Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Objevujeme svět na létajícím koberci

Objevujeme svět na létajícím koberci

Informativní příspěvek
Autor Libuše Dlasková
Ukázka části školního vzdělávacího programu s rozpracováním tematických celků.

Záměry a cíle ŠVP (výňatek)

Cílem ŠVP je vést děti k lásce k domovu a k přírodě, k vytváření zdravých životních návyků. Dále je ŠVP zaměřen na upevňování tělesné zdatnosti dětí a podporu kamarádství, tolerance a lásky.

Charakteristika dětí a prostředí

Naše mateřská škola má dvě věkově smíšené třídy. Škola sídlí na okraji vesnice. U vesnice je rybník, park a asi kilometr za vesnicí je les. S velkými dětmi chodíme cvičit do sokolovny, kde máme více prostoru. Dále využíváme školní zahradu i dětské hřiště u ZŠ.

Učitelky pracují podle rozpracovaných témat a využívají i aktuální situace v okolí (pouť, pozorování nové výstavby domů apod.). Pořadí témat je na učitelkách.

V 1. oddělení se upravuje náročnost vzdělávání podle věku dětí. Některá témata budou zjednodušena a doplněna novými.

Ukázky tematických celků:

Posvícení je čas jablíčkové vůně

Charakteristika tematického celku

V konkrétních činnostech děti spolupracují, soustředí se na danou aktivitu, dokončí zadanou práci. Děti budou vědět, že jablíčko je zdravé, obsahuje vitamíny a že před jeho konzumováním dodržujeme hygienické zásady.

Cíle

U dětí podporujeme rozvoj pohybových schopností, zdokonalujeme jemnou i hrubou motoriku. Snažíme se o vytváření zdravých životních návyků, rozvíjení tvořivého myšlení a řešení problémů.

Očekávané výstupy

 • Spolupracovat s ostatními dětmi ve třídě.
 • Vědět, že jablíčko je zdravé, obsahuje vitamíny a před konzumací se musí umýt.
 • Vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, všímat si nového.
 • Poznat a správně pojmenovat to, čím jsme obklopeni.
 • Zvládat běžné činnosti a požadavky s ohledem na druhého.
 • Řešit jednoduché praktické situace opakující se doma i v MŠ.
 • Chovat se slušně v obchodě, zacházet bezpečně s jednoduchými nástroji.

Činnosti

Komunikační kruh:

 • povídání o stromech:
  • kdo se stará o stromy a jak, co potřebuje k práci;
  • z čeho strom vyroste (rozkrojit jablko);
  • části stromu (kořeny, kmen, koruna - co slyšíš na začátku slova);
  • zpracování ovoce (ukázka: kompot, výroba křížal);
  • ochutnávka ovoce;
  • vitamíny, hygiena;
  • vytváření zdrobnělin, vytleskávání slabik.
 • pohybové hry:
  • cvičení s míčky (sběr, koulení, házení, chytání, třídění podle barev do košů);
  • lezení po žebříku;
  • pohybová hra "Na palečka a obra".
 • procvičování NA, POD, VEDLE, NAD...(dej jablíčko na stůl)
 • činnosti s ovocem:
  • počítáme ovoce v košíku (práce dětí na koberci);
  • třídění podle barvy, tvaru, velikosti;
  • modelování ovoce;
  • vytrhávání předkresleného ovoce;
  • stříhání ovoce;
  • vypodobnění ovoce - kreslení tuší, malování (vodové barvy);
  • hroznové víno - kreslíme kruhy kolem tečky (voskovky, prstové barvy);
  • hra "Kouzelný košík" - procvičování hmatu, popis ovoce.
 • básně:
  • Měla babka;
  • Vezmi žlutou tužku;
  • Na září, na září
   těšili se sadaři,
   když se hodně natěšili,
   holé stromy po nich zbyly.
 • báseň s pohybem:
  • Jabloňka (Hrajeme si od jara do zimy).
 • píseň:
  • V zahradě na hrušce;
  • Koulelo se, koulelo.
 • čarování s jablky:
  • sběr jablek na školní zahradě;
  • pokusy s jablkem - hra s jablečnou slupkou - co v ní vidíme;
  • pečení jablkového závinu s dětmi;
  • spolupráce s rodiči - kam maminka ukládá ovoce a kde ho získala (koupila, načesala, dostala od dědy...);
  • co mám od maminky nejraději (koláč se švestkami, závin s jablky...);
  • grafomotorické cvičení: jablko padá na zem, zabalíme švestku do těsta, cesta červíka.
Maminka jde na ples a já na maškarní

Charakteristika tematického celku

Pořádáme přípravy na maškarní ples, vyrábíme si masky a učíme se, jak se budeme chovat.

Cíle

U dětí budeme podporovat rozvoj jazykových, řečových dovedností a přirozených poznávacích citů. Dále budeme zdokonalovat dovednosti v oblasti jemné i hruhé motoriky a rozvíjet výtvarné dovednosti.

Očekávané výstupy
 • Zachovávat správné držení těla, vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, sladit pohyb se zpěvem.
 • Zvládat jemnou motoriku.
 • Domluvit se na společném řešení.
 • Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování.
 • Těšit se z hezkých zážitků.
 • Zachytit a vyjádřit své prožitky slovně, výtvarně i pomocí hudby.
 • Mít povědomí o širším společenském prostředí.
Činnosti

Komunikační kruh:

 • besedování o bále, maškarním plese:
  • za jakou masku půjdu na maškarní;
  • jak vyrobit masku na maškarní;
  • hádanky;
  • jak se správně chovat ve společnosti.
 • cvičení:
  • běh po čtyřech (jako pejsek);
  • kočička;
  • chůze po špičkách (jako baletka);
  • taneční kroky - přísunný krok stranou (mazurka).
 • manipulační činnosti:
  • vystřihování šatů, kreslení šatů - zdobení (tiskátka, graf. cvičení - vlnovky, kolečka...);
  • navlékání korálků pro maminku (rozvoj jemné motoriky);
  • kreslíme barevné korále (procvičení barev, počítání, využití zátek z pet lahví);
  • klaun (2 odlišné obrázky);
  • malování hrníčků pro vodníka.
 • literární činnosti:
  • čtení pohádky (např. "O pejskovi a kočičce", "O vodníkovi"- podle masek);
  • dramatizace pohádky (využití masek, čepiček, maňásků).
 • procvičování básně:
  • Princeznička na bále poztrácela korále.
 • opakování písní:
  • Skákal pes přes oves;
  • Kočka leze dírou;
  • poslech písní z pohádek - tančíme na hudbu.
 • pohybová hra:
  • Na kočku a myš;
  • Na vodníka;
  • Pan čáp ztratil čepičku;
  • Měla babka - seznámení s mazurkou.
 • procvičování grafomotoriky:
  • např. tahy tužkou - //// (((( °°°° XXXX OOOO ++++ .
 • karneval v MŠ:
  • promenáda masek;
  • soutěže;
  • karnevalový rej - diskotéka;
  • vyhlášení masek.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek