Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Zařazování učitelek mateřských škol do 9....

Zařazování učitelek mateřských škol do 9. platové třídy

Informativní příspěvek
Autor Jiřina Mizerová
Započtená praxe učitelek zařazených do 9. platové třídy.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, Díl 2 stanovuje odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků. V § 6 - písm. a), b) c) d) je uvedeno vzdělání pro učitele mateřské školy. Podle písmene c) učitel mateřské školy získává odbornou kvalifikaci "středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání".

Většina učitelek mateřských škol požadovaného středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání s maturitní zkouškou dosáhla. Proto předpokládá, že splňuje kvalifikační předpoklady k platovému zařazení do 9. platové třídy.

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v § 2 stanovuje kvalifikační předpoklady pro zařazení do 9. platové třídy. Uvádí vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Ale v souladu s § 4 odst 7 písmeno b) výše citovaného nařízení vlády (řeší zařazení zaměstnance do platového stupně) říká, že z doby, kterou zaměstnanci započetl, odečte zaměstnavatel zaměstnanci zařazenému do 9. platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu dvou roků.

Je třeba upozornit, že absolvování kurzů či jiného rozšiřujícího vzdělání neopravňuje k zařazení do 9. platové třídy bez odečtu dvou let. Pro 9. platovou třídu bez odečtu let je platné pouze ukončené vyšší odborné vzdělání.


Pozor neplést si zařazení do platové třídy a platového stupně!


Příklady k zařazování učitelek mateřských škol do 9. platové třídy

1. Učitelka (ředitelka, vedoucí učitelka), absolventka Střední pedagogické školy, obor učitelství na mateřské škole, s 25 lety 1 měsíc praxe, zařazená do 9. platové třídy, 10. platového stupně se těší na platový postup do 11. stupně k 1. 11. 2008. Po přepočtu délky praxe v souladu s § 4 odst. 7 písm. b) NV č. 564/2006 Sb. a odečtu dvou let, se dočká platového postupu až k 1. 11. 2010.

2. Učitelka (ředitelka, vedoucí učitelka) MŠ, absolventka Střední pedagogické školy, obor učitelství na mateřské škole, s délkou pedagogické praxe 34 let a více je zařazena ve 12. platovém stupni 9. platové třídy. Po přepočtu délky praxe v souladu s § 4 odst. 7 písm. b) NV č. 564 /2006 Sb. bude nadále zařazena ve 12. stupni, protože i po odečtu dvou let odpovídá její délka praxe tomuto platovému zařazení.

3. Učitelka (ředitelka, vedoucí učitelka) MŠ, absolventka Střední pedagogické školy, obor učitelství na mateřské škole, s délkou pedagogické praxe 13 let je k 1. 1. 2007 zařazena v 7. platovém stupni 9. platové třídy. Po přepočtu let v souladu s § 4 odst. 7 písm. b) NV č. 564/2006 Sb. bude s účinností od 1. 1. 2007 přeřazena do 6. platového stupně stejné platové třídy. Platový postup jí může být přiznán až k 1. 1. 2008.

4. Učitelka (ředitelka, vedoucí učitelka), absolventka Střední pedagogické školy, obor učitelství na mateřské škole ukončí některou z forem rozšiřujícího studia (např. speciální pedagogiku) a očekává zařazení do 9. platového stupně bez odečtu let. Pokud ale studiem nezískala vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání, přeřazení do vyššího platového stupně se nedočká. A stále jí budou odečítány dva roky za nesplnění kvalifikačních předpokladů.

5. Učitelka (ředitelka, vedoucí učitelka), absolventka Střední pedagogické školy, obor učitelství na mateřské škole s praxí 14 let je k 1. 2. 2007 zařazena do 9. platové třídy 7. stupně. Dnem 1. 2. 2007 dokončí vyšší odborné vzdělání (získané ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolní vzdělávání). Ke dni 1. 2. 2007 bude výše uvedené učitelce přepočtena praxe a budou jí vráceny dva odečtené roky, tzn. její započtená praxe bude k 1. 2. 2007 činit 16 let, tj. bude přeřazena do 8. platového stupně.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám