Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Volby v mateřské škole

Volby v mateřské škole

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Dana Moravcová
Záměry integrovaného bloku: Objasnit dětem průběh a význam voleb pomocí hry, v níž budou volit vedoucího své třídy.

Očekávané výstupy: Poznávání a spoluutváření pravidel společenského soužití v rámci přirozeného sociokulturního prostředí.
Seznamování se světem lidí a kulturou, ve které dítě žije.

Časové vymezení: týden

Věk dětí: 5 - 6 let

Motivací pro realizaci projektu byl rozhovor s dětmi v ranním kruhu v první den voleb, kdy více dětí na otázku, co budou dělat o víkendu, odpovědělo, že půjdou k volbám s rodiči nebo prarodiči. Tuto reakci jsem nepředpokládala a považovala jsem proto za samozřejmé na situaci reagovat. Rozhodla jsem se dětem objasnit, co to vlastně volby jsou, pomocí hry "na volby".

Realizované činnosti
 1. Motivační rozhovor na téma "volby"
  Seznámení se s organizací a cílem voleb v mateřské škole - děti určují vlastnosti, které by měl mít vedoucí třídy. Seznámení se s novými slovy: parlament, urna, volič, tajné, spravedlivý, četný, hlasovací lístek.
  Vedlejší cíle: rozvoj slovní zásoby, rozvoj souvislého řečového projevu a logického myšlení, vyjadřování vlastního názoru.

 2. Výroba obálek
  Práce s papírem (skládání papíru dle instrukce učitelky), práce s lepidlem.
  Vedlejší cíle: rozvoj jemné motoriky, správný postup při práci s lepidlem.

 3. Kresba značek
  Každé z dětí nakreslí svou vlastní značku, poté děti dokreslují značky chybějících dětí.
  Vedlejší cíle: rozvoj grafomotoriky, procvičování paměti.

 4. Výroba volební urny
  Společná práce dětí - děti nastříhají barevný papír podle velikosti stěn krabice. Pět dětí nakreslí na barevný papír státní vlajku, ostatní nalepí barevné papíry na krabici.
  Vedlejší cíle: procvičování rozlišování trojrozměrných tvarů, poměřování velikostí, rozvoj grafomotoriky, práce s lepidlem, rozlišování barev.

 5. Práce s hlasovacími lístky
  Každé z dětí nakreslí na připravený papír značku kamaráda, který by měl být "vedoucím třídy" (je moudrý, chytrý, spravedlivý atd. - charakteristiky určené dětmi). Za tímto účelem jsou vytvořené čtyři koutky (zástěny), aby bylo hlasování tajné. Značku voleného dítěte vloží každý do vyrobené obálky a následně vhodí do urny. Vedlejší cíle: rozvoj zodpovědnosti a morálních vlastností dětí.

 6. Sčítání hlasů
  Na magnetické tabuli je připevněna velká čtvrtka se čtverečky, ve kterých jsou zaznamenány značky všech dětí. Děti (jedno po druhém) vybírají z urny anonymní obálku, otevřou ji a k příslušné značce, kterou najdou v obálce, nakreslí čárku. Poté děti společně sčítají počet čárek u jednotlivých značek, výsledek zaznamenají symbolem pro konkrétní číslo (ti, kteří to již dovedou). Zhodnocení výsledků - kdo získal nejvíce bodů, nejméně, kdo má stejně, atd.
  Vedlejší cíle: přiřazování - značka - čárka, procvičování sčítání, porovnávání počtu, procvičování číselných symbolů.

 7. Závěrečný rozhovor a zhodnocení voleb
  Myslíte si, že vedoucí třídy byl/a vybrán/a dobře? Proč?
  Jaké úkoly bude mít vedoucí naší třídy? Vyjmenujte.
  Jak se budete chovat k vedoucímu vy? A proč?
  Co se vám na volbách nejvíce líbilo? Proč?
  Co se vám nelíbilo? Proč?

  Vedlejší cíle: rozvoj souvislého řečového projevu, vyjádření vlastního názoru, rozvoj logického myšlení.

 8. Závěr k tématu
  Malba temperami na základě citového prožitku na téma Jaké byly volby ve školce, společná koláž z výstřižků, které děti vyhledaly spolu s rodiči a přinesly do MŠ.

 9. Pobyt venku - vycházka k parlamentu ČR, eventuálně krátká návštěva - podle možností.

Spolupráce s rodiči

Vyhledání obrázků v novinách a časopisech s tématem voleb společně s dětmi, dle možností sledovat v rámci vysílání televize záznamy z jednání v parlamentu, diskutovat s dětmi o tématu.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek