Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Pravidla využívání audiovizuálních pomůcek...

Pravidla využívání audiovizuálních pomůcek a počítače v naší MŠ

Informativní příspěvek
Jak účelně a zodpovědně využívat počítačovou a audiovizuální techniku v mateřských školách.

Využívání moderních prostředků by mělo mít svá pravidla. Tento článek přináší ta, která by se měla dodržovat při využívání audiovizuálních pomůcek a počítačů v mateřské škole.

Pravidla pro využívání televizních pořadů, videokazet nebo DVD nosičů
 • Obsah nahrávky (pořadu) musí vždy odpovídat věku dětí, nesmí obsahovat prvky násilí.
 • Denní limit pro sledování je maximálně 30 minut (učitelky si předají informace v případě vyčerpání limitu - tzn. pokud se děti dívaly dopoledne, je nepřípustné pouštět nahrávky ve zbytku dne).
 • Nahrávky a televizní pořady se využívají především jako motivace, doplnění a součást tematického celku.
 • Nahrávky je dále možno využívat v době déletrvajících zhoršených klimatických podmínek (více jak dva dny), v odůvodněných případech, jakými je například absence učitelek a z toho plynoucí provozní problémy, příprava divadelního představení, fotografování aj., kdy je třeba děti sloučit na omezenou dobu do jedné třídy.
 • Sledování TV je dobrovolné, je nepřípustné nutit všechny děti ke sledování programu. Dětem, které se dívat nechtějí, je nabídnuta náhradní činnost.
 • Přednostně se využívají kazety z videotéky v mateřské škole. V případě kazet a DVD od rodičů upřednostňujeme nahrávky seriálového typu.
 • Učitelky nebudou záměrně vybízet děti a rodiče k přinesení nosičů do MŠ, pouze v případě realizace integrovaného bloku z ŠVP.
 • Dětské filmy (1,5 hodiny) mohou děti přinést pouze za účelem využití na ŠVP, za podmínek dodržení časového limitu. Učitelky předem diskutují s rodiči vhodnost filmu pro předškolní věk.
 • Sledování TV není nikdy samoúčelné - učitelky vedou vždy o pořadu, pohádce atd. s dětmi rozhovor, vysvětlí nejasnosti, zdůrazní podstatné věci, využijí pořad např. pro kresbu, malbu na základě prožitku.
 • Učitelky zajistí dodržení psychohygienických podmínek sledování pořadů:
  • bezpečná vzdálenost od obrazovky;
  • odstraní odrazu oken na obrazovce zatažením žaluzií;
  • správné sezení na židličkách;
  • po každém sledování TV zařadí pohybovou chvilku.
Pravidla pro využívání počítačů
 • Před použitím PC programu musí být učitelka seznámena s obsahem programu, způsobem fungování a jeho ovládání.
 • K počítači umožní přístup dětem starším čtyř let, ne mladším.
 • Denní časový prostor pro hry u PC:
  • 4 - 5 let - 10 - 15 minut;
  • 5 - 6 let - 15 - 20 minut.
 • Čas učitelka sleduje na minutovém budíku, který při spontánní činnosti nastavuje každému dítěti zvlášť.
 • U počítače jsou přítomny maximálně čtyři děti. Dvě děti sedí na lavičce před PC (Kidsmart), další dvě děti na židličce. Jedno dítě hraje, ostatní sledují. Totéž platí u klasického PC.
 • Učitelky dohlíží na to, aby se děti nepohybovaly v blízkosti monitoru, zejména jeho boků, především u klasického PC (zvýšené záření).
 • Dodržují minimální vzdálenost očí dětí 50 cm od monitoru, horní výška monitoru koresponduje s výškou očí dětí. Sezení u PC - nohy a ruce při ohybu v kloubech svírají pravý úhel.
 • Učitelka vždy zvažuje možnost využití programu nebo jeho části:
  • jako součásti tematického celku;
  • pro individuální práci s dětmi;
  • pro motivaci, názor, předvedení atd.;
  • pro spontánní činnost dětí.
 • Pro práci s dětmi využívá originální verze, využívá především PC programy z inventáře školy. Pokud přinesou program děti, nejprve jej sama vyzkouší.
 • Učitelky neumožní dětem využít program, který:
  • neodpovídá jejich věku;
  • obsahuje prvky násilí;
  • nefunguje bezchybně (problémy se softwarem);
  • obsahuje mylné informace.
 • Při využívání PC jsou děti neustále pod dohledem učitelky, která sleduje:
  • kolik dětí je u počítače;
  • dobu, kterou jednotlivci u PC tráví;
  • zda se děti střídají;
  • jak zacházejí s počítačem, jak ovládají program.
 • Počítač v případě zájmu dětí uvést do provozu až po 7 hodině ranní.
 • Pokud není počítač používán, je vypnutý.
 • Učitelky upozorní děti na možná rizika dlouhého sezení u PC. Budou proto vybízet, zejména po činnosti u počítače, k pohybovým aktivitám.
 • Učitelky podávají informace rodičům o programech a hrách, které se využívají v MŠ, provádějí osvětu mezi rodiči, informují je o času, který děti u PC stráví.
PhDr. Dana Moravcová PhD.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek