Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Metodika práce v Centru předškolních dět...

Metodika práce v Centru předškolních dětí

Informativní příspěvek
Příspěvek nabízí příklad realizace Centra pro předškolní děti v Domě dětí a mládeže v Praze 4. Představuje organizaci aktivit během jednoho dopoledne. Organizace práce s dětmi vychází z principu individuálního přístupu.

Základem při práci s dětmi je individuální přístup a přátelská atmosféra ve třídě mezi dětmi i mezi dítětem a lektorkami. 

Struktura dopoledne je pravidelná, dodržujeme  „časový plán“ (co budeme dělat) –  pomáhá dětem předvídat události, zlepšuje orientaci v čase, pomáhá odlišovat jednotlivé aktivity od sebe, vede k větší samostatnosti. Je žádoucí zachovat oddělené tempo činností, tzn. spíše klidné a „neběhavé“ aktivity při společném i samostatném hraní a výraznou pohybovou aktivitu v pohybovém bloku. Závěrečná hodina do odchodu dětí by měla být zase spíš klidnější s využitím her a hraček. 

1.   Příchod dětí 8:00–9:00 (volná hra)

Děti přicházejí s doprovodem, společně se převlékají, chystají svačinky na „svoje“ místa ke stolkům. V tomto čase si děti nejlépe samy (učíme se samostatnosti), ale v případě potřeby s lektorkou hrají s hračkami, stavebnicemi, skládačkami.

Děti si zvykají na pobyt bez rodiče, snaží se zvládnout jeho odchod především prostřednictvím zapojení se do činnosti. V případě potřeby je ale rodič přítomen po optimálně vhodnou dobu přímo v herně, případně je k dispozici „za dveřmi“. Dítě by nemělo mít pocit opuštěnosti a osamocenosti. 

2.   Společné hraní 9:00–9:45 (řízená hra)

V tomto bloku si děti s lektorkou nebo samostatně podle individuálního zájmu hrají s hračkami, ale především je vedeme k tomu, aby skládaly stavebnice, puzzle, skládačky, hrály jednoduché dětské hry (pexeso, domino, Duhu, Červíky, Iglů a další, které jsou k dispozici). Můžou si společně prohlížet a „číst“ obrázkové knížky. Děti se navzájem snaží  respektovat potřeby druhého dítěte (půjčování a společná hra), učit se a aktivně užívat nová slova, dodržovat pořádek ve třídě (půjčím si věc, než jdu k jiné, tu původní uklidím). 

Děti si samy volí, s čím a jak dlouho si budou hrát, lektorka dbá na to, aby se nějaké hře věnovaly, případně napomůže s výběrem vhodné činnosti a pomůže dětem se zapojit. Dítě by nemělo bezradně stát nebo přecházet bezcílně od jedné činnosti k druhé.

 3.  Hodinka pohybu, říkanek a poznávání 9:45–10:45

Pohybový blok je zaměřen především na rozvoj motorických dovedností, koordinace pohybů, uvědomování si vlastního těla. Rozvíjí orientaci v prostoru, přispívá k rozvoji napodobování, komunikace a porozumění řeči. 

Hlavním záměrem této části je reprodukování říkanek a písniček, cvičení hrubé i jemné motoriky, poznávání základních barev (žlutá, modrá, červená, zelená) a později základních geometrických tvarů (kruh, čtverec, trojúhelník), základní matematické představy (větší X menší, nahoře X dole, vepředu X vzadu, více X méně, počítání do tří, příp. do pěti). V závislosti na ročním období poznáváme přírodu (jednoduché květiny, ovoce, listy, podzimní plody). 

Cvičební jednotka obsahuje úvodní část – rušná (rozehřátí) – běhání, skákání, využití překážek a různých pomůcek (podložky, lana, chodníčky, obruče), drobné „závody“, hry s míčky, s barvami. Děti se také učí jednoduché dětské hry (Zlatá brána, Myšičko myš, Škatulata, Ťuká deštík, Čertovská honěná, Rybičky, rybáři jedou). 

