Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Systém pro podporu a řízení výuky Microsoft...

Systém pro podporu a řízení výuky Microsoft Class Server

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Mgr. Lenka Zahálková
Ukázka práce v systému Class Server a jeho využití při výuce matematiky. Ukázka se týká několika možností využití tohoto softwaru při výuce:
1) v úlohách určených pro samostatnou práci
2) při testování znalostí žáků
3) ukázka úloh určených k domácí přípravě žáků

Kontext

Všechny ukázky práce se žáky v systému Class Server jsou zaměřeny na žáky 1. ročníku - třída 1. A studijní obor Agropodnikání se zaměřením na ekologické zemědělství a chov koní a jezdectví. Žáci mají dobrý přístup i vztah k výpočetní technice.

Východiska

Class Server umožňuje:

 • vytvářet, upravovat a přidělovat žákům výukové materiály
 • vytvářet, rozesílat, hodnotit a vracet úkoly
 • vytvářet a tisknout výkazy o výsledcích a hodnocení studentů

Učitel má k dispozici modul Class server - Učitel, pomocí něhož může provádět veškerou agendu, která je spojená s tvorbou příprav, vyhodnocováním testů a vypracováváním studijních materiálů.

Student ke Class Serveru přistupuje pomocí webového prohlížeče z jakéhokoliv počítače připojeného na internet. Není třeba žádný speciální software. Student se přihlašuje prostřednictvím svého přístupového jména a hesla, které mu bylo přiděleno a je pro všechny vyučovací předměty shodné. Může si nechat zobrazit seznam úkolů a studijních materiálů, které mu byly jednotlivými učiteli zadány.

Cíle

 • orientovat se samostatně v matematických úlohách, číst s porozuměním matematický text
 • zvolit správný způsob výpočtu
 • správně převádět jednotky
 • používat pomůcky - PC, kalkulátor
 • využít znalosti z matematiky v úlohách z praxe
 • pracovat přesně, samostatně
 • připravovat se zodpovědně a samostatně na výuku

Realizace

Ukázka č. 1 - Matematika a enviromentální výchova (viz Příloha 1)

V úvodu učitel motivuje žáky k řešení zadaných úloh. Úlohy jsou na téma ekologické zemědělství. V úlohách si žáci procvičují základní početní úkony, procenta, přímou úměru, výpočty objemu a plošného obsahu a převody jednotek.

Žáci pracují samostatně, k výpočtům používají kalkulátor. Prostudují nejprve řešené úlohy a na základě toho vypočítají kontrolní příklady. Mají za úkol zapsat stručně řešení a správnou odpověď. Pak splněný úkol odeslat zpět učiteli k opravě.

Úlohy je možné zařadit na začátku 1. ročníku již po základním zopakování učiva ZŠ nebo na konci školního roku v rámci procvičování řešení slovních úloh. Při zadání úloh ve vyšším ročníku je možno na základě znalostí z odborných předmětů porovnat hnojení organickou hmotou s cenou za průmyslová hnojiva.

Na úlohy je vymezen čas 1 vyučovací hodiny. Učitel úlohy ohodnotí a vrátí zpět žákům. Žáci si ohodnocené úlohy sami prohlédnou. Na začátku následující vyučovací hodiny se učitel vrátí k úlohám, ve kterých žáci nejčastěji chybovali a společně úlohy vyřeší.

Ukázka č. 2 - Test mocniny, výrazy (viz Příloha 2)

V ukázce je test na 30 minut. Slouží k ověření znalostí žáků 1. ročníku po probrání kapitol Mocniny a odmocniny a Výrazy.

Žáci se přihlásí na začátku hodiny ke Class Serveru, používají pouze psací potřeby a papír na výpočty bez použití kalkulátoru. V testu je vždy pouze jedna odpověď správná. Po 30 minutách vyplněný test odešlou učiteli, ten je pomocí Class Serveru automaticky vyhodnotí a ještě v té samé vyučovací hodině vrátí žákům. Výhodou je, že žák má ihned zpětnou vazbu díky Class Serveru, který automaticky vyhodnotí správné a nesprávné odpovědi a přidělí příslušný počet bodů.

Ukázka 3 - Shodná zobrazení (viz Příloha 3)

Učitel může pomocí Class Serveru zadávat žákům domácí úlohy a příklady na procvičování. V ukázce jsou úlohy na procvičení tématu Shodná zobrazení v rovině.

Výsledky, shrnutí, zhodnocení

 • využití počítače při výuce je oživením klasické výuky
 • vede žáky k samostatné a soustavné práci, k přemýšlení nad zadaným úkolem
 • žák si může nechat zobrazit seznam úkolů a studijních materiálů, které mu byly jednotlivými učiteli zadány, může si libovolně zvolit tempo, jakým bude studovat a kdy bude studovat, na konci úkolu potvrdí, že materiálem prošel a tím má učitel přehled o tom, kdo si materiál prostudoval
 • při ověřování znalostí žáků formou testů je možné okamžitě vyhodnotit a zaslat zpět ohodnocený test žákům
 • přístup ke Class Serveru mohou mít přes webové rozhraní i rodiče žáků, kteří mají možnost pouze prohlížet informace o studijních povinnostech svého dítěte, prohlížet vypracované testy s jejich ohodnocením
 • učitelé stejných nebo příbuzných předmětů mohou vyhotovené výukové materiály spolu sdílet a společně je využívat
 • prostřednictvím systému Class Server je možno využívat i výukový software LANGMaster

Kontakt

Mgr. Lenka Zahálková

Česká zemědělská akademie v Humpolci

e-mail: zahalkova@sos-humpolec.cz

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc49 kBPříloha 1
doc78 kBPříloha 2
doc28 kBPříloha 3
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám