Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Jede vláček přes náš most, pojeď s námi,...

Jede vláček přes náš most, pojeď s námi, času dost

Informativní příspěvek
Autor Eva Podolská
Ukázky činností, které mohou být v průběhu celého roku prováděny ve vesnické mateřské škole - důraz na přírodu a na její ochranu.

Myšlenka názvu ŠVP Jede vláček přes náš most, pojeď s námi, času dost je pojítkem mezi všemi činnostmi s dětmi včetně realizací školních i mimoškolních akcí.

Program zasahuje všechny oblasti vzdělávání předškolního dítěte a nabízí taková témata, která seznamují děti s realitou. Jedním z hledisek při sestavování programu je i poloha MŠ - vesnická mateřská škola a možnosti, které nám vesnice nabízí.

Z toho vyplývá náš záměr preferovat praktické činnosti, které:

  • seznamují děti s přírodou a přírodními jevy, kladou důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání, napomáhají navazovat poznatky a znalosti dětí z oblasti zemědělství, práce na poli a zahradách;
  • umožňují vnímat okolní svět všemi smysly (prožitky dětí - návštěva hasičů, bažantnice, muzea hraček, vánoční a velikonoční vesnické tradice, karneval, výlet vlakem, návštěva divadla);
  • směřují na oblast ekologie - aktivně chránit přírodu, tj. provádět ve svém okolí sběr, třídění odpadu, jarní úklid, pozorování dění ve sběrně kovového odpadu;
  • vedou děti ke zdravému životnímu stylu (zdravá výživa, pohyb, otužování);
  • podporují vytváření kladných vzájemných vztahů - vlídnost, ohleduplnost, vzájemná pomoc, slušnost, pěkné vztahy mezi dětmi, tzn. vlastnosti, které by si mělo dítě osvojit, aby mohlo plně přijímat všechny informace a podněty z okolního světa.

Obsah vzdělávání ve školním vzdělávacím programu je rozpracován do čtyř hlavních témat, která byla stanovena jako témata rámcová. Ta se dělí do tří tematických celků s podtématy. Nástin vzdělávací nabídky v ŠVP je dále konkretizován v třídním vzdělávacím programu s ohledem na přání i možnosti dětí.

ŠVP určuje přibližné časové rozložení daných témat nezávazně. Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky. ŠVP je dokument, který se stále vyvíjí a který úzce souvisí s postupným získáváním nových zkušeností, poznatků, tedy se stálým sebevzděláváním obou pedagogů a s postupnými změnami podmínek, které jej ovlivňují.


Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf64 kBPříloha: Myšlenková mapa
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek