Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Realizace mimoškolních projektů

Realizace mimoškolních projektů

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Mgr. Jaroslav Kodejš
Příklad dobré praxe je ukázkou spolupráce školy se sociálními partnery v regionu i mimo něj, zapojení školy v mezinárodních projektech Libereckého kraje i místních organizací.

Kontext

V rámci tohoto projektu zde bude popsána spolupráce naší školy - konkrétně studentů oboru Zlatník a klenotník a Výrobce bižuterie se zaměřením na kovovou bižuterii se třemi různými subjekty v rámci Libereckého kraje.

Jedná se o začlenění v těchto projektech:

 • Sympozium uměleckých škol Libereckého kraje, pořádané Libereckým krajem a VŠCHT Praha
 • Oděv a doplněk, organizovaný Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a městem Jablonec nad Nisou
 • Týden nápadů, projekt, vytvořený firmou JABLONEX Group a.s.

Východiska

Obecným východiskem bylo zapojení našeho klíčového oboru Zlatník a klenotník na přípravě RVP, tvorbě ŠVP pro tento obor v rámci projektu Pilot S a účast na novém typu JZZZ ( jednotné zadání závěrečných zkoušek ) v projektu Kvalita 1.

Konkrétní východiska:

 • Účast vybraných žáků na těchto projektech
 • Aktivní účast učitelů odborného výcviku i odborného učitele teorie
 • Volba vhodných sociálních partnerů
 • Práce s informačními a komunikačními technologiemi
 • Využití sponzorů z řad místních firem
 • Osobní odpovědnost každého jednotlivce
 • Nadšení vyzkoušet si „ něco jiného „
 • Srovnání s ostatními školami, výměna zkušeností, pozvání na vlastní akce, poznání nových technologií
 • Propojení mezioborových vztahů v rámci školy ( například kovoobory - sklářské obory )
 • Využití místních specifických podmínek
 • Výměna studentů v rámci ostatních uměleckých škol
 • Existence ŠVP

Cíle

 • Vytvořit nové vzory šperků a bižuterie, jejich začlenění do výroby
 • Navrhnout nositelné objekty
 • Propojit šperky a bižuterii s textilními materiály
 • Řešit problémy v přístupu k materiálu, polotovarům, novým technologiím, představám
 • Umět se prezentovat spolu s ostatními školami a dalšími subjekty na přehlídkách
 • Umět obhájit své názory a představy
 • Aktivně spolupracovat se sociálními partnery
 • Podílet se na vytváření pravidel práce v týmu
 • Upevňovat mezilidské vztahy
 • Umět zvolit dobrou strategii v přístupu ke šperku
 • Umět formulovat své představy
 • Kreativně přistupovat k zadanému úkolu
 • Diskutovat s ostatními účastníky ( i mezinárodními, tj. zvládnout na komunikativní úrovni i daný cizí jazyk )
 • Propagovat svoji školu, region

Realizace

V roce 2005 byla naše škola vybrána do programu Pilot S. To s sebou přineslo i potřebu daleko většího zapojení sociálních partnerů do tohoto projektu. Již předtím zde určitá spolupráce probíhala, ale nebyla vytvořena jasná koncepce a pravidla. Pomoc spočívala především ve využití exkurzí, materiálové pomoci, využití odborných praxí pro naše žáky, spolupráci při závěrečných učňovských zkouškách apod.

Od zapojení sociálních partnerů do tvorby ŠVP je již tato spolupráce metodická, pravidelná, jsou jasně formulovány kompetence.

Cílem je ještě větší propojení odborných škol s praxí, znalost nejnovějších technologií i vědomosti o potřebách trhu práce.

Nejdůležitějšími partnery naší školy se stala Hospodářská komora v Jablonci nad Nisou, zlatnická firma Hejral ze Smržovky, firma JABLONEX Group a.s. a Liberecký kraj, v jehož kompetenci bylo pořádání již dvou ročníků mezinárodního Sympozia uměleckých škol Libereckého kraje, jichž jsme se také účastnili.

Sympozium uměleckých škol Libereckého kraje

V červnu 2004 a 2007 se na uměleckých - bižuterních, sklářských a šperkařských - školách a učilištích Libereckého kraje uskutečnil 1. a 2. ročník mezinárodního sympozia, do kterého byla zapojena i naše škola, která poskytla prostor zlatnické dílny pro vytvoření uměleckých děl. Všechna díla byla společně s ostatními výrobky dalších škol vystavena v Severočeském muzeu v Liberci. Každou školu reprezentovaly čtyři žákyně - dvě v domácí škole, další dvě v ostatních. Součástí celého sympozia byly kromě vlastní realizace uměleckých děl i každodenní doprovodné akce, které všechny účastníky velmi sblížily a posloužily dalšímu získání cenných zkušeností. Celá akce vyvrcholila závěrečnou vernisáží, oceněním vítězných prací a následným vydáním katalogu.

Oděv a doplněk

V říjnu 2005 se v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou uskutečnila vernisáž výstavy nazvaná „Oděv a šperk", které se kromě jiných vystavovatelů z řad zdejších bižuterních podniků a textilních návrhářů a butiků zúčastnila i naše škola, která spolu s ostatními uměleckými školami Libereckého kraje vytvořila artefakty na téma „ párty budoucích teenagerů „. Naše škola byla zastoupena osmi pracemi - 4 byly určeny pro instalaci na stojanech ve výstavní síni MSB, 4 pro módní přehlídky. Dále byly vytvořeny na hodinách výtvarné výchovy dva informační panely, které ukázaly průřez díla naší školy. Je zřejmé, že tato akce byla přínosem nejen pro naši školu, ale i pro širokou veřejnost. V letošním roce již připravujeme další ročník tohoto projektu, který bude začleněn do mezinárodní akce Sympozium - Jablonec 2008.

Týden nápadů

V říjnu 2007 proběhla soutěž organizovaná firmou JABLONEX Group a.s. se záměrem vytvořit ze zdrojů a polotovarů firmy v reálném prostředí podnikových i školních dílen výrobky na určité téma, které by byly realizovatelné, nápadité a ekonomicky využitelné. Akce se vydařila a mnohé z nápadů byly oceněny a budou skutečně zařazeny do výroby. V tom spatřujeme důkaz toho, že má naše práce, i v souvislosti s projektem, smysl.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Spolupráce se sociálními partnery na naší škole je velmi významná a přínosná pro obě strany.

Hlavní význam

 • Podíl na tvorbě ŠVP
 • Účast na závěrečných zkouškách
 • Dohodnutí odborné praxe i exkurzí v průběhu studia
 • Větší možnosti reagovat na současné trendy
 • Zvýšení možnosti zaměstnanosti a ještě větší propojení s trhem práce
 • Zapojení do významných akcí regionu

Kontakt

Mgr. Jaroslav Kodejš,

učitel dějin umění a výtvarné výchovy

Střední škola řemesel a služeb

Smetanova 66

466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 443 212

Fax: 483 320 803

www.sosjbc.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek