Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Medvědí sen - (přezimování zvířat)

Medvědí sen - (přezimování zvířat)

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Aneta Burešová

Tento projekt je v různých formách náročnosti určen pro všechny věkové skupiny dětí mateřské školy.

Přínos pro dítě:

 • pochopení proměn v přírodě v závislosti na ročním období;
 • získání kladného vztahu k přírodě;
 • poznání některých volně žijících zvířat;
 • prožívání radosti ze zvládnutého a poznaného;
 • zvládnutí základních pohybových dovedností a prostorové orientace;
 • poznání různých výtvarných materiálů a pomůcek;
 • vytvoření si pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem;
 • získání schopnosti vyjádřit svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech;
 • osvojení schopnosti práce ve skupině dětí;
 • přirozené a radostné prožívání hudebně pohybového projevu s přiměřenými požadavky na pohybové vyjádření;
 • vyjádření hudby přirozeným kultivovaným pohybem.

Obsah vzdělávací nabídky (činnosti a příležitosti):

 • charakterizování ročních období 2 - 3 typickými znaky
 • pozorování přírody

 

 • artikulační cvičení pro zlepšení výslovnosti dětí, gymnastika mluvidel
 • práce s obrázky (popis)
 • přednášení říkadel samostatně i s ostatními dětmi
 • tvořivé dokončování započatého příběhu vyprávěním, dramatizací

 

 • poznávání rytmických i melodických nástrojů, seznamování s technikou hry
 • uplatňování tanečních prvků v pohybových a hudebně pohybových hrách
 • spojování zpěvu s jednoduchými pohyby rukou, těla
 • uplatňování fantazie a vynalézavosti při rytmizaci a melodizaci slovních skupin a říkadel
 • vytváření jednoduchých doprovodů k písním, HPH a dramatizaci na dětské hudební nástroje
 • vyjadřování hudby přirozeným dětským kultivovaným pohybem
 • vyjadřování pohybem postup melodie, nálady písně nebo skladby
 • rozvíjení fantazie při hudebně pohybových improvizacích
 • rozlišování veselé a smutné hudby

 

 • samostatná práce s nůžkami (bezpečnost, technika) při stříhání papíru i textilu
 • samostatné nalepování - přesnost, pečlivost, čistota

 

 • překračování překážek ve volném i organizovaném útvaru
 • chůze se správným držením těla
 • chůze se správným odvíjením chodidla
 • chůze s využíváním doprovodných pohybů paží
 • chůze v pravidelném tempu kroku
 • správné provádění skluzu v sedu a v lehu na zádech
 • výstupy a sestupy na přiměřeném nářadí (žebřík, stoupací věž, štafle, průlezka, ribstol)
 • samostatné přelézání, prolézání a podlézání několika za sebou stojících různě vysokých překážek
 • prolézání tunelem v podporu dřepmo
 • plazení po břiše i na zádech pod nízkou překážkou
 • uplatňování tanečních prvků v hudebně pohybových hrách
 • hry ve skutečném i pomyslném prostoru (např. motivovaná chůze)

 

 • orientace v dětské encyklopedii, obrázkové knize

 

 • dramatické rozehrání námětu zadaného učitelkou
 • na základě výběru rolí rozehrání konkrétní situace
 • volná improvizace s loutkou
 • dramatické hry a improvizace, v nichž děti vstupují do rolí
 • dramatické hry a improvizace s ději (příběhy), k nimž lze čerpat náměty jak z reality, tak z uměleckých děl (zejména literárních)
 • zařazování krátkých improvizovaných výstupů s loutkou k aktivizaci a motivaci dětí

 

 • uspořádat danou skupinu prvků na základě předem zvoleného pravidla - dějová a časová posloupnost, velikost
 • užívat pojmy, které se při uspořádání používají - (první, poslední; za, před, hned za, hned před, za tím, před tím; který není ani první, ani poslední)

 

 • rozlišovat sytost barev v rámci jednoho tónu
 • tvoření barev mícháním
 • zvládnutí plochy, naznačení prostoru
 • využívání různorodého grafického materiálu - tužka, křída, uhel, rudka
 • konstruktivní činnosti, sestrojování
 • k výtvarnému vytváření prostorových tvarů využívat spojení různých materiálů

 

 • přibližovat strukturu rodiny a rodinných vztahů

 

 • seznamovat se základními vlastnostmi a typickými znaky volně žijících zvířat, způsobem života
 • seznamovat děti s různými ekosystémy u nás - les
 • práce s obrazovým materiálem

 

 • rozlišovat hlavní znaky jednotlivých ročních období a jejich vztah k určitému počasí

 

Nabízené činnosti a příležitosti

1. část

téma: V lese

1. den

 • motivace dětí básničkou na téma chování v lese, domov zvířátek (básnička viz níže)
 • vycházka do podzimní přírody - les, park s pozorováním změn v přírodě souvisejících s přicházející zimou, vnímání barev podzimu, tvaru stromů, keřů atd.

2. den

 • kresba tuží a kolorování suchou křídou na základě pozorování v lese - zachycení podzimních barev, tvarů přírodnin
 • hodnocení výtvarných prací dětí, popisování barev, přírodnin, výstava ve třídě
 • práce s obrazovým materiálem - encyklopedie, vyhledávání obrázků volně žijících zvířat u nás, vystřihování z časopisů, omalovánek

téma: Domečky

3. den

 • kresba domečků - na formát papíru A1 (dva kusy) nakreslíme s dětmi domečky pro zvířátka
 • třídění - nashromážděný obrazový materiál třídíme podle znalostí dětí na domácí a volně žijící zvířata
 • obrázky nalepují děti na domečky, následně lze dokreslit a dotvořit domeček dle fantazie dětí

 Obrázek 

téma: Jak hledali domeček

4. den

 • dramatizace pohádky "O budce"
 • učitelka dětem vypráví pohádku o zvířatech, která před zimou hledají obydlí -zařadíme pouze volně žijící zvířata, která děti znají (z aktivit minulých dní)
 • pohádku použijeme jako námět k motivované chůzi lesem s překonáváním překážek opravdových (nářadí) nebo jen pomyslných, maximálně využijeme prostředky tvořivé dramatiky
 • dětem necháme volný výběr rolí, připravíme potřebné rekvizity, dostupný textilní a jiný materiál na hru v "kostýmech", popřípadě nabídneme dětem maňásky, plyšáky
 • ve vhodné části třídy zhotovíme lesní domeček (staré záclony, látky, papíry, Polikarpova stavebnice atd.) a vedeme děti k pokračování pohádky - opět využijeme námětu pohádky "O budce"
 • děti postupně nacházejí domeček, ptají se, jestli tam někdo bydlí - hra pokračuje až do obydlení domečku
 • pořadí zvířátek využijeme k práci s pojmy první, poslední, před, za atd.
 • vymýšlíme další možné situace: Kam se mohou ještě zvířátka v zimě schovat?
 • nabídneme dětem využít stavebnice a různorodý materiál ve třídě k postavení domečků pro zvířátka - dle fantazie dětí

téma: Medvědí dům

5. den

 • říkanka s hrou na tělo - (uvádím v příloze)
 • říkanku předříkáváme a do rytmu doplníme jednoduchým pohybem

  Medvěd v lese - brum, brum,
  (tleskáme na brum, brum)
  postavil si dům, dům.
  (pleskání do stehen)
  Kudy do něj fouká,
  (dupání)
  že jehličí píchá.
  (ostré pohyby rukou do všech stran napodobující pichlavé jehličí)

  Hru na tělo lze nahradit rytmickými nástroji:

  • Brum, brum - bubínek;
  • Dům, dům - drhlo;
  • Kouká - klapačka;
  • Fouká - ozvučná dřívka;
  • Vzdychá - činelky;
  • Píchá - ozvučná dřívka.
 • následně rozvineme s dětmi rozhovor, kdo v medvědím domečku bydlí, co asi medvědi v domečku dělají, s čím si hrají, co rádi jedí. Děti namotivujeme k artikulační říkance na procvičení hlásky "M".