Druhá část je „učební a rozvíjející“ – barvy, orientace, počítání, poznávání přírodnin (procvičení větší – menší, nahoře – dole, počet, porovnávání více – méně), procvičení základních barev při hře (reakce zraku na barvu – semafor – autíčka), reakce na zvuk (píšťalka, písnička, tlesknutí). 

Závěrečná část je zaměřena na pohybové říkanky a písničky, využíváme jednoduché dětské hudební nástroje (bubínky, chrastítka, rolničky, triangl) a doprovod na flétnu nebo jiný nástroj. Říkanky rozvíjejí smysl pro rytmus a pohybové vyjádření, děti se učí tleskat, dupat, ťukat dřívky. Dbáme na správné provedení pohybových říkanek, což, vedle toho, že se děti učí reprodukovat text, nenásilně  napomáhá ke správnému protažení a posilování těla. Zařazujeme krátké logopedické chvilky. Na konci cvičení bývá čas na zklidnění a malou relaxaci buď jen s klidným odpočíváním nebo můžeme krátce pustit příjemnou skladbu „vážné“ hudby.

Písničky a říkanky volíme podle aktuálního ročního období, přírodniny lze zároveň využít k jednoduché rytmizaci (kaštany, ořechy).

Za hezkého počasí probíhá cvičení venku na zahradě nebo na hřišti. (Lze provádět dechová cvičení – čichání ke květině, vítr fouká na květinu /nádech nosem, výdech ústy/, poznávání jednoduchých květin, plodů a stromů.) 

4.  Svačina přibližně 10:45–11:00

Svačinu i pitný režim zajišťují rodiče, lektorky mohou pomoci s dojedením např. jogurtů. Pití mají děti k dispozici celou dobu pobytu v CPD. Doba svačiny je poměrně pozdnější, ale je uzpůsobená době provozu CPD a tedy předpokladu, že děti obědvají později.

Děti jedí samostatně, v klidu. Dobu lze využít k povídání si o zdravějších a méně vhodných potravinách. Optimální je spolupráce s rodiči, kdy připravují zdravé svačinky. 

5.  Malování a tvoření 11:00–12:00

Cílem těchto činností je rozvíjet u dětí schopnosti jemné motoriky, zlepšovat schopnost koncentrace, rozvíjet grafomotorické dovednosti, nabízet možnost něco „vytvořit“. 

Využíváme nejrůznějších materiálů: různé druhy papírů, odpadový materiál (např. zbytky dřeva, plastové krabičky i lahve, krabičky od čajů, příze, zbytky látek, kůže), přírodní materiál (piliny, ořechy, klacíky, špejle, šustí, podzimní plody, lisované listy, semena, kameny), různé druhy barev – temperové barvy, prstové barvy, vodovky, tuše, pastelky, voskovky. Děti pracují s modelínou i jinými hmotami, využívají korálky, knoflíky. Učí se trhat, stříhat, lepit, malovat pastelkami, prsty i štětci, používat houbičky, razítka. 

Záměrem je, aby si každé dítě z dopoledního pobytu v CPD odneslo svůj vlastní výrobek nebo, má-li v týdnu četnější docházku, na výrobku v průběhu týdne pracovalo a odneslo si jej na konci týdne. Lektorky připraví vhodné „polotovary“ a děti si dle možnosti volí konečnou podobu svého výrobku. Není cílem, aby dítě mělo dokonalý výtvor, cílem je, aby na něm pracovalo co nejvíce samostatně a dle svojí fantazie. 

Příležitostně je možné vytvořit společné dílo a vystavit na nástěnce (jarní nebo vánoční stromeček, sluníčko, květiny, podzimní a vánoční motivy). 

6. Odchod dětí 12:00–13:00

Obdoba jako blok č.1 – děti si samy volí hračky a stavebnice, se kterými si hrají, mají prostor pro volnou hru, prohlížení knížek. Umožní-li to podmínky, mohou si děti samostatně malovat pastelkami, příp. vybarvovat omalovánky. Lektorky předávají děti a příp. poskytují rodičům informace o průběhu pobytu jejich dítěte v CPD. Děti při odchodu uklízejí hernu.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám