Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze...

Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze - archivní fond Slavín

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Jana Bartošová
Archivní fond pedagogického muzea je cenným zdrojem informací o celé řadě osobností.

Slavín je nejvýznamnějším oddílem archivního fondu Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze. Je samostatným souborem dokladů se vztahem k životu a dílu význačných pedagogů - učitelů, středoškolských i vysokoškolských profesorů, ale i jiných kulturních pracovníků, kteří měli úzký vztah k pedagogice a škole. Převážnou část fondu tvoří doklady k osobnostem žijícím od první poloviny 19. století až do současnosti. Lze tu nalézt dokumenty osobní, rodinné, studijní, dokumenty k učitelské činnosti, práce publikované i rukopisné, korespondenci, fotografie, vzpomínky, novinové výstřižky, vyznamenání, životopisné vzpomínky, nekrology, studie a diplomové práce věnované příslušné osobnosti. Tištěné knihy těchto pracovníků jsou uloženy většinou v knihovně Pedagogického muzea. Dnes je ve Slavíně zařazeno 556 osobností a fond se nadále rozrůstá. Až na výjimky se jedná o české pedagogické osobnosti. Vzhledem k historickým okolnostem jsou ve Slavíně zařazeni i slovenští pedagogové. Sporadicky zde nalezneme i jiné zahraniční pedagogy, např. Johanna Heinricha Pestalozziho (1774 - 1825) a MUDr. Marii Montessori (1870 - 1952).

Doklady k životu jednotlivých osobností jsou různě rozsáhlé - od jednotlivin až po velmi obsáhlé pozůstalosti. Patrně nejrozsáhlejším fondem je, zčásti stále nezpracovaný fond Františka Bakuleho (1874 - 1957), který obsahuje rozsáhlou sbírku dokumentů k jeho činnosti i k činnosti Bakulova ústavu. Zvláště rozsáhlá je sbírka pozoruhodných výtvarných prací chovanců tohoto ústavu. Jsou zde i doklady k působení Bakulova pěveckého sboru.

K velmi rozsáhlým fondům patří také fond MUDr. Karla Slavoje Amerlinga (1807 - 1884), jehož součástí je mimo jiné téměř úplná sbírka Amerlingových školních obrazů. Dalšími rozsáhlými fondy jsou pozůstalosti po Ladislavu Havránkovi (1884 - 1961), Josefu Kožíškovi (1861 - 1933), Františku Pražákovi (1885 - 1947), prof. PhDr. Václavu Příhodovi (1889 - 1979), Josefu Smrtkovi (1853 - 1935), Stanislavu Vránovi (1888 - 1966).

Méně rozsáhlé, ale významné fondy obsahují doklady k životu a dílu Augustina Bartoše (1888 - 1969), prof. PhDr. Františka Čády (1865 - 1918), Eduarda Čapka (1880 - 1960), Jana Dolenského (1859 - 1933), Ladislava Hanuse (1890 - 1943), Anny Hlavaté - Pokorné (1889 - 1961), Ladislava Horáka (1874 - 1966), Jana Karla Hrašeho (1840 - 1907), Boženy Hrejsové (1870 - 1945), ), akademika Otakara Chlupa (1875 - 1965), prof. PhDr. Jana Urbana Jarníka (1848 - 1923), Idy Jarníkové (1879 - 1966), Václava Jaroše (1870 - 1970), Antonína Kavky (1884 - 1978), Josefa Kliky (1857 - 1906), Ferdinanda Krcha (1881 - 1973), Gustava Adolfa Lindnera (1828 - 1887, Adolfa Vojtěcha Obsta (1876 - 1961), Jana Pastejříka (1869 - 1968), Josefa Peška (1872 - 1924), Ondřeje Pische (1868 - 1932), Jana Pravoslava Přibíka (1811 - 1842), Josefa Sulíka (1882 - 1975), Jana Karla Škody (1810 - 1876), Ladislava Švarce (1883 - 1974), Josefa Tůmy (1865 - 1933), Jana Uhra (1891 - 1942), Václava Vaníčka (1846 - 1908), Josefa Vavřína (1890), Eduarda Weicheta (1881 - 1945) a Karla Žitného (1889 - 1967).

K malým ale zajímavým fondům patří mimo jiné doklady k činnosti Vojty Beneše (1878 - 1950), prof. MUDr. Karla Herforta (1871 -1940), Pavly Moudré (1861 - 1940) a jiných.

Dokumenty k jednotlivým osobnostem jsou řazeny v tomto pořadí:

 1. vyobrazení (fotografie);
 2. osobní a rodinné věci (doklady);
 3. doklady studijní (dle možnosti od školy obecné/národní, dříve triviální);
 4. doklady k učitelskému působení (o učitelské způsobilosti, služební, výkaz učitelský, dekrety ustanovovací a platové, učitelské přípravy, uznání práce školskými úřady);
 5. rukopisy:
  a) obsahu a zaměření pedagogického,
  b) obsahu a zaměření jiného.
 6. novinové výstřižky, eventuelně jednotlivá čísla časopisů s tištěnou prací osobnosti;
 7. životopisné vzpomínky osobnosti (rukopisy, strojopisy i tisk);
 8. nekrology, rukopisné i tištěné studie o osobnosti;
 9. větší uznání práce a vyznamenání.

Slavín je v současné době nejvíce badatelsky využívaným oddílem archivního fondu Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze. Informace z něho čerpají především studenti filozofických a pedagogických fakult, ale i středoškolští a vysokoškolští pedagogové, pracovníci školství, státní správy a jiní badatelé. Na základě studia materiálů uložených v tomto fondu vzniká každoročně několik seminárních a diplomových prací. Je zřejmé, že fond je významným informačním zdrojem k poznávání tradic a zkušeností českého školství 19. a 20. století a neměl by zůstávat stranou zájmu širší pedagogické veřejnosti.

Všechny osobnosti, jejichž písemnosti jsou uloženy ve fondu Slavín, jsou uvedeny ve jmenném seznamu. Orientaci ve fondu ulehčí zájemcům o studium rovněž kartotéka. Archiv je přístupný v budově Pedagogického muzea J. A. Komenského (Valdštejnská ul. 20, Praha 1 - Malá Strana) po předchozí telefonické domluvě (tel.: 257 533 455) ve všedních dnech od 7:45 do 16:15 hodin.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám