonetika)

Výživa a vývoj osobnosti dítěte / Slávka Fraňková, Jiří Odehnal, Jana Pařízková, vyd. 1., Praha : HZ, 2000, 198 s. ISBN 80-86009-32-7 (příručka – výživa a vývoj)

Vzdělávací program Začít spolu pro předškolní vzdělávání / J. Gardošová, L. Dujková a kol., Praha: Portál, 2003, 158 s. ISBN 80-7178-815-5

Waldorfská pedagogika a jiné alternativy / Milan Valenta, 1. vyd., Olomouc: Univerzita Palackého, 1993, 67 s. ISBN 80-7067-274-9 (učebnice VŠ)

Z pohádky do zahrádky / autor: Uhříčková, Brno: REZEKVÍTEK , rok vydání: 2002, 56 s. ISBN: 80-86626-02-4 , (Přírodovědné tvoření pro malé děti a jejich maminky....)

Zákoník práce s komentářem pro školy, předškolní a školská zařízení / Michal Spirit , vyd. 2. dopl. a aktualiz., Praha: Portál, 2002, 244 s. ISBN 80-7178-589-X

Zdravá výživa v mateřské škole / O. Illková, Z. Vašíčková, Praha: Portál, 2004, 168 s. ISBN 80-7178-890-2

Zimní hry na sněhu i bez něj / Jiří Brtník, jan Neuman, Praha: Portál, 2003, 274 s. ISBN 80-7871-762-0

Znakuj! Znakujme! Znakujte! / Marie Růžičková, 1. vyd., Praha: Asnep, 1998, 64 s. ISBN 80-238-4100-9 (znaková řeč pro neslyšící)

Zpívejte s nejmenšími / sestavila Věra Mišurcová , 1. vyd., Praha : Česká hudební společnost, 1983, 91 s. č. zázn.000022763

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 24. 02. 2005
Zobrazeno: 52694krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRAHA, VÚP. Příručky, metodiky, skripta. Metodický portál: Články [online]. 24. 02. 2005, [cit. 2020-07-15]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/121/PRIRUCKY-METODIKY-SKRIPTA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.