  Moc rád medvěd s medvědem, pomedí si nad medem.
  Bez medu si medvědi ani trochu nemedí.

  (říkanku uvádím též v příloze)

[Gymnastika mluvidel - motivace: jíme med "ham, ham" - otvírat hodně ústa - lze stupňovat (táta medvěd - hodně otvírat, máma - méně, medvídě -málo).]

6. den

 • s dětmi zařídíme domeček pro medvědy - využijeme námětu z pohádky "O třech medvědech" a použijeme věci vždy ve třech velikostech, např. hrnek - velký, menší, nejmenší, dále misky, lžíce, židličky
 • dětem pohádku "O třech medvědech" převyprávíme a využijeme ji k předmatematickým představám - práce s pojmy velký, malý, nejmenší a porovnávání velikostí daných předmětů zrakem
 • k této činnosti připravíme také pracovní list zaměřený na porovnávání velikostí, který s dětmi vypracujeme

7. den

 • zařadíme výtvarné aktivity na téma "medvídci", např. - kolorování šablony ve tvaru zvířecí figury - medvěd, výroba medvídků z papírových válců (stočená čvrtka, přilepená hlava a ťapky, vybarvené barvami), výroba medvídka z pet lahví - láhev obtočená papírem, dolepená hlava a ťapky
 • medvídky zhotovíme také z dětských židliček - z balicího papíru vystřihneme tvar hlavy medvěda - tak velký, aby šel navléknout na opěradlo židličky (musí být dvojitý a nahoře a po stranách slepený nebo sešitý sešívačkou), přes sedátko a nohy židle navlékneme širokou sukni na gumu.

8. den

 • zařadíme hudební aktivity - zpěv ve skupině, hra na nástroje, pohybová improvizace
 • výběr písně - na téma usínání medvědů "Malý méďa"
 • poslech s pohybovou improvizací a rekvizitou (plyšový medvěd) - "Holčička medvědí"
 • J. Vodňanský, zpěvník a CD "Dejte mi pastelku, nakreslím pejska"
 • relaxace - medvěd spí - leh na zádech - dýchání "do bříška" - stupňujeme nádech: málo - medvídě, více - medvědice, hodně - táta medvěd
 • leh na boku, pokrčené nohy, zavřeme oči, klidně dýcháme
Evaluace a hodnocení

Takto zpracované téma se v praxi osvědčilo. Jednoduchým způsobem jsou děti seznamovány s životem volně žijících zvířat a jejich zvláštnostmi a charakteristickým způsobem jejich života.V nabízených činnostech děti získávají elementární poznatky ze života zvířat, přírody. Děti se učí spontánně, ale i vědomě, učí se soustředit na činnost a dokončit ji.

Jsou vedeny k tomu, aby hledaly vlastní řešení situací (a různé varianty) a přitom využívaly svých dosavadních zkušeností, představivosti a fantazie. Děti si průběžně rozšiřují slovní zásobu, užívají i matematických pojmů. Zkouší si vyhledávat "informace" v dětských knihách a encyklopedii. Učí se pracovat ve skupině, dohodnout se s ostatními, spolupracovat. Svou tvořivostí se podílejí také na estetickém uspořádání třídy.

Pro starší děti je možné téma ještě více rozpracovat a zařadit více činností vyžadujících samostatnost dětí jak v rozhodování, tak v tvořivosti a ponechat i delší časový úsek. Na toto téma dále navazujeme tématem o životě ptactva (kteří ptáci zůstávají na zimu, život u krmítka atd.) a děti tak mají ucelený přehled o životě živočichů v zimním období.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf320 kBMalý méďa
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám